Publicēts 24.02.2017
Starpdisciplinārās mācības Liepu pamatskolā
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādāja 3 grupās. Ļoti interesants darbs bija sākumskolas skolēnu grupā, kuru vadīja Tatjana Guļbinska, Ludmila Vinogradova un Alina Kozireva. Grupas tēma bija „Ūdens noslēpumi”. Īstenojot starpdisciplināro mācīšanos, skolēni eksperimentējot ar ūdeni, meklējot informāciju kartēs, tautasdziesmās, internetā, risinot uzdevumus, zīmējot, ieguva jaunas zināšanas par pētāmo tēmu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2017
Žetonu vakars „Improvizācija” Kaunatas vidusskolā
Jau ierasts, ka katru gadu ziemas un pavasara mijā, kad dienas gan kļūst pamazām garākas, bet naktīs vēl temperatūras stabiņš noslīd zem nulles, arī 12.klases skolēni iziet savdabīgu rituālu – svinīgi saņem žetonu gredzenus ar gravējumu, kas norāda uz viņu piederību skolai ārpus laika un telpas. Viena no šī rituāla daļām ir sagatavotais priekšnesums, kurā pasākuma viesi – skolotāji, vecāki, draugi, paziņas – var novērtēt, cik tālu tad divpadsmitie ir izauguši kopš skolas gaitu sākuma.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.02.2017
Audriņu pamatskolas izglītojamie iededzina mīlestības liesmiņu
Bez īstas mīlestības nekas nenotiek mūsu pasaulē. Aug koki, čivina putni, dūc bites, piedzimst bērni - visa pamatā ir mīlestība. Beidzot ir klāt februāris- pēdējais ziemas mēnesis un vienlaikus - mīlestības mēnesis. Skumjām un depresijai nav vietas, ja blakus ir mīļi cilvēki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Salidojums Kaunatas vidusskolā
Februāra pirmās sestdienas vakarā Kaunatas vidusskolā neskan skolas zvans, bet pa sveču izgaismotām kāpnēm plūst skolēnu straume. Tikai daudziem no šiem skolēniem ir sirmi deniņi, arī solis vairs nav tik raits kā pirms 20, 30, 40 gadiem. Ir arī tādi, kam solis vēl sprigans un acis spožas, kas pārlec pakāpienus un kam ir tikai 2, 5, 7 gadi, kopš pabeigtas skolas gaitas. Šie nav parasti skolēni – šie ir Kaunatas vidusskolas absolventi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Čaklākie ēnotāji šogad Kaunatā – 8.a klase
Šogad piedalīties Ēnu dienā no Kaunatas vidusskolas 8.a klases pieteicās 8 skolēni. Izvēle krita uz Kaunatas PII „Zvaniņš” pedagogu darbavietām, Lipušķu bāriņtiesas locekles darbu un Hanzas maiznīcas ekspeditora darbu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Gaigalavas pamatskolas skolēnu dalība pasaules mitrāju dienā
Pasaules mitrāju dienu ik gadu atzīmē 2. februārī, kad visā pasaulē tiek rīkoti pasākumi sabiedrības izglītošanai mitrāju teritorijās, uzsverot to nozīmi un nepieciešamību tos saglabāt. 2. februārī Gaigalavas pamatskolas 6.-8. klašu skolēni viesojās Lubāna mitrāja informācijas centrā, lai piedalītos mitrāju dienai veltītajā nodarbībā “Mitrāji – dabas katastrofu riska samazinātāji”. Katru gadu mitrājiem veltītajā dienā pievērš uzmanību kādai aktualitātei, kas ietekmē mitrājus visā pasaulē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2017
“Balsis 2017″
Ar piecu ansambļu piedalīšanos ir izskanējis ikgadējais vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2017”. Tajā piedalījās vokālie ansambļi no Verēmu un Rikavas pamatskolas, kā arī no Dricānu un Viļānu vidusskolas. Konkursā tika izdziedātas tādas dziesmas kā: „Pūri, pūri, meži, meži”, „Kur tu teci, sila pele?”, „Gaisu šķīru dziedādama”, „Vysi mani vēji pyute”, „Kur gaismeņa zyla ause?”, „Pi Dīveņa gari goldi”, „Teku, teku pa celiņu”, „Kas tā tāda dziedātāja?”, „Bērna prieks”, „Rudens”, „Un tieši tāpēc”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2017
Talantu šovs Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Mūsu skolā jau trešo gadu notiek konkurss “Mūsu talanti”, kur dažādos žanros (mūzika, dziesma, deja, skatuves runa) piedalās 1.-9.klases skolēni. Notiek pieteikšanās konkursam, repertuāra izvēle. Tad kopā ar skolotājiem un vecākiem skolēni gatavo priekšnesumus. Šogad atlases konkursā bija 15 priekšnesumi: hip-hop deja, ritma dejas, dziesmas, častuškas, spēle uz akordeona, dzejoļu deklamēšana. Visi dalībnieki saņēma balvas. Pēc uzstāšanās žūrija konkursantus izvērtē un dod zaļo gaismu talantu izaugsmei: uzstāšanās skolas koncertos, došanās uzstāties novada konkursā “Vara talanti”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2017
Robotikas turnīrs Preiļos
Janvāra nogalē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika robotikas čempionāts, kurā piedalījās arī Jaunstrūžānu pamatskolas robotikas pulciņa audzēkņi. Pasākumu rīkoja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Preiļu robotikas klubu, Preiļu novada domes IT centru, Preiļu bērnu un jauniešu centru, Siguldas novada Jaunrades centru, RTU robotikas klubu un Robotu skolu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2017
„Zvirbulis 2017” Audriņu pamatskolā
Audriņu pamatskolā notika ikgadējs skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2017”. Dalībnieki sacentās prasmēs skaitīt dzejoļus un prozu gan krievu valodā, gan latviešu valodā. Konkurss notika divās vecuma grupās: sākumskolas un pamatskolas. Konkursa tēma šogad bija ļoti plaša: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. Tas ļāva konkursantiem izvēlēties sev tīkamo daiļdarbu un izteikt sevi tajā pēc iespējas pilnīgāk. Kāds šo izvēli izdarīja pats, bet kādam palīdzēja skolotāji.
 Lasīt vairāk