Publicēts 11.10.2017
Audriņu pamatskolas skolēni aktīvi iepazīst veselīga dzīvesveida pamatus
Audriņu pamatskolas skolēni, mācību spēki un vecāki ir aktīvi veselīga dzīvesveida piekritēji un atbalstītāji. Mūsu skolā regulāri notiek dažādi pasākumi, nodarbības un klases stundas, kas veltītas šai svarīgajai tēmai. Mēs atbalstām arī veselīgu dzīvesveidu veicinošus projektus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2017
Rudens ziedu izstāde Sakstagalā
Lai rudens bagātais un daudzveidīgais krāšņums iemājotu un ilgāku laiku aizkavētos arī mūsu sirdīs, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas sākumskolas klašu skolēni skolā paši uzbūra ziedu kompozīciju un ziedošo puķu ainu. Organizējām Rudens ziedu izstādi, kuru veltījām skolai, jo šis mācību gads ir ziedu gads. Izstādi varēja vērot no 2. līdz 6. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2017
Skolotāju diena Sakstagala pamatskolā kopā ar Normundu Zušu
Šī rudens Skolotāju diena Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 6. oktobrī bija sevišķi muzikāla. Sveikt skolotājus ar skaistām dziesmām bija ieradies mūsu skolas krusttēvs - Rēzeknes novada domes deputāts, novada himnas autors, komponists Normunds Zušs. Kopā dziedājām Rēzeknes novada himnu. Normunds vadīja mūzikas stundu skolotājiem. Dziedāšanā iesaistījās skolotāju kolektīvs un skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni iepazīst Rāznas Nacionālo parku
Mēs – Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 3., 4. un 6. klases skolēni kopā ar audzinātājām Anitu Kudļu, Sanitu Ivanovsku un brauciena vadītāju Anitu Cerceni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devāmies mācību ekskursijā uz Rāznas Nacionālo parku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2017
Audriņu pamatskolas skolēni izzina Daugavpils vēsturi un mūsdienas
Spītējot nepatīkamiem laika apstākļiem, Audriņu pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Daugavpili. Šajā pilsētā ir ļoti plašas iespējas, lai varētu skolēnus aizvest saistošā, interesantā un izzinošā ceļojumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2017
Zibakcija “Esi aktīvs!” Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs
Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, 26. septembrī Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notika sportiskās aktivitātes. Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika trešo gadu. Šogad tā risinājās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem, sportojot kopā ar ģimeni, izglītības iestādēs, darbavietās, sporta un fitnesa klubos un brīvā dabā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2017
Izglītības pārvaldes sveiciens Skolotāju dienā
Stāsti man un es aizmirsīšu. Māci mani un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos! (Bendžamins Franklins)
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2017
Bet šodien lielu paldies sakām mēs…
Audriņu pamatskolā otrajā oktobrī bērni pasteidzās apsveikt savus skolotājus viņu profesionālajos svētkos. Jau no paša rīta skolā valdīja svētku atmosfēra: satraukti audzēkņi, laimīgi skolotāji. Gatavojoties svētkiem, bērni ar lielu prieku mācījās jaunas dziesmas un dejas, tēloja lugas, skaitīja dzejoļus, izdomāja konkursus. Jāatzīmē, ka lielākā daļa iniciatīvu nāca no pašiem skolēniem, un šķita, ka svētkus viņi gaidīja vairāk par skolotājiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2017
Miķeļdienas tirdziņi
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2017
Noslēdzies konkurss par finansējumu tehniskās jaunrades aktivitātēm
Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 9 projektu pieteikumi, no kuriem 6 aktuālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 2618 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk