Publicēts 24.01.2020
Skaļās lasīšanas sacensība Dricānu bibliotēkā
Skaļās lasīšanas sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Skaļās lasīšanas sacensība ir paredzēta arī pašapziņas celšanai,
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Pirmklasnieki iepazīst Maltas pagasta bibliotēku
Jau par tradīciju Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā ir kļuvis kāds īpašs pasākums – uzreiz pēc gadumijas bibliotēka sagaida pirmklasniekus, kuri skolas solā jau ir apguvuši lasītprasmi un nu ir gatavi ķerties pie grāmatu lasīšanas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2020
Decembris – atmodas mēnesis Kaunatas vidusskolā
Decembris ir ziemas pirmais un gada pēdējais mēnesis. Punkta pielicējs vecajam, nebeidzamu pasākumu, akciju, svētku un gaidu mēnesis, tas ir jauna sākums. Arī Kaunatas vidusskolā noritēja daudz interesantu pasākumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2020
Verēmu pamatskolas Latvijas skolas soma
Ir noslēdzies akcijas “Latvijas skolas somas” 2019./2020.m.g. pirmais semestris, un varam nedaudz ielūkoties, kas mūsu skolas bērniem un jauniešiem Skolas somas programmas ietvaros visvairāk gājis pie sirds.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2020
Izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm
Konkursa mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2020
Tiekas Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas – 2019 eksperti
2019. gada nogalē Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas dalībnieki pulcējās Maltas bibliotēkā uz noslēguma pasākumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2020
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes Jaunstrūžānu pamatskolā
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Jaunstrūžānu pamatskolā arī šogad turpina aktīvi izmantot valsts simtgades dāvanu Latvijas bērniem un jauniešiem un, uzsākot mācību gadu, devās uz Dagdas pusi, lai apmeklētu ”Kroma kolna bruolisti”, viesojās Krāslavā pie keramiķa Valda Pauliņa, apmeklēja Andrupenes lauku sētu un izstaigāja Andrupenes purva taku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2020
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes Nautrēnu vidusskolā
Šogad turpinās valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem “Latvijas skolas soma”, kuras sniegtās iespējas aktīvi izmanto Nautrēnu vidusskolas skolēni un skolotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2019
Sakstagala pamatskolas skolēni noskatās “Dvēseļu puteni”
Sakstagala pamatskolas 7.-9. klašu skolēni projekta “Skolas soma” ietvaros apmeklēja filmas “Dvēseļu putenis” pirmizrādi Latgales vēstniecībā “Gors”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2019
Skolēnu teātra pēcpusdiena Audriņu pamatskolā “Mūsdienīgs Rausis”
Ziemassvētku gaidīšanas laikā Audriņu pamatskolā notika teātra pēcpusdiena, kurā parādījām muzikālo mini-izrādi "Mūsdienīgais Rausis".
 Lasīt vairāk