Publicēts 01.12.2017
Skolēni pārliecinās, ka dzīve laukos ir daudzveidīga
Dricānu vidusskola ir viena no deviņām skolām, kas iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Tā ir skola, kura kā pamatvērtības noteikusi izaugsmi, patriotismu, cieņu, atbildību, kura lepojas ar piešķirto Latvijas ekoskolas nosaukumu. Moderna, atvērta jaunajam, ar atsaucīgu pedagogu kolektīvu. Skolas jaunieši piedalās VLT aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem" apakšaktivitātē „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības nozari un popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2017
Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!” Dricānu vidusskolā
Trešdien, 29. novembrī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2017
Patriotisma mēnesis Kaunatas vidusskolā
Aktīvi un patriotiski Kaunatas vidusskolā aizvadīts valsts svētku mēnesis, organizējot gan koncertus, gan ierindas skates un tikšanās ar karavīriem, gan piedaloties erudīcijas konkursos
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Rēzeknes novada skolu direktori un IP speciālisti piedalījās Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta organizētajā pieredzes pasākumā
Rudens tradicionāli ir bagāts ar pieredzes gūšanu un sniegšanu. Šoruden Rēzeknes novada skolu direktoru un IP speciālistu grupa devās uz Ventspili, kur notika Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta organizētais pieredzes pasākums “Praksē balstīta skolotāju profesionālā sadarbība un profesionālā pilnveide”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Īstenots projekts “Ar mīlestību Latvijai!” Feimaņu pamatskolā
Valsts svētku mēnesī Feimaņu pamatskolā aizvadītas daudzveidīgas aktivitātes- gan koncerti kopā ar folkloras kopu "Vīteri", gan sarkanbaltsarkanu ziedu tamborēšana. Pasākumi tika organizēti, lai Feimaņu pagasta iedzīvotāji iesaistītos kultūras un mākslas jaunrades procesā un stiprinātu piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2017
“Teci, teci valodiņa”
Lendžu Kultūras namā 23.novembrī par labākā stāstnieka titulu sacentās 16 skolēni no Rēzeknes novada, pilsētas, kā arī pārstāvji no Ciblas
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2017
“Mīļa mana tēvuzeme divu roku siltumā…”
Novembrī Griškānu pagastā aizvadīti daudzi pasākumi. Sagaidot Lāčplēša dienu, notika aktivitātes tēviem, bet valsts svētku koncertā 18.novembrī pagasta iedzīvotājus priecēja mazākie Griškānu iedzīvotāji
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2017
Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi
Audriņu pamatskolā līdz novembra beigām apskatāma izstāde. Valsts svētku mēnesī Audriņu pamatskolas bibliotēka aicināja skolēnus, pedagogus un vecākus ceļā uz mūsu valsts pastāvēšanas simtgadi, piedaloties izstādē “100 darbi Latvijai”. Darbi tika rakstīti, zīmēti, līmēti, šūti, adīti, tamborēti
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2017
Gaida pieteikumus vakantajam Verēmu pamatskolas direktora amatam
Rēzeknes novada pašvaldība līdz 7. decembrim plkst. 16:30 gaida pieteikumus vakantajam Verēmu pamatskolas direktora amatam. Pretendentiem jāiesniedz motivācijas vēstule, aizpildīta pieteikuma anketa izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz interviju), Curriculum vitae, tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas un Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas attīstības koncepcija (līdz 3 A4 lapām datorrakstā).
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2017
Tikšanās ar Latvijas Robežsardzes pārstāvjiem Audriņu pamatskolā
16.novembrī Audriņu pamatskolā viesojās Valsts Robežsardzes Ludzas pārvaldes pārstāvji, kuri stāstīja skolēniem par robežsarga darbu, rādīja robežsargu ekipējumu. Kā parasti, lielākā sajūsma- par kinologu un viņu audzēkņu- dienesta suņu demonstrējumiem
 Lasīt vairāk