Publicēts 12.02.2018
Konkurss “Mūsu talanti” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Otrais mācību semestris Sakstagala pamatskolā nu jau daudzus gadus sākas ar skolas talantīgāko bērnu lielu rosību. Visi gatavojas skolas talantu šovam. Dejotāji dibina deju grupas, šuj tērpus, aktīvi mēģina dejas. Dziedātāji izvēlas dziesmas un vingrina balsis. Sarosās arī deklamētāji, zīmētāji, eksperimentu veicēji, domājot par to, kādus priekšnesumus varētu demonstrēt šovā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2018
Aicina talantīgos jauniešus pieteikties “Vara Talantam”
Līdz 1. martam jaunie talanti tiek aicināti pieteikties uz dziesmu, deju un citu prasmju šovu jauniešiem „Vara Talants”, kurā tiekas jaunie dziedātāji, dejotāji un citu jomu mākslinieki, lai izrādītu savu talantu plašākai publikai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2018
Paaudžu sasaukšanās Kaunatas vidusskolā
Kad Jaunais gads sagaidīts pēc visiem kalendāriem, var aut kājas uz Absolventu salidojumu, kas Kaunatā tradicionāli notiek pirmajā februāra sestdienā. Šogad pasākuma devīze bija „Paaudžu sasaukšanās”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2018
Noslēdzies konkurss par finansējumu vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm
Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 20 projektu pieteikumi, no kuriem deviņiem aktuālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 2000 EUR apmērā
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2018
Pārrunas ar datorlietotājiem Nautrēnu pagasta bibliotēkā “Darbojies droši internetā!”
Jau piecpadsmito gadu pēc kārtas 6. februārī tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Šajā dienā Nautrēnu vidusskolas 9. klases skolēni ar skolotāju Mariju Mazuri apmeklēja Nautrēnu pagasta bibliotēku, kur kopīgi pārrunājām par to, kā droši justies virtuālajā vidē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2018
Sakstagala praktiskās mākslas pulciņš dara praktiskas lietas
Ar pilnu sparu ir uzsācies otrais mācību semestris. Atpūtušies pēc brīvdienām, esam gatavi ne tikai labi mācīties, bet arī aktīvi piedalīties skolas organizētajos pasākumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2018
Barikāžu atceres pasākums Verēmu pamatskolā
Janvāris ir barikāžu atceres mēnesis. Kaut arī pagājuši divdesmit septiņi gadi, tomēr arvien ir cilvēki, kam 1991. gada ziemas notikumi ir acu priekšā un vēl arvien nav aizmirstas sīkākās nianses un sīkumi. Atceroties janvāra notikumus, 25. janvārī Verēmu pamatskolā bija tikšanās ar barikāžu cīņu dalībnieku Vili Deksni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2018
Rēzeknes novadā strauji attīstās LEGO Robotika
Nodarbības notiek vairākās novada skolās, kur tās vada skolotāji, kā arī citi interešu izglītības entuziasti. Galvenais šo nodarbību mērķis ir ne tikai rotaļāties, bet arī sekmēt skolēnu interesi par inženiertehniskajām profesijām. Nodarbības notiek, izmantojot dažādos projektos un arī novada pašvaldības iegādātu inventāru, jo speciālie komplekti LEGO robotikas nodarbībām ir visai dārgi
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2018
Nautrēnu vidusskolas skolēni – Kultūras kanona vēstnieki
Jau sesto gadu Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) rīkoja Latvijas Kultūras kanona konkursu skolu jaunatnei, lai popularizētu jauniešiem svarīgus kultūras mantojuma artefaktus. Konkursa uzdevumi ir saistīti ar Latvijas Kultūras kanona vērtībām un rosina to apzināšanu, izpēti un komunicēšanu. 26. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās konkursa “Latvijas Kultūras kanons Latvijas Simtgadei” fināls, kurā veiksmīgi startēja Nautrēnu vidusskolas komanda, saņemot pirmās pakāpes diplomu par tautas dziesmu aktualizēšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2018
Startu uzsāk Rēzeknes un Viļānu novada Erudīts 2018
24. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībā tika uzsākta zināšanu spēles „Erudīts” jaunā sezona. Šajā mācību gadā desmit Rēzeknes novada un Viļānu novada skolēnu komandas meklēs atbildes uz jautājumiem par latviešu gadskārtu svētkiem.
 Lasīt vairāk