Publicēts 07.04.2017
Projekta “Lelles skolas leļļu teātrim” īstenošana Tiskādu vidusskolā
2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm ietvaros tika papildināta Tiskādu vidusskolas leļļu teātra materiālā bāze. Par piešķirto finansējumu 250,00 EUR apmērā tika iegādātas lelles skolas leļļu teātrim - ezis, jēriņš, pele, varde, vārnas, lāči, suns, vilki, sivēns, meitene, gaiļi, kaķi, zaķi, lapsa, pērtiķis, govs, aitiņa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2017
28. aprīlī Rēzeknē notiks Latgales kongresa simtgadei veltīts forums „Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados”
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2017. gada 28. aprīlī pulksten 13.00 (Atbrīvošanas alejā 115) notiks Latgales kongresa simtgadei veltīts forums „Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados". Tas tiek rīkots Latgales kongresa vēsturiskajā datumā, īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.04.2017
Pašam sava mandala
Audriņu pamatskolas 1. stāva gaitenī ir aplūkojamas skolēnu radošo darbu izstādes – 6. - 9. klašu „Pašam sava mandala” un sākumskolas skolēnu darbu izstāde „Mīļākais multfilmu varonis”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2017
Starptautiskā Dzejas diena Tiskādu vidusskolā
Tuvojoties mūsu valsts Latvijas simtgadei un atceroties komunistiskā terora upuru piemiņas dienu, Tiskādu vidusskolā tika organizēta Dzejas pēcpusdiena. Gatavojoties šim pasākumam, skolēni ar skolotājiem pārlasīja dažādu autoru skaistākos dzejoļus un dzejoļu grāmatas par Latviju, latviešu valodas stundās skolēni rakstīja vēstules uz bērza tāss. Vēstules tika adresētas uz Sibīriju izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2017
„Garšīgie likumi” Tiskādu vidusskolā
Tiskādu vidusskolas 6.-11. klases skolēni šogad iesaistījās Eiropas parlamenta Informācijas biroja Latvijā īstenotajā projektā „Garšīgie likumi”. Projekta īstenošanas gaitā 6.-7. klases skolēni izzināja tēmu „Alergēni”, 8.-9. klases skolēni - tēmu „Ģenētiski modificētie organismi” un 10.-11. klases skolēni – „Jaunā pārtika”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Komunistiskā genocīda atceres mirklis Kaunatā
Lai arī gadi vērpjas kā dzīpari Laika audumā, to ietvertā sāpe un pārdzīvojumi, kas saistās ar traģiskajiem notikumiem 25. martā, kad no iedzīvotāju vidus tika vardarbīgi izrauti un aizvesti svešumā tūkstoši, nenorimst. Ik gadu atkal un atkal jaunajām paaudzēm tiek nodots šis vēstījums par pārinodarījumu, jo viņi būs tie, kas uzglabās to piemiņā un darīs visu, lai nepieļautu atkārtojumu. 24.martā pie piemiņas akmens represētajiem kaunatiešiem pulcējās ne tikai skolēni, bet arī pagasta iedzīvotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Rēznas pamatskolā noskatījās spēlfilmu ,,Melānijas hronika’’
Rēznas pamatskolas skolēniem, darbiniekiem un pagasta iedzīvotājiem 2017. gada 24. martā – Komunistiskā genocīda atceres dienas, 25. marta, priekšvakarā bija vienreizēja iespēja bez maksas noskatīties jauno latviešu spēlfilmu ,,Melānijas hronika’’ (režisors Viesturs Kairišs). Par skaudrajiem notikumiem, kuri neatgriezeniski izsūtīto cilvēku atmiņās palika uz visu mūžu, maz zināms pašreizējiem skolēniem. Daudzi to negrib zināt un dzīvo savā pārticīgajā un pašpietiekamajā vidē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Tikšanās ar Valsts probācijas dienesta speciālistiem Sakstagala pamatskolā
27. martā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā notika tikšanās ar Valsts probācijas dienesta (VPD) speciālistēm Dairu Apini un Daigu Zuti no Rēzeknes VPD teritoriālās struktūrvienības. Skolēni uzzināja, ka probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi, koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Pavasara Metodiskā diena Rēznas pamatskolā
Šis pavasaris visu novada skolu skolotājus pulcēja Rēznas pamatskolā. Pasākumu ieskandināja un viesiem pozitīvu gaisotni nodrošināja priecīgie mūzikas ritmi skolas skolotāju sporta un mājturības skolotāja Edgara Anča (čells), mūzikas skolotājas Ingas Katkovskas (akordeons), mūzikas skolotājas Ilonas Butkānes (cītara), matemātikas, fizikas un mājturības skolotājas Silvijas Prančas (tamburīns) izpildījumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Audriņu pamatskolas 9. klase apmeklē pasākumu “Izglītība un Karjera 2017”
Trešdien, 22. martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2017”, kuru apmeklēja arī Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni.
 Lasīt vairāk