Publicēts 25.01.2017
Daiļrunāšanas konkurss Jaunstrūžānu pamatskolā
Jaunstrūžānu pamatskolā ir izveidojusies laba tradīcija katra mācību gada otrajā semestrī rīkot daiļrunāšanas konkursu skolēniem no 1. līdz 9. klasei. Daudzus gadus pēc kārtas bērni konkursam gatavoja dzejoļus, taču šogad godpilnā vieta konkursā tika atvēlēta pasakai, un tieši latviešu tautas pasakai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2017
Aicinām ēnot Rēzeknes novada pašvaldības speciālistus
Rēzeknes novada jaunieši aicināti piedalies Ēnu dienas norisē un ēnot kādu no Rēzeknes novada pašvaldības speciālistiem - jaunatnes lietu speciālistu, izglītības pārvaldes vadītāju, sociālo darbinieku, bērnu un jauniešu sporta skolas direktoru, būvdarbu vadītāju, ārējo sakaru koordinatori, sabiedrisko attiecību speciālisti, bibliotēku informācijas speciālisti, projektu vadītāju, pagastu pārvalžu vadītājus un Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2017
Barikāžu dienas piemiņas pasākumi Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
1991. gada janvārī Latvijas vēsturē norisinājās liktenīgi notikumi. Visus Latvijas iedzīvotājus – pilsētniekus, lauciniekus, strādniekus un inteliģenci – apvienoja viena vēlme. Vēlme kļūt neatkarīgiem. Šī vēlme maksāja dārgi – cilvēku dzīvības. Bet tajā pašā laikā vienotības un kopības izjūta palīdzēja gūt panākumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2017
Audriņu sākumskolas skolēni radoši sagaidīja Jauno 2017. gadu
Viena no svarīgākajām prioritātēm mācību procesā sākumskolā ir jēgpilnas lasītprasmes veicināšana. Tāpēc Audriņu sākumskolas skolotājas jau otro gadu cieši sadarbojas ar pagasta bibliotēku. Gandrīz katru mēnesi bibliotēkas radošā vadītāja Margarita Platonova organizē attīstošus pasākumus mūsu izglītojamajiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2017
Sniega diena Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Ja sesto gadu visā pasaulē un vairākās vietās Latvijā ar dažādiem interesantiem pasākumiem tika atzīmēta visā pasaulē popularitāti iegūstošā “Pasaules Sniega diena”, dodot bērniem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes sniegā. Šogad Pasaules Sniega diena visā pasaulē tika svinēta 15. janvārī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2017
Bērzgales skolēni noskatās filmu “Tēvu barikādes”
Kopš aukstās 1991. gada barikāžu ziemas pagājuši 26 gadi. Vēsturē tas ir viens mirklis. Cilvēka mūžā — daudz vairāk. Kas tolaik notika, ko cilvēki darīja, juta, pārdzīvoja?... Izrādās, ka vēsturisko notikumu kopainu varam restaurēt vien kā mozaīku no atmiņu epizodēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2017
Audriņu pamatskolas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz muzeju
Katra skolēna pārdzīvojumi par mācību nozīmi ir atkarīgi no tā, kā šis process tiek organizēts. Mācīšana un mācīšanās ir ne tikai noteikto zināšanu un prasmju apguves process, bet arī audzināšanas līdzeklis. Mācību stundās iegūtie priekšstati un jēdzieni ne vienmēr ir pietiekami skaidri un konkrēti. Mācību ekskursija ir viens no veidiem, kā katru šādu jēdzienu konkretizēt. Tās laikā jau zināmie fakti tiek papildināti ar konkrētiem piemēriem, uzsverot arvien jaunas īpatnības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2017
“Erudīta” otrajā kārtā uzvaras laurus plūc Nautrēnu vidusskolas I un II komanda
Rēzeknes novada un Viļānu novada erudīcijas konkursa „Latvijas kultūrvēsturiskie novadi” otrajā spēlē komandas rādīja savas zināšanas par Zemgali. Konkursā tika piedāvāti dažādi uzdevumi un jautājumi par pilsētām, ievērojamiem cilvēkiem, par Zemgales vēsturi, arhitektūras pieminekļiem. Skolēni zināja, ka Jelgavā notika pirmais gaisa balonu lidojums, ka Pokaiņu mežs ir vieta, kuru dēvē par Latvijas X failiem, ka Zebrus ezers ir lielākais Dobeles novadā
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā atkal skan kora dziesmas
Mūsu skolā pēc daudzu gadu pārtraukuma 1.-4. klašu skolēniem atkal ir iespēja dziedāt korī. Kori vada mūzikas skolotājs Jānis Veļičko. Prieks, ka 25 skolēni ļoti labprāt dzied. Mēģinājumi skolā notiek otrdienās, un trešdienās. Kora repertuārā - latviešu tautasdziesma, mūsdienu latviešu komponistu mūzika. Koris uzstājas skolas rīkotajos pasākumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2017
Audriņu pamatskolas skolēni piedalās radošo darbu konkursā “Krāsas man apkārt”
2016. gada beigās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” Interešu izglītības nodaļa rīkoja radošo darbu konkursu “Krāsas man apkārt”. Darbus varēja iesniegt četrās kategorijās: video, radošie raksti - dzeja, pasakas, stāsti, teikas, tēlotājmāksla - zīmēti, līmēti, gleznoti u.c. tehnikā veidoti darbi, fotomāksla. Konkursa dalībnieki bija skolēni, interešu izglītības programmu dalībnieki, biedrību un klubu dalībnieki vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
 Lasīt vairāk