Publicēts 24.05.2016
Audriņu pamatskolas skolēni ciemos pie ugunsdzēsējiem un glābējiem Rēzeknē
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 17. maijā atzīmēja savus profesionālos svētkus – Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, un aicināja nākt ciemos uz informatīvo pēcpusdienu. Audriņu pamatskolas 1. un 2. klases, kā arī 6. un 8. klases skolēni devās uz Rēzeknes daļu, lai iepazītos ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2016
Liepu pamatskolas skolēnu teātra pulciņš plūc laurus skatē un dodas koncertēt
Bērni skolā pavada lielu daļu sava laika, tāpēc skolai ir jābūt ne tikai iestādei, kurā skolēni apgūst zināšanu „kalnus”, bet arī vietai, kur viņi veidojas par personībām un attīsta savas spējas, talantus un dažādas iemaņas. Tāpēc jau daudzus gadus Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā darbojas skolas teātris un leļļu teātris, kurus vada skolotājas Marija Golubcova un Anna Smirnova.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.05.2016
Valodas svētki Maltas Bērnu un jauniešu centrā
“Caur valodu cilvēks ar cilvēku sabiedrojas, caur valodu cilvēks savu prātu vairo,” reiz teicis Juris Alunāns, kura dzimšanas dienā – 13. maijā jau kopš 2012. gada tiek svinēta mūsu Valsts valodas diena. Tad nu lai iepazītu cilvēkus, kuriem ikdienas steigā paejam garām, kā arī lai atklātu ko jaunu mūsu valodas bagātību apcirkņos, Rēzeknes novada Maltas Bērnu un jauniešu centra Žurnālistikas pulciņā tika nolemts “Svinēt savu valodu!”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.05.2016
Valsts valodas diena Audriņu pamatskolā
13. maijā, Jura Alunāna dzimšanas dienā, ikviens tika aicināts svinēt Valsts valodas dienu. Atsaucoties uz Rakstniecības un mūzikas muzeja aicinājumu - svinēt Valsts valodas dienu, Audriņu pamatskolā tika īstenota interesanta svētku ideja. Jau no paša rīta sākumskolas telpās 1. - 9. klašu skolēniem bija iespēja iesaistīties trakulīgā mīklu sacerēšanas un minēšanas konkursā un atklāt savu talantu mēmajā šovā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Audriņu PII atzīmē 10 gadu jubileju
Pagājuši jau 10 gadi kopš saviem mazajiem audzēkņiem durvis ir vērusi Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde, kuru šogad apmeklē 39 bērni. Laiks ir paskrējis nemanot un daudz kas ir piedzīvots. Pirms 10 gadiem bērnudārzs ienācis skolas internāta telpās. Pa šo laiku izdarīts ir daudz, lai radītu mājīgu un estētisku vidi. Skaisti izremontētas telpas, sakopta teritorija, bagātīga materiāli tehniskā bāze, plašs sporta inventārs un labi iekārtotas un aprīkotas grupiņas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Aicinājums uz Kalnezeru skolas Lendžos atvadu pasākumu
2016. gada 11. jūnijā aicinām visus skolas absolventus, skolotājus un tehniskos darbiniekus uz salidojumu un atmiņu pasākumu. Reģistrācija un „ceļojums” pa skolu no pulksten 17.00, savukārt plkst. 19.00 paredzēts atmiņu pasākums Lendžu kultūras namā. Turpinājumā tikšanās pie līdzpaņemtajiem „groziņiem” un atmiņu kamolu ritināšana līdz rīta gaismai skolas telpās. No 22.00 balli Lendžu estrādē spēlēs Aigars Kaupužs
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Nautrēnu mazpulcēni čakli piedalās dažādos projektos un aktivitātēs
2016. gadā Nautrēnu mazpulka mazpulcēni ir pieteikuši izstrādei 20 individuālos projektus. Šajā gadā ir ļoti daudz prioritāro projektu tēmu, kurās mazpulcēni izstrādā savu projektu un pēc tam ar šo darbu piedalās republikas konkursā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2016
Mātes diena Audriņu pamatskolā
Ar siltiem pavasara saules stariņiem, ar skanīgām putnu balsīm, ar pirmajiem smaržīgajiem ziediem klāt ir Mātes diena. 9. maijā sveicām un sacījām paldies māmiņām un vecmāmiņām par visu: par gādību un nesavtīgām rūpēm kopš pirmā dzīves mirkļa, par gaišiem smaidiem, kuri tiek apkārt izstaroti, par labiem, siltiem vārdiem!
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2016
Audriņu pamatskolas ceļojums pa zinātnes un tehnoloģiju pasauli
Šā gada projektu nedēļā Audriņu pamatskolas skolēni devās aizraujošā un radošā ceļojumā pa zinātnes un tehnoloģiju pasauli. Tehnoloģijas ir mūsu ikdienā ik uz soļa, tās visu laiku paver mums jaunas iespējas, bet ar tām ir jāprot rīkoties. Nedēļas garumā, intensīvā darbā skolēni pētīja, vāca datus un analizēja tos, izzināja, veica eksperimentus un laboratorijas darbus, anketēja un apkopoja datus veica dažādus radošus uzdevumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.05.2016
Godināti labākie Rēzeknes novada skolēni
Maija sākumā, tuvojoties mācību gada noslēgumam, jau vairākus gadus Rēzeknes novada pašvaldība kopā pulcē skolēnus, kuri sasnieguši izcilus rezultātus valsts olimpiādēs, sporta sacensībās un citos augsta līmeņa konkursos. Pasākumā pateicību par ieguldīto darbu un naudas balvu saņēma ne vien skolēni, bet arī pedagogi, kuri ārpus mācību stundām veltījuši savu laiku un ieguldījuši daudz individuālā darba, lai sagatavotu skolēnus veiksmīgiem startiem olimpiādēs un konkursos. Tāpat “paldies” tika teikts arī „olimpiešu” vecākiem, kuru atbalsts bērnu talantu attīstīšanā un atbalstā ir nenovērtējams.
 Lasīt vairāk