Publicēts 18.03.2019
Notiks Rēzeknes novada LEGO robotikas sacensības
Piektdien, 22. martā, Rēzeknes novada Strūžānu Kultūras centrā notiks Rēzeknes novada LEGO robotikas sacensības
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.03.2019
Dricānu vidusskola Erasmus+ projektā “HOB’S adventure – hands on biodiversity”
Vairāk nekā četrdesmit Latvijas, Islandes, Slovēnijas un Igaunijas skolotāji no 4. līdz 9. februārim pulcējās Rīgā, Siguldā un Valmierā uz Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “HOB’S adventure –hands on biodiversity” pirmo starptautisko tikšanos. Projektā iesaistītās izglītības iestādes aktīvi darbojas Ekoskolu programmā un, kā norāda projekta nosaukums, ir pievērsušās arī bioloģiskās daudzveidības pētīšanai un saglabāšanai. Dricānu vidusskolu šajā tikšanās reizē pārstāvēja skolotāja Zigrīda Zapāne.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.03.2019
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2019. gada jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2019. gada 20. aprīļa līdz 1. oktobrim. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2019
Piedzīvojuma ceļojuma neformālās apmācības
11.un 12.martā Verēmu pamatskolā norisinājās Award piedzīvojuma ceļojuma neformālās apmācības, kurā piedalījās jaunieši no Verēmu pamatskolas, Rēzeknes 5. vidusskolas un Priežmales pamatskolas Award vienībām. Jaunieši apguva nepieciešamās prasmes, lai patstāvīgi jau šovasar varētu doties savos divu un triju dienu piedzīvojuma ceļojumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2019
Feimaņu pamatskolā īstenots projekts “Spēlētprieks”
2019. gadā gūts atbalsts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm. Par piešķirtajiem līdzekļiem ir papildināta Feimaņu pamatskolas teātra pulciņa “Spēlmanīši” materiālā bāze.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.03.2019
Aicinām uz izglītības iespēju izstādi “Izglītība un Karjera 2019 ” Rēzeknē 29. martā!
Izstāde notiks Rēzeknes novada pašvaldības telpās (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) no plkst.10.00 līdz 15.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2019
Meteņdiena Makašānos
Meteņdienas pasākums Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā ir viens no gadskārtu ieražu svētkiem, kas domāts bērnu un jauniešu izpratnes veicināšanai par latvisko dzīvesziņu, savstarpējas draudzības un tautiskās identitātes stiprināšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.03.2019
“Skolas Talants’ 2019″ Audriņu pamatskolā
26. februārī Audriņu pamatskolā jau ceturto gadu pēc kārtas, notika skolas konkurss "Skolas Talants 2019". Šogad savu dalību konkursam pieteica desmit konkursanti ar sešiem priekšnesumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2019
Nautrēnu vidusskolā iedibināta jauna tradīcija – Pogu vakars
Februārī, kad skolās notiek absolventu un žetonu vakari 12. klasēm, arī Nautrēnu vidusskolas 9. klase nolēma savā skolā ieviest jaunu tradīciju – Pogu vakaru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2019
Tradicionālo deju konkurss “Vedam danci”
Kā ik gadu, arī šogad nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku” tika ieskandināta ar tradicionālo deju konkursu “Vedam danci”.
 Lasīt vairāk