Publicēts 31.03.2017
„Garšīgie likumi” Tiskādu vidusskolā
Tiskādu vidusskolas 6.-11. klases skolēni šogad iesaistījās Eiropas parlamenta Informācijas biroja Latvijā īstenotajā projektā „Garšīgie likumi”. Projekta īstenošanas gaitā 6.-7. klases skolēni izzināja tēmu „Alergēni”, 8.-9. klases skolēni - tēmu „Ģenētiski modificētie organismi” un 10.-11. klases skolēni – „Jaunā pārtika”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Komunistiskā genocīda atceres mirklis Kaunatā
Lai arī gadi vērpjas kā dzīpari Laika audumā, to ietvertā sāpe un pārdzīvojumi, kas saistās ar traģiskajiem notikumiem 25. martā, kad no iedzīvotāju vidus tika vardarbīgi izrauti un aizvesti svešumā tūkstoši, nenorimst. Ik gadu atkal un atkal jaunajām paaudzēm tiek nodots šis vēstījums par pārinodarījumu, jo viņi būs tie, kas uzglabās to piemiņā un darīs visu, lai nepieļautu atkārtojumu. 24.martā pie piemiņas akmens represētajiem kaunatiešiem pulcējās ne tikai skolēni, bet arī pagasta iedzīvotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Rēznas pamatskolā noskatījās spēlfilmu ,,Melānijas hronika’’
Rēznas pamatskolas skolēniem, darbiniekiem un pagasta iedzīvotājiem 2017. gada 24. martā – Komunistiskā genocīda atceres dienas, 25. marta, priekšvakarā bija vienreizēja iespēja bez maksas noskatīties jauno latviešu spēlfilmu ,,Melānijas hronika’’ (režisors Viesturs Kairišs). Par skaudrajiem notikumiem, kuri neatgriezeniski izsūtīto cilvēku atmiņās palika uz visu mūžu, maz zināms pašreizējiem skolēniem. Daudzi to negrib zināt un dzīvo savā pārticīgajā un pašpietiekamajā vidē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Tikšanās ar Valsts probācijas dienesta speciālistiem Sakstagala pamatskolā
27. martā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā notika tikšanās ar Valsts probācijas dienesta (VPD) speciālistēm Dairu Apini un Daigu Zuti no Rēzeknes VPD teritoriālās struktūrvienības. Skolēni uzzināja, ka probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi, koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Pavasara Metodiskā diena Rēznas pamatskolā
Šis pavasaris visu novada skolu skolotājus pulcēja Rēznas pamatskolā. Pasākumu ieskandināja un viesiem pozitīvu gaisotni nodrošināja priecīgie mūzikas ritmi skolas skolotāju sporta un mājturības skolotāja Edgara Anča (čells), mūzikas skolotājas Ingas Katkovskas (akordeons), mūzikas skolotājas Ilonas Butkānes (cītara), matemātikas, fizikas un mājturības skolotājas Silvijas Prančas (tamburīns) izpildījumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
Audriņu pamatskolas 9. klase apmeklē pasākumu “Izglītība un Karjera 2017”
Trešdien, 22. martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2017”, kuru apmeklēja arī Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2017
“TehnoBuss Latvija” ciemojas Rēzeknes novada skolās
Visu pagājušo nedēļu, no 20. līdz 24. martam, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rēzeknes novada izglītības iestādēs: Tiskādu, Nautrēnu, Dricānu, Maltas un Kaunatas vidusskolā viesojās “TehnoBuss Latvija”, kuru var saukt par mobilu karjeras izglītības darbnīcu. Pasākumā piedalījās 504 izglītojamie no 9 skolām. Instruktori ar darba pieredzi mašīnbūves nozarē prezentēja iekārtas, izskaidroja mūsdienīgu sistēmu darbību un pielietojumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2017
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Audriņu pamatskolā
1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Pieminot šos traģiskos brīžus, Audriņu pamatskolā notika piemiņas pasākums, kurā skolēni varēja noskatīties dokumentālo filmu, kas atspoguļoja vēsturiskos notikumus, cik nežēlīgi notika cilvēku deportācija uz Sibīriju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2017
Rēznas pamatskolas skolēni sagaidīja gājputnus ar jauniem putnu būrīšiem
Ļaudis katru pavasari domā, kā sagaidīt pavasara vēstnešus un čaklos dabas palīgus – putnus. Senā tradīcija – sagaidīt gājputnus ar jauniem putnu būrīšiem tiek kopta arī Rēznas pamatskolā. Šajā mācību gadā pēc skolotājas Ināras Ameļko iniciatīvas skolēni pavasara brīvdienu laikā tikai aicināti izgatavot putnu būrīšus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2017
Jaunstrūžānu pamatskolā notika konkurss “Supermeitene – 2017″
Lai iegūtu Supermeitenes titulu, ir jābūt ne vien skaistai, bet arī gudrai, talantīgai sportiskai, ar izdomu, intuīciju un radošām spējām apveltītai, jāpārzina elementāras sadzīves lietas, jāprot virtuves darbiņi, jāorientējas gan grāmatu, gan dārza un dzīvnieku pasaulē. Jaunstrūžānu pamatskolas rīkotajā konkursā 5. – 9. klašu meitenēm „Supermeitene 2017!” par Supermeitenes nosaukumu sacentās 12 dalībnieces.
 Lasīt vairāk