Publicēts 06.10.2020
Nautrēnu vidusskolas skolēni viesojas Jaundomes muižā
Siltā rudens dienā, 25.septembrī, Nautrēnu vidusskolas 3., 4., 5., klases un Bērzgales pamatskolas 6. un 7. klases skolēni kopā ar audzinātājiem devās uz Dagdas novada Ezernieku pagasta Jaundomes muižas vides izglītības centru. Brauciens notika ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2020
Skolotāju diena Audriņu pamatskolā
5. oktobrī Audriņu pamatskolā notika Skolotāju dienas pasākums ar dažādām aktivitātēm. Skolotāju dienas rīts skolā nav tāds kā citi rīti. Katra mazā sirsniņa ir satraukta, kad klasē no rīta neienāk un ierasto labrītu nepasaka mīļā skolotāja, bet lielais puisis vai meitene no vecākās klases. Šajā dienā viņus māca un pārbauda skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2020
Verēmu pamatskolas skolēni piedalījās veselību veicinošā ekskursijā uz Siguldu
Verēmu pamatskolas 4.,8. un 9. klašu skolēniem 2. oktobrī bija iespēja ESF projekta ,,Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā’’ ietvaros, sadarbībā ar Rēzeknes novada pasšvaldību un Multifunkcionālo atbalsta un izaugsmes centru ,,SkalaDar’’, piedalīties veselību veicinošā ekskursijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2020
Skolotāju diena Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā ceturtdien, 1. oktobrī, notika Skolotāju dienas svinības. Katrā skolā šos svētkus svin savādāk. Tā ir diena, kad skolēni skolotājiem dāvā prieku, un skolotāju dienas sagatavošanā parasti iesaistās 9. klase.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2020
Miķeļdienas tirdziņš Audriņu pamatskolā
Saulainā šī gada septembra pēdējā dienā Audriņu pamatskolā notika Miķeļdienas tirdziņš. Ikvienam skolēniem tika piedāvāta iespēja iejusties tirgotāja lomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Skolotāju dienā
Skolotājs ne tikai palīdz atrast ceļu uz jaunām zināšanām, bet arī saprast daudzas dzīves patiesības, būt piederīgam savam novadam, valstij! Paldies par jūsu nesavtīgo darbu, neizsīkstošo enerģiju un ticību nākotnei!
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Tiskādu skolēni viesojas Jaundomes muižā
2020. gada 30. septembrī Tiskādu vidusskolas 1.-6. klases skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros devās mācību vizītē uz Jaundomes muižu (Jaundomes vides izglītības centrs), kas atrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā, Ezernieku pagasta Jaundomē. Mācību vizīte deva iespēju skolēniem iepazīties ar vienu no lielākajām saldūdens zivju mulāžu kolekcijām Latvijā, apskatīt putnu izbāzeņus un citus eksponātus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Skolotāju dienas pasākumi Rēzeknes novadā notiks darba kolektīvos
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valsti, šogad nenotiks tradicionālais Rēzeknes novada Skolotāju dienas pasākums. Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra aicina pasākumus atzīmēt savās iestādēs un savos kolektīvos
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Rudens saulgrieži Dricānu vidusskolā
29. septembrī, tieši Miķeļdienā, Dricānu vidusskolā bija īpaša rosība, jo kopā ar pašu Miķeli un draugiem no Tiskādu vidusskolas tika veikts maģiskais SAULGRIEŽU aplis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2020
“Uzvelc savu spēka kreklu” Sakstagalā
Biedrība “Citrons” jau augustā uzsāka jaunatnes iniciatīvas “PuMPuRS” projektu „MedusPods”. Šī projekta mērķis bija iesaistīt Sakstagala pagasta bērnus un jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, kas motivē pilnveidot sevi, attīstīties un veidot sadarbību ar vienaudžiem, lai vecinātu mērķgrupas motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 Lasīt vairāk