Publicēts 01.09.2017
Izglītības iestādēs skan pirmais skolas zvans
1. septembris allaž ir kā jaunais gads – priecīgs satraukums un gaidas mijas ar nedrošību un bijību pirms kaut kā jauna un nezināma, kalendāram tiek pāršķirta balta lapa, kurā vēl var ierakstīt visu – sapņus un cerības, uzvaras un zaudējumus. Arī Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā 1. septembra rītā skolas aktu zālē pulcējās skolēni, skolotāji, vecāki, lai kopīgi svinēto šo īpašo Jauno gadu – Zinību dienu. Skolas zvanu savās mazajās rokās ieskandināja pirmklasniece Egita Putniņa, droši turēdamās uz pleca Jānim Gorodničijam – viņam šis 1. septembris jau ir divpadsmitais. Dricānu vidusskolas durvis šodien vēra 151 skolēns, no tiem 8 pirmklasnieki un 23 izlaiduma klases audzēkņi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.09.2017
Sveiciens Zinību dienā!
Sirsnīgi sveicam Zinību dienā skolēnus, skolotājus, vecākus, visus tos, kuriem 1. septembris ir jauna dzīves posma sākums! Lai katra jaunā mācību gada diena sākas ar izzināšanas un jaunatklāsmes prieku, neatlaidību un spēku pārvarēt grūtības ceļā uz zināšanu virsotnēm!
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.09.2017
„Nikodema Rancāna Gada balva 2017” – konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem
Pieminot monsinjora Nikodema Rancāna daudzveidīgo pedagoģisko un sabiedrisko darbību, Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales novadu pašvaldībām un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju līdz 12. septembrim aicina pieteikt izcilākos pedagogus vairākās nominācijās: par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē; par inovācijām izglītības procesā; par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai; par veiksmīgāko pedagoga debiju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.08.2017
Izvērtējuma seminārs profesionālās kompetences pilnveides programmā globālajā izglītībā Rēzeknes novada pedagogiem
2017. gada 25. augustā Rēzeknes novada pašvaldībā projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros pulcējās pedagogi uz izvērtēšanas semināru profesionālās kompetences pilnveides programmā GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ pirmsskolas un sākumskolas jomā. Tikšanās sajūtas bija priecīgas, ka ir iegūtas apjomīgas zināšanas Globālas izglītības jomā. Izvērtēšanā piedalījās 30 Rēzeknes novada pedagogi. Mācības noritēja trijās daļās un tās Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA darbinieki, kuriem ir liela pieredze kursu vadīšanā globālās izglītības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.08.2017
Rēzeknes novada skolu vadītāji jaunā mācību gada gaidās
Rēzeknes novada skolu direktori un direktoru vietnieki 28 .augustā pulcējās Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē uz savu tradicionālo apspriedi pirms jaunā darba cēliena. Pedagogus sveica un veiksmi jaunajā mācību gadā vēlēja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra. Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne vēlēja skolotājiem veselību, pacietību un arvien vairāk skolēnu, jo no bērnu skaita ir atkarīga ne tikai mūsu skolu nākotne, bet arī novada un mūsu valsts nākotne kopumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2017
Izvēlies Rēzeknes novada skolas!
“Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks”. Tuvojas 1. septembris, kad droši, pārliecinoši, atpūtušies un mācīties griboši dosimies uz savām skolām pēc zināšanām, prasmēm un dzīves pieredzes. Rēzeknes novada pašvaldībā darbojas virkne atbalsta pasākumu, kuri paredzēti novada skolu skolēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2017
“Profesiju kokteilis” Maltas vidusskolā
No 7. līdz 11. augustam Maltas vidusskolā norisinājās nometne- neformālās apmācības “Profesiju kokteilis”, kurā piedalījās Maltas vidusskolas jaunieši no 8. līdz 11. klasei. Karjeras atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām un dot iespēju izvērtēt pašreizējos resursus, saistot tos ar atbilstību darba tirgus prasībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2017
Strūžānos notika nometne „Dabas zaļajās plaukstās”
Sadarbībā ar „ABLV Charitable Foundation” arī šogad Strūžānu bērniem bija iespēja piedalīties vasaras nometnē „Dabas zaļajās plaukstās”, kas norisinājās Jaunstrūžānu pamatskolā laika posmā no 31. jūlija līdz 3. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.08.2017
Par Kaunatas vidusskolas direktori apstiprināta Alīna Gendele
10. augusta Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē par Kaunatas vidusskolas direktori vienbalsīgi apstiprināta Alīna Gendele. Izvērtējot izglītību, līdzšinējo darba pieredzi, Kaunatas vidusskolas attīstības stratēģiju un pārrunas darba intervijā, Alīnas Gendeles kandidatūru konkursa komisija atzina par labāko no pieciem iesniegtajiem pieteikumiem. Darba gaitas Kaunatas vidusskolā jaunā direktore uzsāks augusta nogalē, uzreiz pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.08.2017
Radošajā NEdarbnīcā jauniešiem tiek veicinātas uzņēmējspējas un apzinātas iespējas uznēmējdarbībā
Divas dienas pavasarī un vasarā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros noritēja karjeras atbalsta pasākums” Radošā NEdarbnīca Rēzeknes novada jauniešiem Mani radošie resursi biznesa ideju attīstībai“. Pasākumu vadīja biedrības "Zināšanu un inovācijas sabiedrība" lektore Vita Brakovska, bet nodarbībās piedalījās 40 jaunieši no Rēzeknes novada vidusskolu 9.-12. klasēm.
 Lasīt vairāk