Publicēts 21.12.2017
Amatā tiek apstiprināta Verēmu pamatskolas direktore
21.decembrī Rēzeknes novada pašvaldības sēdē tika apstiprināta Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile. Iveta Gaile tika izvēlēta starp sešiem pretendentiem,
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2017
Skolēni gatavo apsveikumus pansionāta iemītniekiem
Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas skolēni piedalījās Rūķu darbnīcā, kur katram bija iespēja izgatavot ziemassvētku apveikumu. Ziemassvētku apsveikumi aizceļos uz Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātu. Skolēni izveidoja 50 apsveikumus, lai katram pansionāta iedzīvotājam būtu neliela dāvana Ziemassvētkos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2017
Ziemassvētku ieskaņas koncerts senioriem Griškānu Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”
Ziemassvētku gaidīšanas laikā visi pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" bērni, vecāki, pedagogi, kā čakli rūķīši darināja dāvanas, kā arī mācījās dziesmas un dejas. Šie darbiņi tika veikti , lai dāvinātu prieku, sirsnību, līdzcietību, iepriecinot cilvēkus, kuri atrodas pelnītā atpūtā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2017
Kaunatas vidusskolas Skolas padome lemj par labu skolas stadiona renovācijai
Kaunatieši izteicās par labu stadiona apjomīgajai renovācijai, argumentējot gan ar skolas dzīvotspēju, ko pamatoja skolas direktore Alīna Gendele, gan ar tā lomu ciemata veselīgā dzīvesveida nodrošināšanā. Tādējādi tiek īstenotas arī skolas darba prioritātes, kas paredz skolēnu, viņu vecāku un skolotāju aktīvu iesaistīšanos skolas darba plānošanā un pilnveidē. Uz sapulci bija ieradušies vecāku pārstāvji gan no Dubuļiem, gan Rundēniem, gan Čornajas, gan Lipušķiem un, protams, Kaunatas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.12.2017
Audriņu pamatskolā notika konkurss sākumskolēniem “Mini mīklu 2017”
Visiem bērniem patīk mīklas. Viņiem patīk tās ne tikai minēt, bet arī izdomāt un uzdot. Audriņu pamatskolas sākumskolas skolēni 8. decembrī sanāca kopā, lai piedalītos konkursā “Mini mīklu.” Konkurss veidojās no vairākiem posmiem, kuros bērni piedalījās individuāli un izrādīja savas zināšanas un apķērību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.12.2017
Valsts Robežsardzes koledžas rūķi Adamovā
2017. gada 14. decembrī Adamovas speciālajā internātpamatskolā ieradās 25 „rūķi” - Valsts Robežsardzes koledžas kadeti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2017
Kopā ar Velgu Krukovsku “Pielaiko profesiju!”
Gandrīz ikvienas meitenes sapnis ir būt par modeli, tērpu dizaineri vai uzšūt sev tādu tērpu, kāda nav nevienai citai. Iepazīt apģērbu dizainera un šuvējas profesiju, kā arī iejusties modeļu lomā kopā ar vietējo uzņēmēju –modes dizaineri bija iespēja Verēmu un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Nautrēnu un Maltas vidusskolas skolēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2017
Žanis Lācis izcīna absolūto uzvaru Starptautiskajā krievu valodas olimpiādē Maskavā
No 4. decembra līdz 9. decembrim Maskavā norisinājās XV Starptautiskā krievu valodas olimpiāde, kuru organizēja Maskavas Puškina krievu valodas institūts. Par tās absolūto uzvarētāju kļuva Maltas vidusskolas audzēknis Žanis Lācis. Viņš ieguva 1.pakāpes diplomu un sertifikātu, kas ļauj studēt Maskavas augstskolās filoloģiju. Tas ir augstākais sasniegums, ko izcīnījis Latvijas skolēns, kopš valsts tiek pārstāvēta šajā starptautiskajā olimpiādē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2017
Erudīcijas konkursā „Mini mīklu 2017” uzvaras laurus plūc Gaigalavas pamatskolas komanda
13. decembrī Rēzeknes novada 1. līdz 4. klašu mazie erudīti piedlījās erudīcijas konkursā „Mini mīklu 2017”. Konkursa septiņās kārtās bērni ne vien pārbaudīja savas zināšanas un asprātību mīklu minēšanā, tautasdziesmu pazīšanā, bet arī pēc zīmējumiem noteica Latvijā sastopamos putnus, atpazina latviešu multfilmas, kā arī atbildēja uz citu skolu sagatavotajām mīklām
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2017
Labdarības pasākums Bērzgales pamatskolā
Bērzgales pamatskolas skolēni ar kaut ko neparastu un brīnumainu satikās pirmssvētku laikā, kad skaistajā 9. decembra vakarā skolā ieradās kupla jo kupla Rūķu saime no Rīgas ar milzīgiem dāvanu maisiem. Tik daudz rūķu savā dzīvē neviens no viņiem nebija redzējis
 Lasīt vairāk