Publicēts 20.06.2016
Mācību gads Gaigalavas pamatskolā — zem Mammadaba Vēstniecības karoga
2015./2016. mācību gadā Gaigalavas pamatskola Ziemeļlatgales reģionā sevi sauca par Mammadaba Vēstniecību un pie skolas visa mācību gada garumā plīvoja Mammadaba karogs. Skola bija starp astoņām Latvijas zaļākajām skolām, kuras izvirzīja AS „Latvijas valsts meži” un Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs draudzīgās vienošanās rezultātā ar kopīgu mērķi tuvināt skolas dabai. Mammadaba Vēstniecības godu skola nopelnīja 2014./2015. mācību gadā, aktīvi pierādot savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi: stādot kociņus, sakopjot dabu, izliekot putnu būrīšus, piedaloties Meža olimpiādē, apciemojot Mammadaba objektus un vispusīgi integrējot vides izglītību skolas darbā Mammadaba meistarklases ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2016
Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalās Latvijas bērnu un jauniešu festivālā „Spēlēsim te-ātri!” Liepājā
Jūnija sākumā, 2.-4. jūnijā 19 Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu festivālā „Spēlēsim te-ātri!” Liepājā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2016
Laiks atkal satikties Bērzgales pamatskolā!
Bērzgales pamatskola 25. jūnijā plkst. 18.00 (reģistrācija no 16.00) pulcēs absolventus un bijušos darbiniekus, lai satiktos ar sen neredzētiem klases un skolas biedriem un pavadītu atkal kopā neaizmirstamus atkalredzēšanās svētkus. Bērzgales skola vienmēr ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājās, patvērums un labo zināšanu krātuve, kurā laimīgi ir bijuši it visi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2016
Izlaidumu laiks Kaunatas vidusskolā
Jūnija sākums ir izlaidumu laiks. 10. jūnijā Kaunatas vidusskolā trīsdesmit viens 9.a, 9.b.un 9.c klases skolēns saņēma apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Šobrīd viņi ir savas izvēles priekšā -- mācīties vidusskolā vai apgūt arodu kādā no profesionālās izglītības iestādēm. Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds mirklis bija arī 11. jūnijā – Kaunatas vidusskolas 60. izlaidums, kad apliecinājumus par 12. klases beigšanu saņēma 17 jaunieši.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2016
Audriņu pamatskolas audzēkņi aplūko, kā top “Gotiņas”
Mācību gada noslēgums no skolēniem prasīja daudz piepūles un koncentrēšanās, apgūstot skolas zinātnes, tāpēc Audriņu pamatskolas 4. --6. klases audzēkņi šopavasar devās garšīgā un izzinošā ekskursijā uz Skrīveru pārtikas kombinātu. Visiem ir pazīstama mūsu Latvijas konfekte ‘’Gotiņa’’, bet kur un no kā tā tiek izgatavota, skolēni uzzināja tikai tagad.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2016
Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalījās Meža dienās 2016
Meža dienās ikviens tiek aicināts vairāk redzēt, dzirdēt un sajust mežu. Arī Gaigalavas pamatskolas skolēni 6.maijā piedalījās 88.Meža dienās. 4.-6. klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās sakopt mežu, salasīt atkritumus Gaigalavas meža teritorijā ceļa posmā Gaigalava – Darvaskalns. Populārais Cūkmens saka: “Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!” Taču mūs izbrīnīja fakts, ka cilvēki tomēr nebaidās no soda un turpina izmest sadzīves atkritumus mežā, piesārņojot vidi un bojājot estētiskās vērtības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2016
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Tiskādu bērnu namā
Bērni ir mūsu dzīves ziedi. 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā mūsu draugi no izklaides organizācijas firmas „Lunara” uzdāvināja Tiskādu bērnu nama audzēkņiem lielisku koncertu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2016
Tiskādu vidusskolā aktīvi darbojas Ekoskola
Tiskādu vidusskola iekļaujas Vides izglītības fonda Ekoskolas programmā. Jau divus gadus mēs īstenojām šo programmu. Šajā mācību gadā saņēma sertifikātu par to, ka skolai piešķirts Ekoskolas nosaukums. Ekoskola sniedz iespēju skolēniem veidot aktīvu attieksmi pret vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Tāpēc Ekoskolai ir sava ekopadome, kurā iekļauti gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Mums arī ir savs ekokodekss, kuru izstrādāja skolēni. Katru gadu notika skolas vides izvērtēšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2016
Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego Gaigalavas pamatskolā
Gaigalavas pamatskolā 2016. gada sākumā tika īstenots projekts „Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego”. Finansējums projektam iegūts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Kopējā finansējuma summa 500 EUR. Projekta mērķis bija veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un ieinteresēt iepazīt tehniskās modelēšanas iespējas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2016
Skolas popularizēja starpdisciplināro mācību ideju realizācijas ieguvumus
Šajā mācību gadā divas skolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un Maltas vidusskola, īstenoja starpdisciplinārās mācību idejas, ar kurām startēja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā 2015. gada rudenī. Viena no galvenajām konkursa iecerēm bija rosināt pedagogu sadarbību un pilnveidot to prasmes starpdisciplināru projektu ieviešanā mācību procesā, tādējādi mācīšanos padarot skolēniem interesantāku, jēgpilnāku un praktisku. Ne mazāk svarīgs uzdevums bija popularizēt paveikto novada mērogā, tāpēc interesentu grupa no dažādām novada skolām devās pieredzes apmaiņas braucienā.
 Lasīt vairāk