Publicēts 16.05.2016
Audriņu PII atzīmē 10 gadu jubileju
Pagājuši jau 10 gadi kopš saviem mazajiem audzēkņiem durvis ir vērusi Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde, kuru šogad apmeklē 39 bērni. Laiks ir paskrējis nemanot un daudz kas ir piedzīvots. Pirms 10 gadiem bērnudārzs ienācis skolas internāta telpās. Pa šo laiku izdarīts ir daudz, lai radītu mājīgu un estētisku vidi. Skaisti izremontētas telpas, sakopta teritorija, bagātīga materiāli tehniskā bāze, plašs sporta inventārs un labi iekārtotas un aprīkotas grupiņas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Aicinājums uz Kalnezeru skolas Lendžos atvadu pasākumu
2016. gada 11. jūnijā aicinām visus skolas absolventus, skolotājus un tehniskos darbiniekus uz salidojumu un atmiņu pasākumu. Reģistrācija un „ceļojums” pa skolu no pulksten 17.00, savukārt plkst. 19.00 paredzēts atmiņu pasākums Lendžu kultūras namā. Turpinājumā tikšanās pie līdzpaņemtajiem „groziņiem” un atmiņu kamolu ritināšana līdz rīta gaismai skolas telpās. No 22.00 balli Lendžu estrādē spēlēs Aigars Kaupužs
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Nautrēnu mazpulcēni čakli piedalās dažādos projektos un aktivitātēs
2016. gadā Nautrēnu mazpulka mazpulcēni ir pieteikuši izstrādei 20 individuālos projektus. Šajā gadā ir ļoti daudz prioritāro projektu tēmu, kurās mazpulcēni izstrādā savu projektu un pēc tam ar šo darbu piedalās republikas konkursā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2016
Mātes diena Audriņu pamatskolā
Ar siltiem pavasara saules stariņiem, ar skanīgām putnu balsīm, ar pirmajiem smaržīgajiem ziediem klāt ir Mātes diena. 9. maijā sveicām un sacījām paldies māmiņām un vecmāmiņām par visu: par gādību un nesavtīgām rūpēm kopš pirmā dzīves mirkļa, par gaišiem smaidiem, kuri tiek apkārt izstaroti, par labiem, siltiem vārdiem!
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2016
Audriņu pamatskolas ceļojums pa zinātnes un tehnoloģiju pasauli
Šā gada projektu nedēļā Audriņu pamatskolas skolēni devās aizraujošā un radošā ceļojumā pa zinātnes un tehnoloģiju pasauli. Tehnoloģijas ir mūsu ikdienā ik uz soļa, tās visu laiku paver mums jaunas iespējas, bet ar tām ir jāprot rīkoties. Nedēļas garumā, intensīvā darbā skolēni pētīja, vāca datus un analizēja tos, izzināja, veica eksperimentus un laboratorijas darbus, anketēja un apkopoja datus veica dažādus radošus uzdevumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.05.2016
Godināti labākie Rēzeknes novada skolēni
Maija sākumā, tuvojoties mācību gada noslēgumam, jau vairākus gadus Rēzeknes novada pašvaldība kopā pulcē skolēnus, kuri sasnieguši izcilus rezultātus valsts olimpiādēs, sporta sacensībās un citos augsta līmeņa konkursos. Pasākumā pateicību par ieguldīto darbu un naudas balvu saņēma ne vien skolēni, bet arī pedagogi, kuri ārpus mācību stundām veltījuši savu laiku un ieguldījuši daudz individuālā darba, lai sagatavotu skolēnus veiksmīgiem startiem olimpiādēs un konkursos. Tāpat “paldies” tika teikts arī „olimpiešu” vecākiem, kuru atbalsts bērnu talantu attīstīšanā un atbalstā ir nenovērtējams.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.05.2016
Cildināti apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāti, starp nominantiem – arī skolotāja no Nautrēnu vidusskolas!
3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Dzintaru koncertzālē Jūrmalā norisinājās trešā apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija. Šogad kategorijā par dzīvi literatūrā „Bize” uz laureāta titulu pretendēja septiņas latviešu valodas un literatūras skolotājas no dažādiem Latvijas novadiem: Māra Dzērve, Daina Štokmane un Daiga Zirnīte no Rīgas, Vija Cerusa no Bauskas, Dace Kronīte no Neretas, Zinta Saulīte no Madlienas un Veronika Dundure no Nautrēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.05.2016
Aicina pieteikties 9. starptautiskajai latgalistikas konferencei, kas veltīta Franča Kempa 140 gadu jubilejai
Sagaidot Latgales kongresa (2017) un Latvijas valsts (2018) simtgadi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Latgaliešu Kultūras biedrību rīko virkni pasākumu, godinot pirmās latgaliešu atmodas redzamākos pārstāvjus: Franci Trasunu, Nikodemu Rancānu, Franci Kempu. Latgalistikas konferences līdz šim ir bijušas: Sanktpēterburgā (Krievija, 2008), Rēzeknē (Latvija, 2009), Greifsvaldē (Vācija, 2010), Poznaņā (Polija, 2011), Rīgā (Latvija, 2012), Ačinskā (Krievija, 2013), Rēzeknē (Latvija, 2014), Viļņā (2015, Lietuva). Turpinot tradīciju, 2016. gadā konference notiks Rēzeknē, 30. novembrī - 1. decembrī, un būs veltīta Franča Kempa 140 gadu jubilejas atcerei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2016
Konkursā “Erudīts 2016” triumfē Nautrēnu vidusskolas komanda
2. maijā noslēdzās konkursa Rēzeknes novada skolēniem „Erudīts 2016” piecu spēļu cikls. Šogad konkurss norisinājās sadarbībā ar Europe Direct Informācijas centru (EDIC) Austrumlatgalē, tāpēc jautājumi bija sagatavoti par un ap 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2016
Bērnu un jauniešu keramikas pasākums” Saldumu trauks” Rogovkā
Jau otro gadu Nautrēnu pagasta pārvalde, Nautrēnu vidusskola un Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle rīko Latgales novadu vizuālās mākslas un keramikas pulciņu konkursu, šogad ar nosaukumu „Saldumu trauks ‘’. Šis konkurss sapulcināja 56 audzēkņus no 12 mācību iestādēm: Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, Gaigalavas pamatskolas, Veremu pamatskolas, Bērzpils vidusskolas, Maltas BJC, Maltas vidusskolas, Nautrēnu vidusskolas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, Rēznas pamatskolas, Liepu pamatskolas, Zilupes Mūzikas un mākslas skolas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles.
 Lasīt vairāk