Publicēts 15.11.2016
Lāčplēša diena Audriņu pamatskolā
Par godu Lāčplēša dienai 14. novembrī Audriņu pamatskolas sporta zālē notika spēka un veiklības sacensības zēniem. Dalībnieki tika sadalīti divās vecuma grupās. Zēnu uzdevums bija iziet 9 stacijas ar interesantiem un sarežģītiem uzdevumiem: šautriņu mešana, rāpšanās pa virvi, metieni grozā, priekšmetu mešana mērķī, svara turēšana uz laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2016
Skolas startēja novada starpdisciplināro mācību ideju konkursā
Šoruden Latvijā tiek uzsākts darbs pie jaunā vispārējās izglītības satura, kurš balstīts kompetenču pieejā, ieviešanas. Gatavojoties pārmaiņām tuvākajā nākotnē, un īstenojot ERASMUS + projekta “My best idea” virzības popularizēšanu, jau otro gadu Izglītības pārvalde izsludināja starpdisciplināro mācību ideju konkursu. Galvenā konkursa iecere ir rosināt pedagogus gūt komandas darba pieredzi mācību procesa kopīgā realizēšanā, kā arī pilnveidot prasmes starpdisciplināru projektu ieviešanā, tādējādi skolēniem mācīšanos padarot interesantāku, praktiskāku un līdz ar to jēgpilnāku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2016
Rēzeknes novada matemātikas un informātikas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Pērnavas apriņķi
Rudens viducī matemātikas un informātikas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Alojas novada Staiceles vidusskolu un kaimiņvalsts Igaunijas Pērnavas apriņķa mācību iestādēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2016
Sakstagalā 3. klase sporto piecas reizes nedēļā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola pirmā Rēzeknes novadā šajā mācību gadā startēja projektā “Sporto visa klase”. Projektu “Sporto visa klase” īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) jau trešo gadu. Bet tikai šogad šāda iespēja tika dota mums. Projekta noteikumi paredz, ka klasē nedrīkst būt mazāks skolēnu skaits nekā 16, tāpēc mūsu skolā piecas reizes nedēļā sporto 3. klase.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2016
Koru un ansambļu svētki „Mana dziesma Latvijai” pulcē lielus un mazus dziedātājus
Ar lūgšanu (Annas Rancānes vārdi) par mūsu dzimteni 10. novembrī Lendžu kultūras namā Irēna Ivanova, šī pasākuma iniciatore un rīkotāja, atklāja koru un ansambļu sadraudzības dziedāšanas svētkus „Mana dziesma Latvijai”. Pasākums, kas notiek jau piekto gadu, šogad kopā pulcināja ap 275 mazus un lielus dziedātājus no Rīgas Imantas vidusskolas, Kokneses mūzikas skolas, Rēzeknes 5. Vidusskolas, kā arī Rēzeknes novada skolām
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2016
Kaunatas vidusskolā viesojās matemātikas mācību grāmatu autore, Daugavpils Universitātes profesore Elfrīda Krastiņa
8. novembrī Kaunatas vidusskolu apmeklēja Daugavpils Universitātes zinātniece, matemātikas mācību grāmatu autore, profesore Elfrīda Krastiņa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2016
Kaunatas vidusskolas topošie uzņēmēji devās pieredzes braucienā
SMU – skolēnu mācību uzņēmums – ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2016
Lendžos tiekas Ziemeļlatgales labākie stāstnieki
9. novembrī izskanēja Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad tas Lendžu kultūras namā pulcēja 13 dalībniekus no dažādām vietām – Ciblas vidusskolas, Rēzeknes 1. ģimnāzijas, Nautrēnu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Kaunatas vidusskolas un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2016
Audriņu pamatskolā īstenots projekts „Ielu basketbola un ielu futbola inventāra iegāde”
Ielu basketbols un ielu futbols ir mūsdienīgs un arvien popularitāti iegūstošs sporta veids jauniešu vidū, kurā var iesaistīties gan jauni, gan arī gados vecāki jaunieši. Arvien biežāk notiek STREET GAMES sacensības dažādās pilsētās, kurās vēlējāmies piedalīties arī mēs. Bet, lai piedalītos, bija vajadzīgs inventārs, ar ko trenēties.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2016
Sporta pēcpusdiena Kaunatas PII “Zvaniņš”
3. novembrī Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “ Zvaniņš “ notika jau par tradīciju kļuvusī sporta pēcpusdiena ģimenēm. Nedēļu iepriekš tika aicināts veidot komandas četru cilvēku sastāvā – divi bērni un divi pieaugušie. Šim aicinājumam atsaucās piecas komandas.
 Lasīt vairāk