Publicēts 09.06.2016
Tiskādu vidusskolā aktīvi darbojas Ekoskola
Tiskādu vidusskola iekļaujas Vides izglītības fonda Ekoskolas programmā. Jau divus gadus mēs īstenojām šo programmu. Šajā mācību gadā saņēma sertifikātu par to, ka skolai piešķirts Ekoskolas nosaukums. Ekoskola sniedz iespēju skolēniem veidot aktīvu attieksmi pret vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Tāpēc Ekoskolai ir sava ekopadome, kurā iekļauti gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Mums arī ir savs ekokodekss, kuru izstrādāja skolēni. Katru gadu notika skolas vides izvērtēšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2016
Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego Gaigalavas pamatskolā
Gaigalavas pamatskolā 2016. gada sākumā tika īstenots projekts „Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego”. Finansējums projektam iegūts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Kopējā finansējuma summa 500 EUR. Projekta mērķis bija veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un ieinteresēt iepazīt tehniskās modelēšanas iespējas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2016
Skolas popularizēja starpdisciplināro mācību ideju realizācijas ieguvumus
Šajā mācību gadā divas skolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un Maltas vidusskola, īstenoja starpdisciplinārās mācību idejas, ar kurām startēja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā 2015. gada rudenī. Viena no galvenajām konkursa iecerēm bija rosināt pedagogu sadarbību un pilnveidot to prasmes starpdisciplināru projektu ieviešanā mācību procesā, tādējādi mācīšanos padarot skolēniem interesantāku, jēgpilnāku un praktisku. Ne mazāk svarīgs uzdevums bija popularizēt paveikto novada mērogā, tāpēc interesentu grupa no dažādām novada skolām devās pieredzes apmaiņas braucienā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2016
Izvēlieties Rēzeknes novada skolas!
Ir sākušās skolēnu vasaras brīvdienas ar sauli, atpūtu un aktīvu darbošanos dabā. Tomēr ģimenes, kuru bērni beidz 9.klasi vai no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ spiesti mainīt savu bērnu izglītības iestādi, ir sarežģītas izvēles priekšā. Kur bērnam turpināt izglītību? Rēzeknes novada pašvaldībā darbojas virkne atbalsta pasākumu, kuri paredzēti novada skolu skolēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2016
Kaunatas vidusskolā godināti Skolas laureāti — 2016
Kaunatas Tautas namā 30. maijā notika Kaunatas vidusskolas 2015./2016. mācību gada noslēdzošais svinīgais pasākums „Skolas laureāts - 2016”, kas sapulcināja kopā skolēnus, skolotājus un vecākus. Pasākuma norises sākumā tika godināti priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu vecāki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2016
Nautrēnu vidusskolas skolēni apgūst robotikas pamatus Erasmus+ projektā Polijā
Nautrēnu vidusskolas jauniešu grupa Gunta, Sarma, Elvita, Santa, Alise, Edijs, Jānis, Aigars, Raitis un skolotāja Renāte Jūrdža piedalījās Starptautiskajā robotikas projektā “ACT CRITICALLY, THINK LOGICALLY”, kas notika Polijā, pilsētā Ržešovā (Rzeszow). Tas bija Erasmus + starpskolu apmaiņas projekts, kur jaunieši apguva robotikas pamatus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.06.2016
Tiek meklētas viesģimenes apmaiņas skolēniem no Argentīnas, Meksikas, Taizemes un Vācijas
Jau šīs vasaras izskaņā jauniešu organizācijas „Youth For Understanding” programmas ietvaros Latvijā ieradīsies apmaiņas skolēni no dažādām pasaules valstīm, kas pie mums izvēlējušies pavadīt savu apmaiņas gadu. Apmaiņas gada mērķis ir dot iespēju vidusskolas vecuma jaunietim iepazīt jaunu vidi, iepazīt citu kultūru, apgūt latviešu valodu. Lai jauniešiem tas izdotos viena gada laikā – apmaiņas skolēni apmeklē vietējo skolu un dzīvo viesģimenēs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2016
Interešu izglītības speciālisti tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
No 11. līdz 13. maijam Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi organizēja interešu izglītības iestāžu direktoru un pilsētas/novadu pašvaldības atbildīgo speciālistu par interešu izglītību pieredzes apmaiņas semināru. Pieredzes apmaiņas semināra mērķis bija iepazīties ar interešu izglītības īstenošanu un labās prakses piemēriem Rēzeknē un Rēzeknes novadā, kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu un kopšanu, kā arī apmeklēt pilsētas izglītības un kultūras iestādes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.05.2016
Rēznas pamatskolas skolēni piedalās ekskursijā “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”
Februāra sākumā visā Latvijā tika izsludināta pieteikšanās nodibinājuma „Vītolu fonds” ekskursiju konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”.Rēznas pamatskolas skolotāja Inga Katkovska uzrakstīja projekta pieteikumu, kas tika pozitīvi novērtēts un atbalstīts. 29. martā skolotāja devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku Rīgā, lai piedalītos noslēguma apbalvošanas ceremonijā un saņemtu naudas balvu, ko piešķīra Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs par veiksmīgu startēšanu projektā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.05.2016
Noslēdzies konkurss skolēniem „Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku”
Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem tika aicināti piedalīties konkursā “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education„ ietvaros. Šī gada 17. maijā „Cilvēka bērna parkā” Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā notika konkursa “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” noslēguma pasākums, kurā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki.
 Lasīt vairāk