Publicēts 24.10.2017
Profesiju diena Audriņu pamatskolā
20.oktobrī Audriņu pamatskolā ciemojās bijušie skolas audzēkņi, kas tagad apgūst profesijas Rēzeknes tehnikumā. Jaunieši stāstīja par izglītības iespējām tehnikumā, par prasībām topošajiem audzēkņiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādei- 30 gadi
20.oktobrī liels pasākums bija Sakstagala pagasta Uļjanovā, kur pirmsskolas izglītības iestāde svinēja apaļu jubileju
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Rēznas pamatskolas skolēni iepazīst profesiju pasauli
Lai iepazītu daudzveidīgo profesiju pasauli, Rēznas pamatskolas 6.un 7.klašu skolēni oktobrī devās uz Dagdas novada Andrupeni, kur apmeklēja dažādas amatnieku darbnīcas un zemnieku saimniecību. Elmārs Auziņš rādīja, kā liek niedru jumtus, kokamatnieks Viktors Ivanovs demonstrēja koka interjera priekšmetu tapšanas mākslu, bet pie zemnieka Mārtiņa Vaičuļa apskatīja majestātiskos baltos ,,Šarole’’ šķirnes liellopus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Nautrēnu vidusskola darbojas projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Sākot ar 2017./2018.m.g. Nautrēnu viduskolā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, kā arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/00/) finansē Eiropas Sociālais fonds.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2017
Bērzgales pamatskolas skolēni dodas ekskursijā uz Daugavpili
Bērzgales pamatskolas skolēni skolas ekskursijā apmeklēja Daugavpili, kur aktīvi pavadīja visu dienu, iegriežoties gan piedzīvojumu parkā „Daugavpils Tarzāns”, gan zinātkāres centrā „Zinoo” un Daugavpils cietoksnī
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2017
Audriņu pamatskolas skolēni iepazīst aktiera profesiju
Lai iepazītu aktiera profesiju, 16.oktobrī Audriņu pamatskola skolēni apmeklēja Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namu. Tur viņi ne tikai noskatījās izrādi, bet arī apmeklēja interesantu nodarbību, kurā uzzināja daudz jauna par teātri
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2017
Ozolaines bērni veido puķu rakstus
Sagaidot valsts svētkus, Ozolaines pagasta bērni veidoja ziedu rakstus. Par paveikto liels prieks pašiem bērniem un vecākiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.10.2017
Jaunieši sacenšas erudīcijas konkursā “Ar sirdi Rēzeknes novadā”
Jau piekto gadu norisinājās erudīcijas konkurss vidusskolēniem "Ar sirdi Rēzeknes novadā". Tā dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par Rēzeknes novada kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju. Septiņu komandu konkurencē šogad spēcīgākie Dricānu vidusskolas jaunieši
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.10.2017
Kaunatieši dodas ekskursijā „Ar vilcienu uz muzeju”
Kad tika saņemts piedāvājums skolēnu grupām piedalīties Latvenergo koncerna sociāli atbildīgajā projektā “ Kāp vilcienā un dodies iepazīt enerģētikas vēsturi Ķegumā un energoefektivitāti Jūrmalā!”, audzinātājas Ināra Paramonova un Marina Ameļčenkova piedāvāja to saviem audzināmajiem, un skolēni nolēma izmantot radušos iespēju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2017
Rēzeknes novada skolēni apmeklē tehniskās jaunrades pulciņus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
Rēzeknes novada skolēni aicināti piedalīties tehniskās jaunrades pulciņos, kas visu mācību gadu tiks organizēti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.
 Lasīt vairāk