Publicēts 22.05.2019
Nautrēnu vidusskolas jaunie mākslinieki apgūst lāzerprasmes
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Lāzerdarbnīcā pirmdien, 20. maijā valdīja radoša gaisotne. Nautrēnu vidusskolas skolēni, J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi apguva pirmās iemaņas lāzertehnoloģiju pielietošanā digitālajā mākslā un dizainā. Nodarbības vadīja Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs Dr.phys. Pāvels Narica un centra laborants Antons Pacejs, kā arī RTA lektores Diāna Apele un Silvija Mežinska.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2019
Lieliskā pavasara ekskursija uz Gulbeni
Maijā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 5. klases skolēniem bija lieliska iespēja projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros doties uz Gulbeni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2019
Māmiņdienas pārsteigums Kaunatas vidusskolā
Arī šogad Kaunatas vidusskolas koncerta priekšnesumi 10. maijā sagādāja mīļus un patīkamus mirkļus katrai māmiņai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2019
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Kruķu sākumskolas II semestra laikā
Arī otrajā semestrī Kruķu sākumskolas skolēni turpina apgūt iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu - izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Šoreiz Kruķu sākumskolas 1.-6. klašu skolēni 14. maijā devās uz Daugavpili.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2019
Projekta “Jautrās skatuves ateljē” īstenošana Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolā
Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu sākumskola piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019. gadā un ieguva atbalstu 300 EUR apmērā skolas projektam “Jautrās skatuves ateljē”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2019
Liepu pamatskolas sākumskolas skolēnu ekskursija uz Rīgu
Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”, Liepu pamatskolas 1.- 4. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas galvaspilsētu – Rīgu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2019
Kaunatas bērni – stipri, veseli un draudzīgi
Šogad Kaunatas PII “Zvaniņš” sporta spēles notika pavasarī, ārā un ģimenes – draugu lokā. Uz svētkiem pieteicās 10 komandas, katrā bija jābūt diviem pieaugušajiem un diviem bērniem – ar savu nosaukumu un moto.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2019
Sakstagala pamatskolas audzēkņi apmeklē Rēzeknes Bērnu bibliotēku
Starptautiskās ģimenes dienas priekšvakarā, 14. maijā, Rēzeknes Bērnu bibliotēkā notika īpaši sirsnīgs un ģimenisks pasākums – dzejnieces Līvijas Liepdruvietes ģimenes radošo darbu izstādes „Nu, paskat!” atklāšana. Uz šo pasākumu kopā ar savām audzinātājām – skolotāju Rasmu Puduli un skolotāju Sandru Ostrovsku – bija ieradušies arī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 1. un 2. klases skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2019
Feimaņu pamatskolai – 55
Nemanot ir paskrējuši pieci gadi, un 4. maija pēcpusdienā mīļā, labā Feimaņu skola atkal pulcina savu kuplo skolotāju un absolventu saimi. Kāds neviltots prieks un sirsnība lasāma visu klātesošo acīs! Kā mainījusies ir mūsu pirmā skola! Šķiet, gaiteņi kļuvuši īsāki un klases šaurākas… Taču skola ir kļuvusi arī krāšņāka – skaisti izremontētas telpas, ik uz soļa jūtams pedagogu radošums; skola ir mājīga un skolēnam draudzīga.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2019
Audriņu pamatskolas skolēni teātra izrādē “Riekstkodis”
8.maijā projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros Audriņu pamatskolas 3.-4. klases skolēni apmeklēja izrādi “Riekstkodis” teātrī “Joriks”.
 Lasīt vairāk