Publicēts 13.10.2017
Skolotāju diena Kaunatā
Skolotāju dienā ar īpašu koncertu bijušos un esošos skolotājus skolotājus sveica Kaunatas vidusskolas skolēni. Pēc koncerta vecāko klašu skolēni iejutās skolotāju lomā, bet skolotāji izbaudīja svētku sajūtu
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2017
Rēzeknes novadā sveica labākos skolotājus
Svinot Starptautisko Skolotāju dienu, piektdien, 6. oktobrī Rēzeknes novada izglītības darbinieki pulcējās Silmalas pagasta kultūras namā, lai godinātu labākos, kā arī kopīgi atpūstos, noklausoties dzirkstošās un artistiskās Riču ģimenes koncertu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2017
Audriņu pamatskolas skolēni aktīvi iepazīst veselīga dzīvesveida pamatus
Audriņu pamatskolas skolēni, mācību spēki un vecāki ir aktīvi veselīga dzīvesveida piekritēji un atbalstītāji. Mūsu skolā regulāri notiek dažādi pasākumi, nodarbības un klases stundas, kas veltītas šai svarīgajai tēmai. Mēs atbalstām arī veselīgu dzīvesveidu veicinošus projektus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2017
Rudens ziedu izstāde Sakstagalā
Lai rudens bagātais un daudzveidīgais krāšņums iemājotu un ilgāku laiku aizkavētos arī mūsu sirdīs, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas sākumskolas klašu skolēni skolā paši uzbūra ziedu kompozīciju un ziedošo puķu ainu. Organizējām Rudens ziedu izstādi, kuru veltījām skolai, jo šis mācību gads ir ziedu gads. Izstādi varēja vērot no 2. līdz 6. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2017
Skolotāju diena Sakstagala pamatskolā kopā ar Normundu Zušu
Šī rudens Skolotāju diena Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 6. oktobrī bija sevišķi muzikāla. Sveikt skolotājus ar skaistām dziesmām bija ieradies mūsu skolas krusttēvs - Rēzeknes novada domes deputāts, novada himnas autors, komponists Normunds Zušs. Kopā dziedājām Rēzeknes novada himnu. Normunds vadīja mūzikas stundu skolotājiem. Dziedāšanā iesaistījās skolotāju kolektīvs un skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni iepazīst Rāznas Nacionālo parku
Mēs – Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 3., 4. un 6. klases skolēni kopā ar audzinātājām Anitu Kudļu, Sanitu Ivanovsku un brauciena vadītāju Anitu Cerceni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devāmies mācību ekskursijā uz Rāznas Nacionālo parku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2017
Audriņu pamatskolas skolēni izzina Daugavpils vēsturi un mūsdienas
Spītējot nepatīkamiem laika apstākļiem, Audriņu pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Daugavpili. Šajā pilsētā ir ļoti plašas iespējas, lai varētu skolēnus aizvest saistošā, interesantā un izzinošā ceļojumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2017
Izglītības pārvaldes sveiciens Skolotāju dienā
Stāsti man un es aizmirsīšu. Māci mani un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos! (Bendžamins Franklins)
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2017
Bet šodien lielu paldies sakām mēs…
Audriņu pamatskolā otrajā oktobrī bērni pasteidzās apsveikt savus skolotājus viņu profesionālajos svētkos. Jau no paša rīta skolā valdīja svētku atmosfēra: satraukti audzēkņi, laimīgi skolotāji. Gatavojoties svētkiem, bērni ar lielu prieku mācījās jaunas dziesmas un dejas, tēloja lugas, skaitīja dzejoļus, izdomāja konkursus. Jāatzīmē, ka lielākā daļa iniciatīvu nāca no pašiem skolēniem, un šķita, ka svētkus viņi gaidīja vairāk par skolotājiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2017
Miķeļdienas tirdziņi
 Lasīt vairāk