Publicēts 10.05.2017
Svinīgais maija mēnesis Audriņu pamatskolā
Veicinot patriotisko audzināšanu un mācot skolēniem Latvijas Republikas vēsturiskos notikumus, Audriņu pamatskolā 3. maijā notika svinīgs pasākums, kurā vēstures skolotājs Pēteris Kivrāns atspoguļoja 1990. gada 4. maija svarīgākos notikumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2017
Romas līgumu baltās lapas un uzticēšanās – sarunas Maltas vidusskolā
Eiropa šogad svin daudzus svētkus – pagājuši 60 gadi kopš Eiropas valstu līderi vienojās par pamatu likšanu tai Eiropas valstu savienībai, kādu to pazīstam mūsdienās; pagājuši jau 30 gadi kopš jauniešiem un dažādu nozaru profesionāļiem pieejama Erasmus+ programma, kas ļauj mācīties, studēt un doties pieredzes apmaiņā uz dažādām valstīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2017
Baltā galdauta svētki Tiskādu vidusskolā
2017. gada 3. maijā projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros Tiskādu vidusskolā tika sarīkota Globālās izglītības diena, kuras mērķis bija stiprināt nacionālo identitāti, apzināties savu piederību novadam un valstij.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Vides tīrības stunda Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē
Projekta "Globālās skolas" ietvaros Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē 3. maijā notika vienas dienas pasākums, kas saistīts ar atkritumu otrreizējo pārstrādi. Nedēļas garumā tika izveidota izstāde „Veco mantu jaunā dzīve”. Bērni kopā ar vecākiem veidoja dažādus priekšmetus, kas no nevajadzīgām lietām kļuva par vajadzīgām, piemēram, no polietilēna maisiņiem tamborēts paklājiņš, no stikla pudeles uztaisīta vāze, no plastmasas pudeles -- rotaļu sivēns vai bite, no veca zābaka -- puķupods, no plastmasas pudelēm penālis u.t.t.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Ekopasākums „Garšīgie likumi” Dricānu vidusskolā
Dricānu ekoskola kopā starpnovadu skolām - Eglaines pamatskolu, Mežvidu pamatskolu, Stacijas pamatskolu, Rugāju novada vidusskolu, Balvu Valsts ģimnāziju, Robežnieku pamatskolu, Vestienas pamatskolu 25. aprīlī mācījās garšīgi. Ekopasākums „Garšīgie likumi” notika sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Piecās novada skolās noritēja karjeras atbalsta pasākums “Kinologa meistarklase”
Jau no 2017. gada marta Rēzeknes novadā notiek ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes. Aprīļa beigās un maija sākumā piecās novada skolās: Maltas, Nautrēnu un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā, Gaigalavas un Feimaņu pamatskolā notika karjeras atbalsta pasākums “Kinologa meistarklase”, ko vadīja kinologs Valdis Bikovskis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2017
Audriņu pamatskolas skolēni dodas izglītojošā ekskursijā
Pavasaris ir laiks, kad darba pilnas rokas, viss ir jāpaspēj. Darba dienu ritms mijas ar nelielu atelpu - brīvdienām, kuras var pavadīt lietderīgi un interesanti. Tā arī radās ideja doties tālākā braucienā. 22. aprīlī Audriņu pamatskolas skolēni (klases audzinātājas Jelena Pimahova un Sandra Jeršova) nokļuva divās burvīgās, bet tajā pašā laikā tik dažādās pasaulēs - saldumu un spēkratu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2017
Nautrēnu vidusskolas aktivitātes projektā Erasmus + Slovēnijā
Marta beigās un aprīļa sākumā Nautrēnu vidusskolas komanda - skolotājas Nellija Žogota, Anita Ludborža un trīs vidusskolnieces Alise Sjakste (10.klase), Kristīne Gailuma (11.klase), Sarma Rancāne (10.klase) piedalījās Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekta “Get On Your Bikes, Europe's Back In Business!” nr. 014-1-RO01-KA201-002430 5 aktivitāšu realizēšanai Slovēnijā, Celjē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2017
„Erasmus plus” kursu pieredzes prezentācija Kaunatas vidusskolas vecāku sapulcē
Vecāki ir ne tikai skolotāju atbalsts mācību procesā, bet arī personības, kas pastāvīgi ir līdzās skolēniem kā paraugs. Tāpēc šogad Kaunatas vidusskolas vecāku sapulcē, kas notika 12. aprīlī, skolotāji dalījās pieredzē, kas iegūta tālākizglītības kursos ārzemēs projekta „Erasmus plus” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2017
Boņa radošās darbnīcas Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Rakstniekam Jānim Klīdzējam 6. maijā ir dzimšanas diena. Atzīmējot šos svētkus, katru gadu pie mums, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, pavasarī notiek Boņuka radošās darbnīcas. Arī šogad skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes.
 Lasīt vairāk