Publicēts 14.11.2016
Koru un ansambļu svētki „Mana dziesma Latvijai” pulcē lielus un mazus dziedātājus
Ar lūgšanu (Annas Rancānes vārdi) par mūsu dzimteni 10. novembrī Lendžu kultūras namā Irēna Ivanova, šī pasākuma iniciatore un rīkotāja, atklāja koru un ansambļu sadraudzības dziedāšanas svētkus „Mana dziesma Latvijai”. Pasākums, kas notiek jau piekto gadu, šogad kopā pulcināja ap 275 mazus un lielus dziedātājus no Rīgas Imantas vidusskolas, Kokneses mūzikas skolas, Rēzeknes 5. Vidusskolas, kā arī Rēzeknes novada skolām
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2016
Kaunatas vidusskolā viesojās matemātikas mācību grāmatu autore, Daugavpils Universitātes profesore Elfrīda Krastiņa
8. novembrī Kaunatas vidusskolu apmeklēja Daugavpils Universitātes zinātniece, matemātikas mācību grāmatu autore, profesore Elfrīda Krastiņa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2016
Kaunatas vidusskolas topošie uzņēmēji devās pieredzes braucienā
SMU – skolēnu mācību uzņēmums – ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2016
Lendžos tiekas Ziemeļlatgales labākie stāstnieki
9. novembrī izskanēja Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad tas Lendžu kultūras namā pulcēja 13 dalībniekus no dažādām vietām – Ciblas vidusskolas, Rēzeknes 1. ģimnāzijas, Nautrēnu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Kaunatas vidusskolas un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2016
Audriņu pamatskolā īstenots projekts „Ielu basketbola un ielu futbola inventāra iegāde”
Ielu basketbols un ielu futbols ir mūsdienīgs un arvien popularitāti iegūstošs sporta veids jauniešu vidū, kurā var iesaistīties gan jauni, gan arī gados vecāki jaunieši. Arvien biežāk notiek STREET GAMES sacensības dažādās pilsētās, kurās vēlējāmies piedalīties arī mēs. Bet, lai piedalītos, bija vajadzīgs inventārs, ar ko trenēties.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2016
Sporta pēcpusdiena Kaunatas PII “Zvaniņš”
3. novembrī Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “ Zvaniņš “ notika jau par tradīciju kļuvusī sporta pēcpusdiena ģimenēm. Nedēļu iepriekš tika aicināts veidot komandas četru cilvēku sastāvā – divi bērni un divi pieaugušie. Šim aicinājumam atsaucās piecas komandas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2016
RTA tehniskās jaunrades pulciņos tiek uzņemti dalībnieki
Jau piekto gadu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ver vaļā durvis Rēzeknes novada skolēniem, kuri vēlas darboties tehniskās jaunrades pulciņos. Šajā mācību gadā no 5. novembra līdz 29. aprīlim Rēzeknes novada skolēni var apmeklēt dažādas interešu izglītības programmas
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2016
Audriņu pamatskolas pirmklasnieki devās ciemos pie Grāmatu Tārpiņa
Šī gada 7. novembrī Audriņu pamatskolas pirmklasnieki devās uz skolas bibliotēku, lai iepazītos ar vietu, kur “dzīvo” grāmatas. Bibliotēkas stundas mērķis – iepazīstināt bērnus ar bibliotēku. Uzdevumi – izraisīt bērnu interesi par skolas bibliotēkā notiekošajiem procesiem, kā arī radīt priekšstatu par bibliotēkā iegūstamās informācijas dažādību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2016
Zibakcija „Augam stipri un veseli Latvijā” novada pirmsskolas izglītības iestādēs
Eiropas sporta nedēļa 2016 ir iniciatīva, ko Eiropas Komisija uzsākusi, lai veicinātu sporta un fiziskās aktivitātes popularizēšanu Eiropas Savienībā. Šogad tā norisinājās no 12. līdz 30. septembrim. Atbalstot fizisko aktivitāšu un sporta veicināšanas ideju, 27. septembrī Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vienojās kopīgā zibakcijā „Augam stipri un veseli Latvijā”. Visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs vienlaikus notika dažādas sportiskās aktivitātes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2016
Pirmsskolas skolotāji pieredzes apmaiņā Griškānu PII
Saulainā rudens dienā, 20. oktobrī Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) kolektīvs uzņēma viesus no visa plašā Rēzeknes novada, lai dalītos pieredzē. 2015./2016.m.g. Griškānu PII kopā ar Infjarden (Zviedrija) pašvaldības bērnudārziem, īstenoja Nord Plus projektu „Be active, be creative, be in nature!” un, nu varēja dalīties ar savu labo praksi, kas gūta projekta īstenošanas laikā.
 Lasīt vairāk