Publicēts 16.05.2017
Attīstības/globālās izglītības diena Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”
8. maija rīts priecēja mūs ar draiskiem saules stariem, kas krietni uzlaboja garastāvokli šīgada vēlajā pavasarī. Taču nedaudz vēlāk draiskule daba izspēlēja kārtējo joku un no debesīm krita sniega pārslas, itin drīz noklājot zemi pavisam baltu. Līdz ar to plānotās āra aktivitātes izpalika. Taču tāpat darāmā bija daudz, jo Maltas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzīpariņš" notika globālās izglītības diena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2017
Audriņu pamatskolas audzēkņi piemin 2. Pasaules kara upurus
8. maijā Audriņos notika tradicionāls pasākums pie pieminekļa upuriem. Pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis uzstājās ar pateicības vārdiem visiem, kas gāja bojā Otrā pasaules kara laikā, kas atdeva savu dzīvi cīņā par cilvēces atbrīvošanu no nacisma šausmām. Pieminējām arī miermīlīgā Audriņu ciemata traģēdiju, kad 1942. gada janvārī tas tika iznīcināts. Audriņu pamatskolas skolēni skaitīja dzejoļus par mieru pasaulē un nolika ziedus pie pieminekļa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2017
Audriņu pamatskolai – 65
Pašā pavasara pilnbriedā Audriņu pamatskola atzīmēja savu 65. gadu jubileju. Dažus mēnešus pirms šīs dienas skolā valdīja lielā rosīšanās – tika sūtīti uzaicinājumi, gatavota koncertprogramma, saiņotas dāvanas. Beidzot pienāca tas priecīgais tikšanās brīdis. Sestdien, 29. aprīlī, ar gaisa baloniem izrotātajā skolā ieradās tie, kuri kādreiz sēdēja solos vai strādāja šeit. Viesi gatavojās teikt apsveikuma vārdus savai skolai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2017
Rēzeknē notiks ikgadējās CSDD jauno velosipēdistu sacensības
Lai uzlabotu skolēnu zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošībā, jau 24. gadu pēc kārtas Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) rīko konkursu jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem „Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2017”. Labākie tiks uz Eiropas mēroga sacensībām, kur aizstāvēs pērn iegūto čempiona titulu. Rēzeknes un Viļānu novada skolēni CSDD rīkotajā konkursā sacentīsies Rēzeknes 5. vidusskolā 16. maijā plkst. 11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2017
Svinīgais maija mēnesis Audriņu pamatskolā
Veicinot patriotisko audzināšanu un mācot skolēniem Latvijas Republikas vēsturiskos notikumus, Audriņu pamatskolā 3. maijā notika svinīgs pasākums, kurā vēstures skolotājs Pēteris Kivrāns atspoguļoja 1990. gada 4. maija svarīgākos notikumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2017
Romas līgumu baltās lapas un uzticēšanās – sarunas Maltas vidusskolā
Eiropa šogad svin daudzus svētkus – pagājuši 60 gadi kopš Eiropas valstu līderi vienojās par pamatu likšanu tai Eiropas valstu savienībai, kādu to pazīstam mūsdienās; pagājuši jau 30 gadi kopš jauniešiem un dažādu nozaru profesionāļiem pieejama Erasmus+ programma, kas ļauj mācīties, studēt un doties pieredzes apmaiņā uz dažādām valstīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2017
Baltā galdauta svētki Tiskādu vidusskolā
2017. gada 3. maijā projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros Tiskādu vidusskolā tika sarīkota Globālās izglītības diena, kuras mērķis bija stiprināt nacionālo identitāti, apzināties savu piederību novadam un valstij.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Vides tīrības stunda Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē
Projekta "Globālās skolas" ietvaros Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē 3. maijā notika vienas dienas pasākums, kas saistīts ar atkritumu otrreizējo pārstrādi. Nedēļas garumā tika izveidota izstāde „Veco mantu jaunā dzīve”. Bērni kopā ar vecākiem veidoja dažādus priekšmetus, kas no nevajadzīgām lietām kļuva par vajadzīgām, piemēram, no polietilēna maisiņiem tamborēts paklājiņš, no stikla pudeles uztaisīta vāze, no plastmasas pudeles -- rotaļu sivēns vai bite, no veca zābaka -- puķupods, no plastmasas pudelēm penālis u.t.t.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Ekopasākums „Garšīgie likumi” Dricānu vidusskolā
Dricānu ekoskola kopā starpnovadu skolām - Eglaines pamatskolu, Mežvidu pamatskolu, Stacijas pamatskolu, Rugāju novada vidusskolu, Balvu Valsts ģimnāziju, Robežnieku pamatskolu, Vestienas pamatskolu 25. aprīlī mācījās garšīgi. Ekopasākums „Garšīgie likumi” notika sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Piecās novada skolās noritēja karjeras atbalsta pasākums “Kinologa meistarklase”
Jau no 2017. gada marta Rēzeknes novadā notiek ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes. Aprīļa beigās un maija sākumā piecās novada skolās: Maltas, Nautrēnu un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā, Gaigalavas un Feimaņu pamatskolā notika karjeras atbalsta pasākums “Kinologa meistarklase”, ko vadīja kinologs Valdis Bikovskis.
 Lasīt vairāk