Publicēts 30.03.2017
Pavasara Metodiskā diena Rēznas pamatskolā
Šis pavasaris visu novada skolu skolotājus pulcēja Rēznas pamatskolā. Pasākumu ieskandināja un viesiem pozitīvu gaisotni nodrošināja priecīgie mūzikas ritmi skolas skolotāju sporta un mājturības skolotāja Edgara Anča (čells), mūzikas skolotājas Ingas Katkovskas (akordeons), mūzikas skolotājas Ilonas Butkānes (cītara), matemātikas, fizikas un mājturības skolotājas Silvijas Prančas (tamburīns) izpildījumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Audriņu pamatskolas 9. klase apmeklē pasākumu “Izglītība un Karjera 2017”
Trešdien, 22. martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2017”, kuru apmeklēja arī Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
“TehnoBuss Latvija” ciemojas Rēzeknes novada skolās
Visu pagājušo nedēļu, no 20. līdz 24. martam, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rēzeknes novada izglītības iestādēs: Tiskādu, Nautrēnu, Dricānu, Maltas un Kaunatas vidusskolā viesojās “TehnoBuss Latvija”, kuru var saukt par mobilu karjeras izglītības darbnīcu. Pasākumā piedalījās 504 izglītojamie no 9 skolām. Instruktori ar darba pieredzi mašīnbūves nozarē prezentēja iekārtas, izskaidroja mūsdienīgu sistēmu darbību un pielietojumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2017
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Audriņu pamatskolā
1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Pieminot šos traģiskos brīžus, Audriņu pamatskolā notika piemiņas pasākums, kurā skolēni varēja noskatīties dokumentālo filmu, kas atspoguļoja vēsturiskos notikumus, cik nežēlīgi notika cilvēku deportācija uz Sibīriju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2017
Rēznas pamatskolas skolēni sagaidīja gājputnus ar jauniem putnu būrīšiem
Ļaudis katru pavasari domā, kā sagaidīt pavasara vēstnešus un čaklos dabas palīgus – putnus. Senā tradīcija – sagaidīt gājputnus ar jauniem putnu būrīšiem tiek kopta arī Rēznas pamatskolā. Šajā mācību gadā pēc skolotājas Ināras Ameļko iniciatīvas skolēni pavasara brīvdienu laikā tikai aicināti izgatavot putnu būrīšus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2017
Jaunstrūžānu pamatskolā notika konkurss “Supermeitene – 2017″
Lai iegūtu Supermeitenes titulu, ir jābūt ne vien skaistai, bet arī gudrai, talantīgai sportiskai, ar izdomu, intuīciju un radošām spējām apveltītai, jāpārzina elementāras sadzīves lietas, jāprot virtuves darbiņi, jāorientējas gan grāmatu, gan dārza un dzīvnieku pasaulē. Jaunstrūžānu pamatskolas rīkotajā konkursā 5. – 9. klašu meitenēm „Supermeitene 2017!” par Supermeitenes nosaukumu sacentās 12 dalībnieces.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2017
Ģimenes svētki Tiskādu vidusskolā
Jau otro gadu pēc kārtas pirmajā marta nedēļā Tiskādu vidusskolas 1.-4. klašu vecāki tika aicināti uz ģimenes svētkiem. Šogad tie notika 8. martā. No paša rīta visi bērni ar nepacietību un prieku gaidīja svētku sākumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.03.2017
8. marts Audriņu pamatskolā
8. martā Audriņu pamatskolā svinēja pavasara dienu, sieviešu skaistuma, mīļuma, gudrības, kā arī uzmanības pret sievieti dienu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2017
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde sāk īstenot jaunu projektu par karjeras atbalstu
Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 7. marts- 2020.gada 31. augusts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2017
Izsludina konkursu par finansējumu jaunatnes nometnēm un neformālajai apmācībai
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 1. novembrim.
 Lasīt vairāk