Publicēts 13.02.2020
Skatuves runas konkurss Rēzeknes novada skolēniem
5. un 6. februārī Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēni rādīja savu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Skatuves runas konkursam šogad pieteicās 48 dalībnieki no Audriņu, Gaigalavas, Rēznas, Feimaņu, Verēmu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja, Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas, Tiskādu, Nautrēnu, Maltas, Kaunatas, Dricānu un L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2020
Noslēdzies konkurss par finansējumu vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm
Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi, no kuriem 10 aktuālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 1997 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.02.2020
Rēzeknes novada skolēni – laureāti 48. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā „LIDICE 2020”
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 2020. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko augu aizsardzības gadu ar mērķi veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tika piedāvāta tēma “AINAVA”. Konkursā veiksmīgi piedalījās arī Rēzeknes novada skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2020
Jauno vijolnieku konkursā Ludzā veiksmīgi startē Maltas mūzikas skolas vijolnieces
2020. gada 6. februārī Ludzas mūzikas pamatskolā notika III Latgales jauno vijolnieku konkurss. Konkursā piedalījās Balvu, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Gulbenes, Viļakas, Zilupes un Maltas mūzikas skolas jaunie vijolnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2020
Lidojums laikā Kaunatas vidusskolas 155 gadu jubilejā
Februāra pirmā sestdiena tradicionāli Kaunatā pulcē absolventus no malu malām uz tikšanos ar skolu, skolotājiem, jaunību, klasesbiedriem, bet šogad 1.februāris bija īpašs, jo tika atzīmēta arī Kaunatas vidusskolas 155 gadu jubileja, jo pirmās ziņas par skolu Kaunatā oficiāli ir atrodamas Vitebskas guberņas tautskolu pārskatā, kurā teikts, ka 1865.gadā Kaunatas tautskolu apmeklē 37 vīrieši (respektīvi, zēni), ko apmāca garīgā semināra absolvents Protopopovs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2020
Teātra mēnesis Audriņu pamatskolas vecākajai pirmsskolas grupiņai
Janvāris Audriņu pamatskolas vecākajā grupiņā ir aizritējis ļoti radoši un darbīgi. Sanākot kopā bērniem, skolotājai Līgai, skolotāja palīgam Oksanai un logopēdei Oļesjai, tika nolemts iestudēt un mēneša beigās parādīt arī skatītājiem, teātra uzvedumu latviešu valodā pēc V.Sutejeva pasakas „Ābolu maiss” motīviem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2020
Jaunā aktu zāle un skatuves runas konkurss Jaunstrūžānu pamatskolā
Divi vienā! Tā varētu raksturot abus pasākumus, kas 23.janvārī notika Jaunstrūžānu pamatskolā - simboliska aktu zāles atklāšana pēc remonta un skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2020!”
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2020
“Autorkrēslā” jaunie vārda mākslinieki un dzejniece Līvija Liepdruviete
Janvārī pamatskolas skolēni cītīgāk izvērtēja skolu un dzīvi tajā. Iemesls tam – nozīmīgs notikums – šogad Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai 125 ! Īstais laiks pārdomām par skolu, sevi, skolotājiem un notikumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2020
Pirmais solis pretī „Skola 2030”
Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā regulāri notiek visu mācību priekšmetu nedēļas. Arī šī gada janvārī notika vizuālās mākslas un matemātikas nedēļa, kuras ietvaros bija organizēts „Lietpratības konkurss” ar mērķi popularizēt lietpratības nozīmi praktiskajās situācijās bērniem un jauniešiem. Arī pastāvēja uzdevums izvēlēties labāko priekšnesumu, ar kuru mūsu skolēni dosies uz līdzīga rakstura atklāto konkursu Krustpils novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2020
Startu uzsāk Rēzeknes un Viļānu novada Erudīts 2020
22. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībā tika uzsākta zināšanu spēles „Erudīts” jaunā sezona. Šajā mācību gadā desmit Rēzeknes novada, Viļānu novada, kā arī Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas skolēnu komandas meklēs atbildes uz jautājumiem par un ap Ziemeļvalstīm. Apkopojot rezultātus, pirmajā kārtā ar 30,5 punktiem līderos izvirzījās Kaunatas vidusskolas komanda.
 Lasīt vairāk