Publicēts 20.06.2017
Mazie kaunatieši atpūšas nometnē “Jaukās dienas” Kaunatā
No 12. līdz 16. jūnijam Kaunatas vidusskolā tika organizēta dienas nometne 1. – 4. klašu skolēniem. Nometnes mērķis bija veicināt bērnu lietderīga brīvā laika pavadīšanu caur veselīgu,izzinošu un aktīvu atpūtu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Profesiju karuselis SIA “VLAKON”
Mācību gada noslēgumā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā Profesiju karuselis SIA “VLAKON”, kurš tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. SIA “VLAKON” ir plaša profila uzņēmums, tādējādi izglītojamiem bija iespēja vērot visdažādāko profesionālo prasmju paraugdemonstrējumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2017
Devītās klases izlaidums Audriņu pamatskolā
10. jūnijā mākoņi bija tik balti, margrietiņas tik smaidīgas, bet magones tik sarkanas, jo atkal pienāca brīdis klāt, tāds savādāks – skolas izlaidums. Tas ir veiksmes brīdis, uz kuru Audriņu pamatskolas audzēkņi Arkādijs Jeršovs, Viktorija Korsaka, Konstantīns Kļovs, Vjačeslavs Rastopčins un Liana Razumejeva gāja deviņus gadus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2017
Konkursa “Erudīts” dalībnieki dodas ekskursijā uz Igauniju
7. jūnijā, spīdot spožai saulei, Rēzeknes un Viļānu novada skolēnu konkursa “Erudīts” dalībnieki, kā parasti katru gadu, devās ekskursijā – šoreiz uz Igauniju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2017
Skolēnu Dziesmu un deju diena Viļānos
31. maijā Lakstīgalu salā pulcējās Rēzeknes un Viļānu novadu tautas deju, koru, vokālo ansambļu un folkloras kopu dalībnieki, lai vienotos krāšņā deju un dziesmu festivālā “Krāsainie sapņi”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2017
Kalēja meistarstiķu izzināšana
Mācību gada noslēgumā posmā Nautrēnu vidusskolas 5.-9. klašu skolēni apmeklēja z/s ‘Pauguri”, kur tika noorganizēta kalēja meistarklase “Uzkal savu laimi pats”. Darbnīcā, kur amata meistars Jānis Lubka( pēc profesijas-kokgriezējs), ar kalšanu nodarbojas jau kopš 1970. gada, skolēnus iepazīstināja gan ar sava aroda noslēpumiem, gan ar darba gaitu un instrumentiem, kā arī iespējām iegūt kalēja amatu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2017
Globālās Skolas projekts sekmīgi turpinās
Projekta “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros 2017. gada 17.- 20. maijā Dunkirkā, Francijā notika projekta vadošo ekspertu seminārs. Seminārā piedalījās Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas projektu grupu vadošie eksperti. Seminārā tika izvērtēts projektā iesaistīto pašvaldību divos gados paveiktais un lemts par nākošajiem uzdevumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2017
Profesiju diena ,, Profesija kā māksla?! Māksla kā profesija?!” Kaunatas vidusskolā
Kaunatas vidusskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pēdējā mācību gada dienā notika Profesiju diena ,, Profesija kā māksla?! Māksla kā profesija?!”, kurā darbojās piecas radošo profesiju meistarklases.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2017
Rēzeknes novada skolēni – konkursa “Toņi un pustoņi” noslēgumā Bauskā
Noslēdzies 5. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls "Toņi un pustoņi", ko rīko Valsts izglītības satura centrs. Gatavojoties Latvijas simtgadei, šī mācību gada tēma vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbiem valsts konkursam bija "Toņi un pustoņi".
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2017
“Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?”
Daudziem no mums šī frāze ir dzirdēta un neviļus izraisa smaidu, atceroties filmu “Cylvāka bārns”. Bet šis stāsts ir par ko citu, jo ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros trim novada skolām- Verēmu pamatskolai, Audriņu pamatskolai un Kaunatas vidusskolai – tika rīkotas karjeras atbalsta pasākums Meistarklase “Kurš gudroiks: zyrgs voi mašeņa?”
 Lasīt vairāk