Publicēts 07.12.2016
Es būšu mākslinieks!
6. decembra pēcpusdienā neliels pulciņš Audriņu pamatskolas sākumskolēnu ieradās skolas bibliotēkā uz nodarbību “Es būšu mākslinieks!”. Nodarbības mērķis - veicināt lasītprasmi un attīstīt radošumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2016
Advente Kaunatas vidusskolā
Ir atnākusi ne tikai ziema ar pūkainu sniega segu, bet arī Advente – klusuma, apcerīguma un pārdomu laiks pirms Ziemassvētkiem. Nosmaržo egļu skujas, noplīvo sveces liesmiņa un kādam paliek silti… Adventes vainags skolas foajē neredzami izstaro mājīgu un reizē arī svinīgu noskaņu – ir sajūta, ka svētki jau klāt. Kāds palēnina savu soli, garām ejot, kāds aizdomājas, skatoties uz sveces liesmiņu…
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2016
Audriņu skolas bibliotēkā norisinājās nodarbība “Es būšu mākslinieks!”
Klāt ir decembris – laiks, kad saulīte dienā lutina mūs arvien mazāk, sals kņudina degunu, leduspuķes rotā logu rūtis. Bet tas ir arī laiks, kad sākas gatavošanās gada sirsnīgākajiem un gaišākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Biežāk kā citos mēnešos mēs pasmaidām un savu prieku izrādām apkārtējiem un saviem mīļajiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2016
Patriotiskais mēnesis Tiskādu vidusskolā
Ļoti bagāts ar pasākumiem un aktivitātēm pagāja Latvijas mēnesis Tiskādu vidusskolā. Novembra sākumā mēs noformējām skolu un visu kabinetu durvis ar latviešu nacionālo ornamentu elementiem, uzrakstot to nosaukumus un paskaidrojot to nozīmes. Tika organizēta zīmējumu izstāde „Mana Latvija”, kur bērni, attīstot savas radošās spējas, parādīja Latvijas skaistumu un mīlestību pret savu dzimto zemi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2016
Latvijas gadadienas svinības Kaunatas vidusskolā
Katru gadu novembris ir īpašs mēnesis – īpašs ar to, ka mūsu valstij aprit par vienu gadskārtu vairāk. Katru gadu skolēni pedagogu vadībā gatavojas šīm svinībām gan parādot savas zināšanas par valsts vēsturi, par valsts nozīmīgākajām vietām, gan sarūpējot dāvanas: dejas, dzejoļus, dziesmas. Arī šogad novembris Kaunatas vidusskolā bija bagāts ar dažādiem konkursiem, ko vadīja skolotāja Ingrīda Ūzulāne.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2016
Adventa svētība Jaunstrūžānu pamatskolā
Pagājušajā svētdienā daudzās jo daudzās mājās un iestādēs jau tika aizdegta pirmā svecīte Adventa vainagā, tā ievadot kluso un pārdomām pildīto Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Arī Jaunstrūžānu pamatskolas kolektīvs bija izveidojis lielu un skaisti izrotātu vainagu, ko 1. decembrī iesvētīja Dricānu draudzes prāvests Māris Laureckis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2016
Audriņu skolēni iededzina pirmo Adventa sveci
Gatavojoties Adventa svētajam laikam, Audriņu sākumskolas izglītojamie kopā ar pagarinātās dienas grupas skolotāju Oksanu Brokāni 24. novembrī devās ciemos uz Audriņu pagasta bibliotēku. Bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova iepazīstināja bērnus ar Adventa laika galvenā simbola - vainaga vēsturi, nozīmi, kā arī uzaicināja piedalīties radošajā darbnīcā – izgatavot savu vainagu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2016
Valstiskās apziņas stiprināšana un patriotiskā audzināšana Audriņu pamatskolā
Katru gadu, arī šogad, sagaidot Latvijas 98. gadadienu, Audriņu pamatskolā tika rīkots valstiskās apziņas stiprināšanas un patriotiskās audzināšanas pasākumu cikls. Skaidrojošajā vārdnīcā rakstīts, ka patriotisms ir savas dzimtenes, tautas mīlestība, uzticība savai dzimtenei, tautai, gatavība pašaizliedzīgi darboties to labā. Skolas pasākumi ir viena no skolēnu patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas formām, kurā iespējams veidot skolēnu emocionālo pasauli, izkopt skolēnu gaumi un rosināt domāt par garīgām vērtībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2016
Latvijas mēnesis Audriņu pamatskolā
Sagaidot Lāčplēša dienu un Latvijas proklamēšanas 98. gadadienu, 8. novembrī Audriņu pamatskolas 4., 7. un 9. klases skolēni devās uz Latgales kultūrvēstures muzeju, kur piedalījās svētku sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākumā sadarbībā ar LR Zemessardzi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2016
Patriotiskais mēnesis Liepu pamatskolā
Novembris ir Latvijas mēnesis, kurā vairāk, nekā jebkurā citā laikā, mēs atdodam godu savai valstij. Katru gadu šajā laikā Latvijā gan skolas, gan visas citas iestādes, pilsētu un ciemu ielas tiek īpaši izdaiļotas. Arī Liepu pamatskolā skolas noformēšanā tika izmantoti Latvijas simboli un karoga krāsas. Skolēni kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Nelliju Kotebo gatavoja un rotāja skolu svētkiem. Karoga krāsās veidotie auseklīši ievijās salmu puzuru un žuburaino koku zaru musturos. Tas izskatās ļoti pievilcīgi un svinīgi.
 Lasīt vairāk