Publicēts 15.11.2017
Sakstagalā piemin Lāčplēša ordeņa kavalieri
Katru gadu Lāčplēša dienas priekšvakarā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 9. klases skolēni piedalās dzīvajā vēstures stundā, kad dodas uz Pauru kapiem, lai iepazītos ar Jāzepa Kaļvas dzīvesstāstu un godinātu Lāčplēša ordeņa kavaliera piemiņu, aizdedzot svecītes un nodziedot “ Div dūjiņas”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2017
Novada skolu sadraudzības pasākums „Domā, dari, izdari!” Kaunatas vidusskolā
3. novembrī, Kaunatas vidusskolā norisinājās novada pasākums „Domā, dari, izdari!”, kas pulcēja Kaunatas, Nautrēnu un Maltas vidusskolēnus.Pasākuma mērķis bija iepazīt citu skolu jauniešus, kopīgi piedaloties jautrā un atraktīvā orientēšanās spēlē jauktu grupu sastāvā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2017
Mārtiņdienas pasākums Tiskādu vidusskolā
10. novembrī Tiskādu vidusskolas sākumskolas skolēni svinēja Mārtiņus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2017
Rikavas jauno literātu kopas dalībnieki sadarbojās ar ARPC interešu kopu “Latvijas Mazpulki”
24. oktobrī Rikavas jauno literātu kopas dalībnieku ceļš veda uz Rēzekni,uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”. Mēs ciemojāmies pie bērniem, kas apgūst vides izglītības programmu “4H”(Latvijas Mazpulki).
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
Tiskādu skolēni viesojās uzņēmumā Baltic3D Rīgā
Rudens brīvdienās Tiskādu vidusskolas un Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas 44 skolēni ciemojās uzņēmumā Baltic 3D.eu. Skolēni uzzināja par 3D printeru daudzveidību, to darbību un par to, ka katram printerim ir savi uzdevumi. Skolēni aplūkoja priekšmetus, kuri tika izgatavoti no dažādiem materiāliem ar 3D printeru palīdzību
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
Globālā stunda “Mēs pasaulē” Feimaņu pamatskolā
Norises pasaulē, globalizācijas procesi arvien vairāk ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un lēmumus – to, kā iepērkamies, strādājam, mācāmies, atpūšamies, ceļojam, veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem. 30. oktobrī Feimaņu pamatskolā notika pasākums “Mēs pasaulē”. Šis pasākums tika plānots projekta „Globālā skola” ietvaros. Pasākumā piedalījās 52 dalībnieki, tajā skaitā arī vecāki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2017
Kaunatas vidusskolēni viesojas Gaismas pilī
Ceļš uz Rīgu kaunatiešiem nav pirmoreiz zem kājām, bet trešdien, 1.novembrī, tas veda uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tur skolēniem pastāstīja par bibliotēkas iespējām, kā un kur var izmantot bibliotēkā glabājamās grāmatas, kā var izmantot audio un video nodaļu, kā jaunieši var pavadīt laiku bibliotēkā lietderīgi. Tā, piemēram, skolēni un studenti var iesaistīties dažādās aktivitātēs nodaļā „-15+”, kur rīko ne tikai ar grāmatām un bibliotēku saistītus pasākumus, bet arī tādus, kuru tēmas iesaka paši jaunieši. Tāpat katrs var piedalīties akcijā „Mana mīļākā grāmata”, šo izdevību izmantoja arī Kaunatas vidusskolas skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2017
Mācību ekskursija uz ZINOO centru
Rudens brīvdienās 2017. gada 24. oktobrī projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tika organizēta mācību ekskursija Tiskādu vidusskolas un tās struktūrvienības 1.-6. klašu skolēniem uz Daugavpils ZINOO centru . Ekskursijas laikā tika organizētas nodarbības „Lielās ķīmijas mazie noslēpumi” un „Eko mašīnu veidošana.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2017
Laiks ceļošanai!
Audriņu pamatskolas 7., 8. un 9. klases skolēni Rīgā guvuši jaunus iespaidus, apmeklējot P. Stradiņa Rīgas medicīnas vēstures un Latvijas Nacionālais dabas muzeju
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2017
“Mana dziesma Latvijai”
Nu jau sesto reizi Latvijas mēnesis tiek ieskandināts ar koru un vokālo ansambļu sadraudzības dziedāšanas pasākumu “Mana dziesma Latvijai”. Dricānu Tautas namā ieradās 180 mazāki un lielāki pašmāju dziedātājus no Maltas, Dricānu, Tiskādu un Kaunatas vidusskolas, no Sakstagala J. Klīdzēja, Gaigalavas, Feimaņu, Rikavas un Liepu pamatskolas, no Maltas speciālās internātpamatskolas, kā arī ciemiņi no Viļānu un Riebiņu vidusskolas.
 Lasīt vairāk