Publicēts 07.02.2017
„Zvirbulis 2017” Audriņu pamatskolā
Audriņu pamatskolā notika ikgadējs skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2017”. Dalībnieki sacentās prasmēs skaitīt dzejoļus un prozu gan krievu valodā, gan latviešu valodā. Konkurss notika divās vecuma grupās: sākumskolas un pamatskolas. Konkursa tēma šogad bija ļoti plaša: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. Tas ļāva konkursantiem izvēlēties sev tīkamo daiļdarbu un izteikt sevi tajā pēc iespējas pilnīgāk. Kāds šo izvēli izdarīja pats, bet kādam palīdzēja skolotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2017
Mācās kultūras darbinieki un pedagogi
26. un 27. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē pulcējās novada 20 izglītības iestāžu pedagogi un 10 kultūras darbinieki, lai gūtu pieredzi scenāriju veidošanas un svētku režijā. 12 stundu kursus „Scenārija meistarības pamati un svētku režija” vadīja pieredzējusī dažādu pasākumu un svētku režisore Anna Jansone. Divu dienu laikā kursu dalībnieki guva pieredzi scenārija veidošanā, plānošanā, atjaunoja un papildināja zināšanas pasākumu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu klāstā, apguva pavisam jaunus jēdzienus, kā piemēram,” asociāciju ķēde” literārā scenārija veidošanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2017
Pašdarināto sveču izstāde Rēznas pamatskolā
Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama Sveču diena. Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par Sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī par Ziemas Māras dienu; tāpat par Svecaini, Grabenīcu, Gromnicu, Vēja vai Govju dienu. Turpinot kopt un vairot latviskās dzīvesziņas tradīcijas, Rēznas pamatskolā notiek Sveču dienai veltīta izstāde, kurā savus darbus demonstrē skolas interešu izglītības pulciņa dalībnieces.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2017
Audriņu pamatskolā svinēja Ābeces svētkus
Janvāra beigās mūsu skolā notika tradicionālie Ābeces svētki. Ābece ir pati vecākā grāmata pasaulē, kurai ir vairāk nekā 400 gadu. Tā māca bērnus lasīt, iepazīt pasauli, draudzēties, palīdzēt cits citam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Rēznas pamatskolā piemin skolotāju un literātu Meikulu Apeli
Stoļerovas saietu namā pulcējās Rēznas pamatskolas audzēkņi, skolotāji un Stoļerovas pagasta pārvaldes darbinieki, lai muzikāli literārā pasākumā “Meikuls Apeļs – skolotājs, kurš dzīvoja Latgalei” atsauktu atmiņā bijušā Latgales skolotāja dzīves posmus un ieguldījumu Latgales kultūras mantojuma kuplināšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Daiļrunāšanas konkurss Jaunstrūžānu pamatskolā
Jaunstrūžānu pamatskolā ir izveidojusies laba tradīcija katra mācību gada otrajā semestrī rīkot daiļrunāšanas konkursu skolēniem no 1. līdz 9. klasei. Daudzus gadus pēc kārtas bērni konkursam gatavoja dzejoļus, taču šogad godpilnā vieta konkursā tika atvēlēta pasakai, un tieši latviešu tautas pasakai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Aicinām ēnot Rēzeknes novada pašvaldības speciālistus
Rēzeknes novada jaunieši aicināti piedalies Ēnu dienas norisē un ēnot kādu no Rēzeknes novada pašvaldības speciālistiem - jaunatnes lietu speciālistu, izglītības pārvaldes vadītāju, sociālo darbinieku, bērnu un jauniešu sporta skolas direktoru, būvdarbu vadītāju, ārējo sakaru koordinatori, sabiedrisko attiecību speciālisti, bibliotēku informācijas speciālisti, projektu vadītāju, pagastu pārvalžu vadītājus un Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2017
Barikāžu dienas piemiņas pasākumi Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
1991. gada janvārī Latvijas vēsturē norisinājās liktenīgi notikumi. Visus Latvijas iedzīvotājus – pilsētniekus, lauciniekus, strādniekus un inteliģenci – apvienoja viena vēlme. Vēlme kļūt neatkarīgiem. Šī vēlme maksāja dārgi – cilvēku dzīvības. Bet tajā pašā laikā vienotības un kopības izjūta palīdzēja gūt panākumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2017
Audriņu sākumskolas skolēni radoši sagaidīja Jauno 2017. gadu
Viena no svarīgākajām prioritātēm mācību procesā sākumskolā ir jēgpilnas lasītprasmes veicināšana. Tāpēc Audriņu sākumskolas skolotājas jau otro gadu cieši sadarbojas ar pagasta bibliotēku. Gandrīz katru mēnesi bibliotēkas radošā vadītāja Margarita Platonova organizē attīstošus pasākumus mūsu izglītojamajiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2017
Sniega diena Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Ja sesto gadu visā pasaulē un vairākās vietās Latvijā ar dažādiem interesantiem pasākumiem tika atzīmēta visā pasaulē popularitāti iegūstošā “Pasaules Sniega diena”, dodot bērniem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes sniegā. Šogad Pasaules Sniega diena visā pasaulē tika svinēta 15. janvārī.
 Lasīt vairāk