Publicēts 30.05.2019
Gleznainā Alūksne
Kādā saulainā un siltā maija rītā Audriņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēni izmantojot projekta „Latvijas skolas soma” lielisku iespēju, apmeklēja Alūksnes muzeju, muižas parku un dabas muzeju „Vides labirinti”
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2019
Maltas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts Kaunatā
Jau septīto reizi Kaunatas tautas namā viesojās Maltas Mūzikas skolas audzēkņi un viņu pedagogi. 20. maijā viņi bija ieradušies, lai popularizētu Maltas Mūzikas skolu, parādītu skolēnu muzicēšanas prasmes, kā arī aicinātu jaunus spēlētgribētājus mācīties mūzikas skolā nākamajā mācību gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2019
Aicina Dziesmu un deju diena Viļānos
30. maijā Viļānos, Lakstīgalu salā, notiks Rēzeknes un Viļānu novadu dziesmu un deju diena "Apkārt kalnu saule tek". Koncerta sākums plkst.16.00, plkst.18.30 - disenīte bērniem. Piedalās tautas deju kolektīvi, kori, ansambļi un folkloras kopas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2019
Audriņu pamatskolas skolēni Ludzas novadpētniecības muzejā
Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”, Audriņu pamatskolas 1 - 3. klases skolēni apmeklēja Ludzas novadpētniecības muzeju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.05.2019
Ceļa noslēgums ir kāda cita ceļa sākums: Kaunatas vidusskolas 12. klases audzēkņiem skan pēdējais skolas zvans
Šogad Kaunatas vidusskolas Pēdējā zvana pasākumā piedalījās 15 vidusskolas beidzēji, kuri te ik dienas ne tikai apmeklēja stundas un guva zināšanas, bet arī aktīvi piedalījās dažādos pasākumos un projektos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2019
Nautrēnu vidusskolas jaunie mākslinieki apgūst lāzerprasmes
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Lāzerdarbnīcā pirmdien, 20. maijā valdīja radoša gaisotne. Nautrēnu vidusskolas skolēni, J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņi apguva pirmās iemaņas lāzertehnoloģiju pielietošanā digitālajā mākslā un dizainā. Nodarbības vadīja Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs Dr.phys. Pāvels Narica un centra laborants Antons Pacejs, kā arī RTA lektores Diāna Apele un Silvija Mežinska.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2019
Lieliskā pavasara ekskursija uz Gulbeni
Maijā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 5. klases skolēniem bija lieliska iespēja projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros doties uz Gulbeni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2019
Māmiņdienas pārsteigums Kaunatas vidusskolā
Arī šogad Kaunatas vidusskolas koncerta priekšnesumi 10. maijā sagādāja mīļus un patīkamus mirkļus katrai māmiņai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2019
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Kruķu sākumskolas II semestra laikā
Arī otrajā semestrī Kruķu sākumskolas skolēni turpina apgūt iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu - izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Šoreiz Kruķu sākumskolas 1.-6. klašu skolēni 14. maijā devās uz Daugavpili.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2019
Projekta “Jautrās skatuves ateljē” īstenošana Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolā
Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu sākumskola piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019. gadā un ieguva atbalstu 300 EUR apmērā skolas projektam “Jautrās skatuves ateljē”.
 Lasīt vairāk