Publicēts 14.12.2017
Labdarības pasākums Bērzgales pamatskolā
Bērzgales pamatskolas skolēni ar kaut ko neparastu un brīnumainu satikās pirmssvētku laikā, kad skaistajā 9. decembra vakarā skolā ieradās kupla jo kupla Rūķu saime no Rīgas ar milzīgiem dāvanu maisiem. Tik daudz rūķu savā dzīvē neviens no viņiem nebija redzējis
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2017
Draudzības vakars Sakstagala pamatskolā
Kalendārās ziemas pirmajā dienā Audriņu pamatskolas un Dricānu vidusskolas bērni tikās kārtējā draudzības vakarā Sakstagala pamatskolā. Šādi vakari jau ilgu laiku ir kļuvuši par tradīciju un ir patīkami saprast, ka mūsdienās, kad saziņa starp cilvēkiem notiek vairāk sociālajos tīklos, bērniem joprojām ir vajadzīga dzīvā komunikācija
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2017
Trāpi desmitniekā: mērķu plānošana
Rēzeknes novada Nautrēnu, Dricānu, Maltas un Kaunatas vidusskolās projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Trāpi desmitniekā: mērķu plānošana” viesojās diplomēta Londonas „Koučinga Akadēmijas” (The Coaching Academy) personīgās izaugsmes speciāliste Dace Zālīte-Briede. Pasākuma mērķis bija pilnveidot jauniešu ( 9.-12. kl.) pašvērtēšanas prasmes un iepazīstināt viņus ar mērķu plānošanas pamatprincipiem, kas palīdzēs praksē ieviest savus nākotnes nodomus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2017
Tiskādu vidusskolā īstenots tehniskās jaunrades projekts „LEGO pasaule”
2017. gada novembrī Tiskādu vidusskola iegādājās LEGO konstruktorus par Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes finansējumu 300,00 EUR apmērā, kurš tika piešķirts skolas projekta „LEGO pasaule” īstenošanai. Galvenais projekta mērķis bija papildināt skolas materiālo bāzi tehniskās jaunrades aktivitātēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2017
Audriņu pamatskolas aktivitātes novembrī
Novembris Audriņu pamatskolā bija dažādiem pasākumiem un aktivitātēm bagāts. Galvenokārt jau tika godināta mūsu dzimtene - Latvija 99. dzimšanas dienā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2017
Maltā izvēlēti “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” pusfinālisti
“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” – par šāda Latvijā pirmoreiz notiekošā pasākuma dalībniekiem kļuva Maltas vidusskolas 5.–6. klašu skolēni, kuri 29. novembrī skolas bibliotēkā, bet 1. decembrī – Maltas pagasta bibliotēkā žūrijas, savu skolotāju un atbalstītāju priekšā lasīja pašu izvēlētu grāmatu spilgtākos fragmentus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2017
FIZMIX un ,,Ilustrētā Junioriem”, Audriņu pamatskolā
1. decembra pēcpusdienā pie Audriņu pamatskolas piebrauca krāsains FIZMIX busiņš un žurnāla “Ilustrētā Junioriem” pārstāvju auto, lai 5. – 7. klašu skolēniem organizētu zinātniski – pētniecisku nodarbību par fizikas likumiem un to pielietojumu ikdienā ar saprotamiem, interesantiem piemēriem un eksperimentiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.12.2017
Globālās izglītības nedēļas nodarbība Audriņu pamatskolā
Turpinot atbalstīt Globālās izglītības nedēļas iniciatīvu Latvijā, no 21. līdz 27. novembrim Audriņu pamatskolas 1. - 9. klašu skolēni aktīvi iesaistījās Globālās izglītības nedēļas nodarbībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Globālās izglītības diena Jaunstrūžānu pamatskolā
Jaunstrūžānu pamatskolā notika globālās izglītības diena, kuras laikā skolēniem tika atgādināts tas, ka pasaule ir liela un plaša, ka cilvēki dzīvo dažādās pasaules vietās, dažādos apstākļos, viņi runā atšķirīgās valodās, katrai tautai ir sava kultūra, tradīcijas
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Bulgārijā
Ar iespaidiem un vērtīgām atziņām no apmaiņas brauciena uz Bulgāriju atgriezās Rēzeknes novada skolotāji. Svarīgi apzināties, ka pasaule nebeidzas ar Latvijas robežu, ir jāiepazīst un jāizprot citas zemes, tās kultūra, tradīcijas, jādalās pieredzē, jāizvērtē, kas mums ir vērtīgs, no kā varam mācīties, kurās jomās varam dalīties ar savu veiksmīgo pieredzi, lai katrs ar saviem spēkiem padarītu pasauli labāku
 Lasīt vairāk