Publicēts 05.02.2018
Barikāžu atceres pasākums Verēmu pamatskolā
Janvāris ir barikāžu atceres mēnesis. Kaut arī pagājuši divdesmit septiņi gadi, tomēr arvien ir cilvēki, kam 1991. gada ziemas notikumi ir acu priekšā un vēl arvien nav aizmirstas sīkākās nianses un sīkumi. Atceroties janvāra notikumus, 25. janvārī Verēmu pamatskolā bija tikšanās ar barikāžu cīņu dalībnieku Vili Deksni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2018
Rēzeknes novadā strauji attīstās LEGO Robotika
Nodarbības notiek vairākās novada skolās, kur tās vada skolotāji, kā arī citi interešu izglītības entuziasti. Galvenais šo nodarbību mērķis ir ne tikai rotaļāties, bet arī sekmēt skolēnu interesi par inženiertehniskajām profesijām. Nodarbības notiek, izmantojot dažādos projektos un arī novada pašvaldības iegādātu inventāru, jo speciālie komplekti LEGO robotikas nodarbībām ir visai dārgi
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2018
Nautrēnu vidusskolas skolēni – Kultūras kanona vēstnieki
Jau sesto gadu Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) rīkoja Latvijas Kultūras kanona konkursu skolu jaunatnei, lai popularizētu jauniešiem svarīgus kultūras mantojuma artefaktus. Konkursa uzdevumi ir saistīti ar Latvijas Kultūras kanona vērtībām un rosina to apzināšanu, izpēti un komunicēšanu. 26. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās konkursa “Latvijas Kultūras kanons Latvijas Simtgadei” fināls, kurā veiksmīgi startēja Nautrēnu vidusskolas komanda, saņemot pirmās pakāpes diplomu par tautas dziesmu aktualizēšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2018
Startu uzsāk Rēzeknes un Viļānu novada Erudīts 2018
24. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībā tika uzsākta zināšanu spēles „Erudīts” jaunā sezona. Šajā mācību gadā desmit Rēzeknes novada un Viļānu novada skolēnu komandas meklēs atbildes uz jautājumiem par latviešu gadskārtu svētkiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2018
Kaunatas vidusskolā neparasti sagaida Jauno gadu
Laiks ir netverams kā upe, kas plūst un mainās; arī skolā mainās paaudzes un to skatījums uz laiku un dzīvi. Ja kādreiz Jaunais gads skolā vairāk asociējās ar karnevālu, maskām, tad tagad ir jūtamas jaunas vēsmas arī Jaunā gada sagaidīšanā. Šogad Kaunatas vidusskolas skolēni 19. janvārī izvēlējās pasākumam nosaukumus „Gotu ballīte”(4.-7. klase) un „Stilu ballīte”(9.-12. klase).
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2018
Kaunatas vidusskolas funkcionālās vides atjaunošana
Iepriekšējos gados ar jaunām sekcijām, skolēnu galdiem un krēsliem un mūsdienīgu aparatūru Kaunatas vidusskolā tika aprīkoti dabaszinību kabineti, bet šajā mācību gadā nomainītas mēbeles vēl deviņos kabinetos (vēstures, latviešu valodas kabinetā, krievu valodas, mūzikas un visos sākumskolas kabinetos). Tāpat tika nomainīti arī skolēnu galdi četros kabinetos. Pilnībā nokomplektēts ar mēbelēm un pārvietots uz atbilstošāku telpu tika arī vizuālās mākslas kabinets. Tagad Kaunatas vidusskolas skolēni, ieejot kabinetos, apgūst mācības estētiski pievilcīgā un mūsdienīgā vidē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2018
Janvāra barikāžu dienu atceres ugunskurs pie Sakstagala pamatskolas
Ir 2018. gada 19. janvāris. Atmiņu stāsti un ugunskurs pie Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolas skolas vēstī par notikumiem mūsu valstī pirms 27 gadiem- liktenīgajām 1991. gada janvāra Barikāžu dienām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2018
Feimaņos notika pasākums “Baltā dziesma”
Nu jau otro gadu Feimaņu kultūras namā sabrauca dziedātāji no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai vienotos kopīgā pasākumā “Baltā dziesma”. Izdziedāt Ziemassvētku dziesmas kopā sanāca trīspadsmit mūzikas kolektīvi no Rēzeknes, Viļānu, Aizkraukles un Riebiņu novada izglītības iestādēm. Gan mazajiem, gan lielajiem dziedātājiem izdevās uzburt baltu Ziemassvētku pasaku, kas nes sevī noslēpumu un prieku, kuru jāprot saskatīt un dāvāt citiem. Un tik tiešām pasākuma laikā šis sirds siltums tika dāvāts visiem, kas bija sapulcējušies zālē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2018
Aicina uz konferenci “Domāt un sarunāties. Izglītība un sabiedrība”
Piedāvājam iespēju apmeklēt konferenci "Domāt un sarunāties. Izglītība un sabiedrība". Konferences laikā radīsim sajūtu un ideju kokteili, kur katram būs iespēja piekrist, uzskatīt citādāk, piedalīties, iepazīt un izdarīt savu izvēli. Pasākumā savu skatījumu uz izglītību 21.gadsimtā sniegs sociālatropologs Roberts Ķīlis, Tikkakosken pamatskolas (Somija) direktors un skolotāji. Konferencē runāsim par reformu realitāti, direktora lomas nozīmi un skatījumu uz izglītību kā mainīgu jebkuros apstākļos, pat tad, ja sistēma tiek uzskatīta par vieno no labākajām. Varēs iepazīties ar āra apmācības metožu kopumu, kas ir izstrādāts, sadarbojoties Latvijas, Somijas un Lietuvas skolotājiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2018
Ziemassvētku labdarības pasākumi Tiskādu vidusskolā
Ziemassvētku laikā cilvēki kļūst labestīgāki, dāsnāki un atvērtāki pasaulei. Gribas iepriecināt līdzcilvēkus, ir vēlme izdarīt kaut ko ļoti labu un palīdzēt kādai noskumušai sirsniņai. Tiskādu vidusskolas skolēni iestudēja skaistu ziemas uzvedumu „Sniega Karalienes valstībā”, ar kuru iepriecināja arī citus.
 Lasīt vairāk