Publicēts 09.06.2017
Kalēja meistarstiķu izzināšana
Mācību gada noslēgumā posmā Nautrēnu vidusskolas 5.-9. klašu skolēni apmeklēja z/s ‘Pauguri”, kur tika noorganizēta kalēja meistarklase “Uzkal savu laimi pats”. Darbnīcā, kur amata meistars Jānis Lubka( pēc profesijas-kokgriezējs), ar kalšanu nodarbojas jau kopš 1970. gada, skolēnus iepazīstināja gan ar sava aroda noslēpumiem, gan ar darba gaitu un instrumentiem, kā arī iespējām iegūt kalēja amatu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2017
Globālās Skolas projekts sekmīgi turpinās
Projekta “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros 2017. gada 17.- 20. maijā Dunkirkā, Francijā notika projekta vadošo ekspertu seminārs. Seminārā piedalījās Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas projektu grupu vadošie eksperti. Seminārā tika izvērtēts projektā iesaistīto pašvaldību divos gados paveiktais un lemts par nākošajiem uzdevumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2017
Profesiju diena ,, Profesija kā māksla?! Māksla kā profesija?!” Kaunatas vidusskolā
Kaunatas vidusskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pēdējā mācību gada dienā notika Profesiju diena ,, Profesija kā māksla?! Māksla kā profesija?!”, kurā darbojās piecas radošo profesiju meistarklases.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2017
Rēzeknes novada skolēni – konkursa “Toņi un pustoņi” noslēgumā Bauskā
Noslēdzies 5. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls "Toņi un pustoņi", ko rīko Valsts izglītības satura centrs. Gatavojoties Latvijas simtgadei, šī mācību gada tēma vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbiem valsts konkursam bija "Toņi un pustoņi".
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2017
“Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?”
Daudziem no mums šī frāze ir dzirdēta un neviļus izraisa smaidu, atceroties filmu “Cylvāka bārns”. Bet šis stāsts ir par ko citu, jo ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros trim novada skolām- Verēmu pamatskolai, Audriņu pamatskolai un Kaunatas vidusskolai – tika rīkotas karjeras atbalsta pasākums Meistarklase “Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?”
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2017
Skolēni iepazīst pavāra profesiju
Rēzeknes novadā jau kopš marta notiek ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes, kurās izglītojamajiem ir iespēja iepazīties ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem un pat izbaudīt darba procesu. Karjeras izglītības atbalsta pasākuma Meistarklase “Topi par pavāru: Latgales kulinārais mantojums” ietvaros Gaigalavas pamatskolas un Dricānu vidusskolas skolēni viesojās Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecībā “Krēsle”, lai tuvāk iepazītos ar pavāra profesiju
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2017
Maijs ar medus garšu: skolēni apmeklē meistardarbnīcas “Salds un ražots Latvijā”
Vairāku Rēzeknes novada skolu audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar bitenieka amatu un biškopības nozari. Pasākums notika ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Maijs Kaunatas vidusskolā
Lai gan ražas novākšanas laiks ir septembrī, skolās maijs ir laiks, kad gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki var uzskatāmi redzēt sava darba rezultātus. Tāpat maijā notiek daudzi pasākumi, kas saistīti gan ar valsts vēsturi, kā 4.maijs un 8.maijs, gan ģimeni – Mātes diena un Ģimenes diena, kā arī dažādas tikšanās ar ārpusskolas institūcijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.06.2017
Ceļš uz karjeru: Mērķis. Izaicinājumi. Kompetences
Mācību gadu noslēdzot, Dricānu vidusskolā notika karjeras atbalsta pasākums “Ceļš uz karjeru: Mērķis. Izaicinājumi. Kompetences”. Ievadā pasākuma vadītāja Inga Belousa piedāvāja paskatīties uz karjeru caur netipisku prizmu: kas notiek, kad pasaule ienāk manā karjerā? Tādējādi tika meklētas atbildes uz jautājumu: kādi izaicinājumi ikvienu jauno, vēl skolas solā sēdošo un mācību grāmatu gudrības apgūstošo, cilvēku gaida nākotnē?
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.06.2017
Pagātne kopīgai nākotnei
2017. gada 9.-10. maijā Nautrēnu vidusskolas 11. klases skolēni piedalījās starptautiskajā seminārā „Pagātne kopējai nākotnei” Polijā, kas notika Eiropas Komisijas programmas “Europefor Citizens” apakšprojekta „Eiropas atmiņa” ietvaros. Projekta pamatmērķis – rosināt jaunatnes interesi izzināt pagātnes notikumus un meklēt kopējas vērtības nākotnes sabiedrības veidošanā. Projekta rezultāts - triju dalībvalstu interesantāko fotostāstu izstāde, kas ceļos uz Latviju (Rēzekni), Poliju (Sejniem), Lietuvu (Ķēdaiņiem) kopā ar fotostāstu veidotājiem, tiekoties semināros, diskusijās un citās aktivitātēs.
 Lasīt vairāk