Publicēts 11.10.2016
Pagraba Karalienes balle Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Rudens ir tas laiks, kad krāsojas lapas, radot skaistu ainavu visapkārt, un kad zemnieku saimniecību klētīs guļas visa gada darbs. Ābeļu zari atbrīvojušies no ābolu smaguma, un lauki atdevuši savas rūpīgi audzētās veltes, kas tagad guļ savās jaunajās mītnēs-pagrabos. Un tādēļ J. Klīdzēja Sakstagala pamatskolas skolēni 4. oktobrī svinēja Ražas svētkus, jeb Pagraba Karalienes balli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2016
Kaunatas vidusskola uzsāk darbību pedagogu starptautiskajos tālākizglītības kursos projekta Erasmus + ietvaros
Šajā mācību gadā Kaunatas vidusskolas skolotāji uzsākuši projekta “Erasmus +” Nr. 2016-1-LV01-KA101-022510 pedagogu individuālo mācību mobilitāšu programmas īstenošanu, kuras ietvaros paredzēta piecu Kaunatas vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide starptautiskajos tālākizglītības kursos ES valstīs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2016
Kaunatas skolēni meklē savu dzejoli
Jau vairāk nekā pusgadsimtu septembris ir dzejas mēnesis, visā Latvijā notiek Dzejas dienas. Septembra nogalē arī Kaunatas vidusskolas sākumskolas skolēniem sadarbībā ar skolas bibliotēku Dzejas dienu ietvaros notika dzejas konkurss - “Mans dzejolis”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2016
Pieredzes apmaiņas seminārs Kaunatas vidusskolā
5. oktobrī Kaunatas vidusskolā projekta “Erasmus +” Nr. 2016-1-LV01-KA101-022510 ietvaros norisinājās pieredzes apmaiņas seminārs. Kaunatas vidusskolu apmeklēja Preiļu 1. pamatskolas skolotāji un tehniskais personāls.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2016
Miķelis ciemojās Audriņu pamatskolā
Tradicionāli septembra beigās visā Latvijā notiek ražas novākšanas svētki – Miķeļdienas gadatirgi. Audriņu pamatskolā tie ir arī ļoti iecienīti un gaidīti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2016
Kopīgiem spēkiem papildināti puķu stādījumi Griškānu bērnudārza teritorijā
Saulainajā 29. septembra pievakarē Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) valdīja liela rosība. Laikā, kad parasti bērnudārza teritorijā jau ir iestājies klusums, joprojām skanēja bērnu čalas. Kopā bija pulcējušies gandrīz visu audzēkņu ģimenes un skolotāji, lai kopējiem spēkiem veidotu puķu dobes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2016
Skolotāju diena Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolā
30. septembrī Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas aktu zālē savus mīļos skolotājus uz svētku koncertu aicināja skolas parlaments.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2016
Notiks iesaistošu kamermūzikas koncertu programma desmit Latgales skolās
No 3. līdz 7. oktobrim organizācija “Young Audiences” (Jaunie klausītāji, ASV) piedāvās kamermūzikas koncertus Latgales reģiona skolās, kuru dalībnieki būs Latgales vēstniecības GORS pūšamo instrumentu orķestra “Rēzekne” mūziķi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2016
Sveiciens Pasaules skolotāju dienā!
5. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena, kas pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas 1994. gadā tika pasludināta par starptautisku svinamo dienu. Katru gadu cilvēki visā pasaulē šajā dienā tiek aicināti apsveikt savus skolotājus, lai pateiktos viņiem par ieguldīto darbu katra individuālajā un visas sabiedrības attīstībā. Apsveikumu skolotājiem sagatavojusi Rēzeknes novada Izglītības pārvalde.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.10.2016
Pārgājienu diena Tiskādu vidusskolā
Dzimto vietu iepazīšana kļuvusi par jauku tradīciju, ko jau daudzus gadus ievēro Tiskādu vidusskolā. Katru gadu skolēni kopā ar skolotājiem dodas pārgājienos, lai iepazītu dzimtās vietas, to vēsturi, vietējo iedzīvotāju ieražas un tradīcijas. Arī šoruden, 23. septembrī Tiskādu vidusskolā bija pārgājienu un ekskursiju diena.
 Lasīt vairāk