Publicēts 29.01.2019
Dricānu vidusskolas skolēni mācās Garšīgos likumus
Četri gadi, 75 Latvijas pilsētas un pagasti, lekcijas & vizītes 92 skolās & tehnikumos, 30+ izcili Latvijas pavāri & eksperti, 5786 skolēni & jaunieši: ar šādu statistiku noslēgsies Vislatvijas projekts - GARŠĪGIE LIKUMI, kurā jaunieši atraktīvā veidā caur ES pārtikas likumu prizmu apguva lēmumu pieņemšanu ES. Noslēguma pasākums ar 18 skolu, tai skaitā arī Dricānu vidusskolas, dalību notika piektdien, 25. janvārī plkst. 14:30, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā. To vadīja kulinārijas šova “La Dolce Vita” vadītājs Roberto Meloni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
Rēzeknes novada LEGO robotiķi piedalās turnīrā Preiļos
26. janvārī Preiļos notika LEGO robotikas turnīrs, uz kuru bija ieradušies 45 skolēni no Rēzeknes novada skolām. Turnīrā piedalījās 350 roboti no visas Latvijas, kā arī Lietuvas un Baltkrievijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
Reģionālie eksperti diskutē par romu integrācijas labo praksi Rēzeknes novadā
25. janvārī Rēzeknes novadā Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros notika Kultūras ministrijas organizētā reģionālo ekspertu romu integrācijas labās prakses vizīte.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
Startu uzsāk Rēzeknes un Viļānu novada Erudīts 2019
23. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībā tika uzsākta zināšanu spēles „Erudīts” jaunā sezona. Šajā mācību gadā desmit Rēzeknes novada, Viļānu novada, kā arī Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas skolēnu komandas meklēs atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas kultūru. Četrās spēļu kārtās skolēni meklēs atbildes uz jautājumiem par latviešu literatūru, kino, teātri, mūziku, arhitektūru un glezniecību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2019
Maltas vidusskolas aktivitātes projekta ,,Latvijas skolas soma” ietvaros
Šajā mācību gadā visas Latvijas skolas iesaistās Latvijas valsts simtgades programmas projektā ,,Latvijas skolas soma”. Tās mērķis ir nodrošināt, lai katrs skolēns klātienē izzina un pieredz Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīst zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Programmas pasākumos aktīvu dalību ņēma arī Maltas vidusskolas skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2019
Nautrēnu vidusskolas skolēnu aktivitātes iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros
Nautrēnu vidusskolas skolotāji un skolēni iesaistījās Latvijas skolas somas piedāvātajās aktivitātēs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2019
“Baltā dziesma” – Feimaņos
Koncerta laikā tika izdziedātas dažādas Ziemassvētku dziesmas, kā arī dziesmas par balto klusumu, kas sargā, par mirdzošām zvaigznēm, kas izstaro gaismu, tik siltu kā sirds.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.01.2019
Tikšanās ar konkursa “Supernova” dalībnieku Lauri Valteru Kaunatas vidusskolā
Lai mūsdienu skolēns vēlētos izglītoties un pilnveidoties ne tikai mācību stundā un ne tikai skolas laikā, nepieciešama mācību pieejas maiņa. Mācību gada laikā Kaunatas vidusskolas skolēniem ir iespēja tikties ar daudzām interesantām, uzņēmīgām un radošām personībām, kā, piemēram, 10. janvārī ar latviešu dziedātāju, komponistu un dzejnieku Lauri Valteru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2019
Programmas “Skolas Soma” īstenošana Rikavas sākumskolā
“Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas izglītības iestāžu skolēniem. Sākot ar 2018. gada septembri ikvienam Latvijas skolēnam, neatkarīgi no materiālā un sociālā stāvokļa, ir iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2019
Atskats uz L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas aktivitātēm “Latvijas skolas somas” ietvaros 2018./2019.mācību gada I semestrī
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola tāpat kā pārējās Latvijas skolas, iesaistījās projektā „Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem valsts simtgadē.
 Lasīt vairāk