Publicēts 14.06.2016
Izlaidumu laiks Kaunatas vidusskolā
Jūnija sākums ir izlaidumu laiks. 10. jūnijā Kaunatas vidusskolā trīsdesmit viens 9.a, 9.b.un 9.c klases skolēns saņēma apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Šobrīd viņi ir savas izvēles priekšā -- mācīties vidusskolā vai apgūt arodu kādā no profesionālās izglītības iestādēm. Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds mirklis bija arī 11. jūnijā – Kaunatas vidusskolas 60. izlaidums, kad apliecinājumus par 12. klases beigšanu saņēma 17 jaunieši.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2016
Audriņu pamatskolas audzēkņi aplūko, kā top “Gotiņas”
Mācību gada noslēgums no skolēniem prasīja daudz piepūles un koncentrēšanās, apgūstot skolas zinātnes, tāpēc Audriņu pamatskolas 4. --6. klases audzēkņi šopavasar devās garšīgā un izzinošā ekskursijā uz Skrīveru pārtikas kombinātu. Visiem ir pazīstama mūsu Latvijas konfekte ‘’Gotiņa’’, bet kur un no kā tā tiek izgatavota, skolēni uzzināja tikai tagad.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2016
Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalījās Meža dienās 2016
Meža dienās ikviens tiek aicināts vairāk redzēt, dzirdēt un sajust mežu. Arī Gaigalavas pamatskolas skolēni 6.maijā piedalījās 88.Meža dienās. 4.-6. klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās sakopt mežu, salasīt atkritumus Gaigalavas meža teritorijā ceļa posmā Gaigalava – Darvaskalns. Populārais Cūkmens saka: “Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!” Taču mūs izbrīnīja fakts, ka cilvēki tomēr nebaidās no soda un turpina izmest sadzīves atkritumus mežā, piesārņojot vidi un bojājot estētiskās vērtības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2016
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Tiskādu bērnu namā
Bērni ir mūsu dzīves ziedi. 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā mūsu draugi no izklaides organizācijas firmas „Lunara” uzdāvināja Tiskādu bērnu nama audzēkņiem lielisku koncertu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2016
Tiskādu vidusskolā aktīvi darbojas Ekoskola
Tiskādu vidusskola iekļaujas Vides izglītības fonda Ekoskolas programmā. Jau divus gadus mēs īstenojām šo programmu. Šajā mācību gadā saņēma sertifikātu par to, ka skolai piešķirts Ekoskolas nosaukums. Ekoskola sniedz iespēju skolēniem veidot aktīvu attieksmi pret vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Tāpēc Ekoskolai ir sava ekopadome, kurā iekļauti gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Mums arī ir savs ekokodekss, kuru izstrādāja skolēni. Katru gadu notika skolas vides izvērtēšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2016
Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego Gaigalavas pamatskolā
Gaigalavas pamatskolā 2016. gada sākumā tika īstenots projekts „Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego”. Finansējums projektam iegūts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Kopējā finansējuma summa 500 EUR. Projekta mērķis bija veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un ieinteresēt iepazīt tehniskās modelēšanas iespējas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2016
Skolas popularizēja starpdisciplināro mācību ideju realizācijas ieguvumus
Šajā mācību gadā divas skolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un Maltas vidusskola, īstenoja starpdisciplinārās mācību idejas, ar kurām startēja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā 2015. gada rudenī. Viena no galvenajām konkursa iecerēm bija rosināt pedagogu sadarbību un pilnveidot to prasmes starpdisciplināru projektu ieviešanā mācību procesā, tādējādi mācīšanos padarot skolēniem interesantāku, jēgpilnāku un praktisku. Ne mazāk svarīgs uzdevums bija popularizēt paveikto novada mērogā, tāpēc interesentu grupa no dažādām novada skolām devās pieredzes apmaiņas braucienā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2016
Izvēlieties Rēzeknes novada skolas!
Ir sākušās skolēnu vasaras brīvdienas ar sauli, atpūtu un aktīvu darbošanos dabā. Tomēr ģimenes, kuru bērni beidz 9.klasi vai no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ spiesti mainīt savu bērnu izglītības iestādi, ir sarežģītas izvēles priekšā. Kur bērnam turpināt izglītību? Rēzeknes novada pašvaldībā darbojas virkne atbalsta pasākumu, kuri paredzēti novada skolu skolēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2016
Kaunatas vidusskolā godināti Skolas laureāti — 2016
Kaunatas Tautas namā 30. maijā notika Kaunatas vidusskolas 2015./2016. mācību gada noslēdzošais svinīgais pasākums „Skolas laureāts - 2016”, kas sapulcināja kopā skolēnus, skolotājus un vecākus. Pasākuma norises sākumā tika godināti priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu vecāki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2016
Nautrēnu vidusskolas skolēni apgūst robotikas pamatus Erasmus+ projektā Polijā
Nautrēnu vidusskolas jauniešu grupa Gunta, Sarma, Elvita, Santa, Alise, Edijs, Jānis, Aigars, Raitis un skolotāja Renāte Jūrdža piedalījās Starptautiskajā robotikas projektā “ACT CRITICALLY, THINK LOGICALLY”, kas notika Polijā, pilsētā Ržešovā (Rzeszow). Tas bija Erasmus + starpskolu apmaiņas projekts, kur jaunieši apguva robotikas pamatus.
 Lasīt vairāk