Publicēts 22.05.2017
Mazo talantu saiets Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pirmsskolu dzīvē jau par tradīciju ir kļuvis katru gadu apzināt un parādīt bērnu talantus un īpašās spējas. Šogad Mazo talantu saieta saturs balstījās uz Globālās izglītības nostādnēm par pasaules tautu kultūru dažādību un daudzveidību, par citādā pieņemšanu. Pasākumu tēma - „Daudzu tautību bērni”, izvēlēta pateicoties tam, ka 11 Rēzeknes novada pašvaldības PII un 13 vispārizglītojošās skolas piedalās projektā „Globālās skolas”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2017
Māmiņdienas koncerts Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā
Būt par māmiņu ir skaistākais un nozīmīgākais darbs, kāds sievietei dots – tā ir atbildība visa mūža garumā. Mātes diena ir svētki, kas liek mums samīļot pirmo un svarīgāko cilvēku savā dzīvē – mammu. Par godu Mātes dienai 13. maijā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni savām mammām dāvāja krāšņu koncertu. Koncertu vadīja paši skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.05.2017
Pēdējais zvans Kaunatas vidusskolā
Ja maijs daudziem saistās ar ziedoni un pavasari, tad 9. un 12. klases skolēniem šis mēnesis noslēdz nopietnu mācību un dzīves posmu. Šogad pēdējais zvans Kaunatas vidusskolas topošajiem absolventiem skanēja 13. maijā. Stāvot svinīgā līnijā, Kaunatas skolēni un skolotāji sagaidīja divdesmit 9. klases skolēnus ar audzinātāju Irēnu Selivončiku un desmit 12. klases skolēnus ar audzinātāju Birutu Potašovu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.05.2017
Maltas Bērnu un jauniešu centrā aizvadīta Novadmācības stunda
2. maijā Maltas bērni un jaunieši tika iesaistīti Latgales mēroga aktivitātē – novadmācības stundā. Maltas gadījums bija īpašs visu vairāk nekā 40 skolu vidū, jo iepazīstināšana ar latgaliskajām vērtībām notika ne jau solos, bet radoši brīvā, radošā interešu izglītības vidē – Bērnu un jauniešu centrā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.05.2017
Audriņu bērni darina dāvanas māmiņām
Jo vairāk mēs, pieaugušie, dažādojam savu bērnu brīvo laiku, jo straujāk un interesantāk notiek viņu attīstības un personības veidošanas process. Audriņu pagastā attīstīt mazo dzīves pētnieku izziņas procesu palīdz gan pamatskolas mācību spēki, gan vietējās bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova. Sagaidot jebkurus svētkus, mūsu izglītojamajiem un citiem pagasta iedzīvotājiem ir dota lieliska iespēja bibliotēkā apmeklēt radošās nodarbības un izgatavot kādu “brīnumiņu” saviem radiem un draugiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2017
Labdarības koncerts “With an open heart” Rēzeknē
10. maijā Rēzeknes kultūras namā notika jauks labdarības koncerts "With an open heart". Koncertu organizēja un vadīja Rēzeknes 2. vidusskolas skolēni, kuriem bija cēls mērķis - savākt ziedojumus smagi slimajiem bērniņiem, lai viņi varētu ārstēties, atlabt un būt veseli. Šajā koncertā piedalījās talantīgi un radoši skolēni no Rēzeknes skolām, tostarp arī divas audzēknes no Rēzeknes novada Audriņu pamatskolas -- 4. klases skolnieces - skanīgo balsu īpašnieces - Milana Ovčinnikova un Elīna Melāne.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2017
Māmiņdienas radošā darbnīca Mākoņkalna pagasta centrā “Strops”
Aizvadītajā nedēļas nogalē mēs visi sveicām savas mīļās māmiņas Mātes dienā . Mākoņkalna pagastā norisinājās floristikas radošā darbnīca, kurā gatavojām ar mīlestību radītus dekorus savām māmiņām Mātes dienā . Radošajā darbnīcā piedalījās 18 dalībnieki un to vadīja Ļena Hočeva .
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2017
Jaunieši iepazīst ar teātri saistītās profesijas
12. maijā 9.-12. klašu skolēniem notika meistarklase ”Iepazīsti TeĀtri!” Pasākums sākās ar teātra –studijas “Joriks” mārketinga komunikāciju koordinatores Ivetas Graudiņas stāstījumu par teātra darbu un profesijām, kādas iesaistītas izrāžu veidošanā. Sekoja Fausto Paravidīno lugas "Divi brāļi" iestudējums ar pretrunīgu savstarpējo attiecību izspēli, kas aktuāla jauniešu ikdienā mūsdienās. Šajā izrādē skatītāji un aktieri atradās uz vienas skatuves, ļoti tuvu līdzās, tāpēc jauniešiem bija iespēja īpaši sajust tādu emociju kā kaislība, mīlestība, niknums un citu pārdzīvojumu intensitāti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2017
Baltā galdauta svētki Kaunatas vidusskolā
Katru gadu 3. maijā Kaunatas vidusskola vienojas tradīcijā, kas ļauj mazajiem skriet kopā ar lielajiem, kas rosina lielajiem atbalstīt mazos un iepazīt viņus kopīgajā ielu stafešu skrējienā. Jauktajām klašu komandām ir jāveic kopīga trase pa Kaunatas centru. Šogad ielu stafešu skrējienu papildināja kopīga sēšanās pie galda ar baltu galdautu pie ciemata estrādes. Katrai klasei bija jāieliek sava artava kopīgajā cienastā. Kopības sajūtu vairoja kopīgi dziedātā dziesma „Pie Dieviņa gari galdi”. Folkloras kopa „Rāznaviņa” vadīja rotaļdejas, dziedāja dziesmas, uzdeva āķīgus jautājumus. Tā, visiem kopā pavadot laiku, tika ieskandināti valsts svētki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2017
Audriņu pamatskolā skanēja pēdējais zvans
13. maijā Audriņu pamatskolā izskanēja pēdējais zvans, kas simboliski iezvanīja viena mācību posma nobeigumu un jaunu sākumu mūsu devītklasniekiem. Tas bija spilgts, svinīgs un ilgi gaidīts brīdis.
 Lasīt vairāk