Publicēts 01.12.2017
Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Bulgārijā
Ar iespaidiem un vērtīgām atziņām no apmaiņas brauciena uz Bulgāriju atgriezās Rēzeknes novada skolotāji. Svarīgi apzināties, ka pasaule nebeidzas ar Latvijas robežu, ir jāiepazīst un jāizprot citas zemes, tās kultūra, tradīcijas, jādalās pieredzē, jāizvērtē, kas mums ir vērtīgs, no kā varam mācīties, kurās jomās varam dalīties ar savu veiksmīgo pieredzi, lai katrs ar saviem spēkiem padarītu pasauli labāku
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Globālās izglītības aktivitātes Kaunatas vidusskolā
Latvijā no 18.- 26. novembrim notika Globālās izglītības nedēļa “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem.” Tās norisi jau ceturto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO LNK, Latvijas Universitātes (LU)Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un citām sabiedriskām organizācijām. Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistījās arī Kaunatas vidusskolas 10. un 6. klase. Globālās izglītības nedēļas aktivitāte tika veltīta globālajai tematikai – “Migrācija.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Skolēni pārliecinās, ka dzīve laukos ir daudzveidīga
Dricānu vidusskola ir viena no deviņām skolām, kas iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Tā ir skola, kura kā pamatvērtības noteikusi izaugsmi, patriotismu, cieņu, atbildību, kura lepojas ar piešķirto Latvijas ekoskolas nosaukumu. Moderna, atvērta jaunajam, ar atsaucīgu pedagogu kolektīvu. Skolas jaunieši piedalās VLT aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem" apakšaktivitātē „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības nozari un popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2017
Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!” Dricānu vidusskolā
Trešdien, 29. novembrī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2017
Patriotisma mēnesis Kaunatas vidusskolā
Aktīvi un patriotiski Kaunatas vidusskolā aizvadīts valsts svētku mēnesis, organizējot gan koncertus, gan ierindas skates un tikšanās ar karavīriem, gan piedaloties erudīcijas konkursos
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Rēzeknes novada skolu direktori un IP speciālisti piedalījās Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta organizētajā pieredzes pasākumā
Rudens tradicionāli ir bagāts ar pieredzes gūšanu un sniegšanu. Šoruden Rēzeknes novada skolu direktoru un IP speciālistu grupa devās uz Ventspili, kur notika Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta organizētais pieredzes pasākums “Praksē balstīta skolotāju profesionālā sadarbība un profesionālā pilnveide”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Īstenots projekts “Ar mīlestību Latvijai!” Feimaņu pamatskolā
Valsts svētku mēnesī Feimaņu pamatskolā aizvadītas daudzveidīgas aktivitātes- gan koncerti kopā ar folkloras kopu "Vīteri", gan sarkanbaltsarkanu ziedu tamborēšana. Pasākumi tika organizēti, lai Feimaņu pagasta iedzīvotāji iesaistītos kultūras un mākslas jaunrades procesā un stiprinātu piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2017
“Teci, teci valodiņa”
Lendžu Kultūras namā 23.novembrī par labākā stāstnieka titulu sacentās 16 skolēni no Rēzeknes novada, pilsētas, kā arī pārstāvji no Ciblas
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2017
“Mīļa mana tēvuzeme divu roku siltumā…”
Novembrī Griškānu pagastā aizvadīti daudzi pasākumi. Sagaidot Lāčplēša dienu, notika aktivitātes tēviem, bet valsts svētku koncertā 18.novembrī pagasta iedzīvotājus priecēja mazākie Griškānu iedzīvotāji
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2017
Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi
Audriņu pamatskolā līdz novembra beigām apskatāma izstāde. Valsts svētku mēnesī Audriņu pamatskolas bibliotēka aicināja skolēnus, pedagogus un vecākus ceļā uz mūsu valsts pastāvēšanas simtgadi, piedaloties izstādē “100 darbi Latvijai”. Darbi tika rakstīti, zīmēti, līmēti, šūti, adīti, tamborēti
 Lasīt vairāk