Publicēts 14.11.2017
Rikavas jauno literātu kopas dalībnieki sadarbojās ar ARPC interešu kopu “Latvijas Mazpulki”
24. oktobrī Rikavas jauno literātu kopas dalībnieku ceļš veda uz Rēzekni,uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”. Mēs ciemojāmies pie bērniem, kas apgūst vides izglītības programmu “4H”(Latvijas Mazpulki).
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
Tiskādu skolēni viesojās uzņēmumā Baltic3D Rīgā
Rudens brīvdienās Tiskādu vidusskolas un Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas 44 skolēni ciemojās uzņēmumā Baltic 3D.eu. Skolēni uzzināja par 3D printeru daudzveidību, to darbību un par to, ka katram printerim ir savi uzdevumi. Skolēni aplūkoja priekšmetus, kuri tika izgatavoti no dažādiem materiāliem ar 3D printeru palīdzību
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
Globālā stunda “Mēs pasaulē” Feimaņu pamatskolā
Norises pasaulē, globalizācijas procesi arvien vairāk ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un lēmumus – to, kā iepērkamies, strādājam, mācāmies, atpūšamies, ceļojam, veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem. 30. oktobrī Feimaņu pamatskolā notika pasākums “Mēs pasaulē”. Šis pasākums tika plānots projekta „Globālā skola” ietvaros. Pasākumā piedalījās 52 dalībnieki, tajā skaitā arī vecāki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2017
Kaunatas vidusskolēni viesojas Gaismas pilī
Ceļš uz Rīgu kaunatiešiem nav pirmoreiz zem kājām, bet trešdien, 1.novembrī, tas veda uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tur skolēniem pastāstīja par bibliotēkas iespējām, kā un kur var izmantot bibliotēkā glabājamās grāmatas, kā var izmantot audio un video nodaļu, kā jaunieši var pavadīt laiku bibliotēkā lietderīgi. Tā, piemēram, skolēni un studenti var iesaistīties dažādās aktivitātēs nodaļā „-15+”, kur rīko ne tikai ar grāmatām un bibliotēku saistītus pasākumus, bet arī tādus, kuru tēmas iesaka paši jaunieši. Tāpat katrs var piedalīties akcijā „Mana mīļākā grāmata”, šo izdevību izmantoja arī Kaunatas vidusskolas skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2017
Mācību ekskursija uz ZINOO centru
Rudens brīvdienās 2017. gada 24. oktobrī projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tika organizēta mācību ekskursija Tiskādu vidusskolas un tās struktūrvienības 1.-6. klašu skolēniem uz Daugavpils ZINOO centru . Ekskursijas laikā tika organizētas nodarbības „Lielās ķīmijas mazie noslēpumi” un „Eko mašīnu veidošana.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2017
Laiks ceļošanai!
Audriņu pamatskolas 7., 8. un 9. klases skolēni Rīgā guvuši jaunus iespaidus, apmeklējot P. Stradiņa Rīgas medicīnas vēstures un Latvijas Nacionālais dabas muzeju
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2017
“Mana dziesma Latvijai”
Nu jau sesto reizi Latvijas mēnesis tiek ieskandināts ar koru un vokālo ansambļu sadraudzības dziedāšanas pasākumu “Mana dziesma Latvijai”. Dricānu Tautas namā ieradās 180 mazāki un lielāki pašmāju dziedātājus no Maltas, Dricānu, Tiskādu un Kaunatas vidusskolas, no Sakstagala J. Klīdzēja, Gaigalavas, Feimaņu, Rikavas un Liepu pamatskolas, no Maltas speciālās internātpamatskolas, kā arī ciemiņi no Viļānu un Riebiņu vidusskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.11.2017
Bērnu zīmējumu konkurss “Mana Latvija”
Pušas biedrība “Novus” turpina aicina bērnus vecumā līdz 13 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā “Mana Latvija”. Konkursa dalībnieki tiks apbalvoti 18. novembrī Pušas TN Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas pasākumā
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2017
Rēzeknes novada speciālisti Norvēģijā pētīs darbu ar īpašajiem bērniem
6.novembrī uz Ārendāli Norvēģijā devās Rēzeknes novada pašvaldības speciālie pedagogi, sociālie darbinieki. Norvēģijā paredzētas tikšanās ar speciālistiem, kas strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kā arī ar bērnu autistu vecākiem. Salīdzinot ar Latviju, Norvēģijā ir vairāk pieredzes darbā ar īpašajiem bērniem, kas ļauj agrīni diagnosticēt problēmas un tās sekmīgi risināt.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Rudens svētki Kaunatas vidusskolā
Vienam rudens saistās ar bagātīgu ražu, citam ar lapu krāsu krāšņumu, vēl kādam ar lietu, bet Kaunatas vidusskolas 1.a klasei šogad rudens ir zīmīgs ar to, ka ir pirmais rudens skolā. Tāpēc skolotāja Guna Savicka 31. oktobrī aicināja arī skolēnu vecākus piedalīties pasākumā, kur bērni jau rādīja, ko ir sagatavojuši par rudeni, ko ir iemācījušies.
 Lasīt vairāk