Publicēts 31.05.2016
Interešu izglītības speciālisti tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
No 11. līdz 13. maijam Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi organizēja interešu izglītības iestāžu direktoru un pilsētas/novadu pašvaldības atbildīgo speciālistu par interešu izglītību pieredzes apmaiņas semināru. Pieredzes apmaiņas semināra mērķis bija iepazīties ar interešu izglītības īstenošanu un labās prakses piemēriem Rēzeknē un Rēzeknes novadā, kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu un kopšanu, kā arī apmeklēt pilsētas izglītības un kultūras iestādes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.05.2016
Rēznas pamatskolas skolēni piedalās ekskursijā “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”
Februāra sākumā visā Latvijā tika izsludināta pieteikšanās nodibinājuma „Vītolu fonds” ekskursiju konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”.Rēznas pamatskolas skolotāja Inga Katkovska uzrakstīja projekta pieteikumu, kas tika pozitīvi novērtēts un atbalstīts. 29. martā skolotāja devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku Rīgā, lai piedalītos noslēguma apbalvošanas ceremonijā un saņemtu naudas balvu, ko piešķīra Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs par veiksmīgu startēšanu projektā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.05.2016
Noslēdzies konkurss skolēniem „Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku”
Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem tika aicināti piedalīties konkursā “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education„ ietvaros. Šī gada 17. maijā „Cilvēka bērna parkā” Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā notika konkursa “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” noslēguma pasākums, kurā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.05.2016
Audriņu pamatskolas skolēni ciemos pie ugunsdzēsējiem un glābējiem Rēzeknē
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 17. maijā atzīmēja savus profesionālos svētkus – Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, un aicināja nākt ciemos uz informatīvo pēcpusdienu. Audriņu pamatskolas 1. un 2. klases, kā arī 6. un 8. klases skolēni devās uz Rēzeknes daļu, lai iepazītos ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2016
Liepu pamatskolas skolēnu teātra pulciņš plūc laurus skatē un dodas koncertēt
Bērni skolā pavada lielu daļu sava laika, tāpēc skolai ir jābūt ne tikai iestādei, kurā skolēni apgūst zināšanu „kalnus”, bet arī vietai, kur viņi veidojas par personībām un attīsta savas spējas, talantus un dažādas iemaņas. Tāpēc jau daudzus gadus Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā darbojas skolas teātris un leļļu teātris, kurus vada skolotājas Marija Golubcova un Anna Smirnova.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.05.2016
Valodas svētki Maltas Bērnu un jauniešu centrā
“Caur valodu cilvēks ar cilvēku sabiedrojas, caur valodu cilvēks savu prātu vairo,” reiz teicis Juris Alunāns, kura dzimšanas dienā – 13. maijā jau kopš 2012. gada tiek svinēta mūsu Valsts valodas diena. Tad nu lai iepazītu cilvēkus, kuriem ikdienas steigā paejam garām, kā arī lai atklātu ko jaunu mūsu valodas bagātību apcirkņos, Rēzeknes novada Maltas Bērnu un jauniešu centra Žurnālistikas pulciņā tika nolemts “Svinēt savu valodu!”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.05.2016
Valsts valodas diena Audriņu pamatskolā
13. maijā, Jura Alunāna dzimšanas dienā, ikviens tika aicināts svinēt Valsts valodas dienu. Atsaucoties uz Rakstniecības un mūzikas muzeja aicinājumu - svinēt Valsts valodas dienu, Audriņu pamatskolā tika īstenota interesanta svētku ideja. Jau no paša rīta sākumskolas telpās 1. - 9. klašu skolēniem bija iespēja iesaistīties trakulīgā mīklu sacerēšanas un minēšanas konkursā un atklāt savu talantu mēmajā šovā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Audriņu PII atzīmē 10 gadu jubileju
Pagājuši jau 10 gadi kopš saviem mazajiem audzēkņiem durvis ir vērusi Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde, kuru šogad apmeklē 39 bērni. Laiks ir paskrējis nemanot un daudz kas ir piedzīvots. Pirms 10 gadiem bērnudārzs ienācis skolas internāta telpās. Pa šo laiku izdarīts ir daudz, lai radītu mājīgu un estētisku vidi. Skaisti izremontētas telpas, sakopta teritorija, bagātīga materiāli tehniskā bāze, plašs sporta inventārs un labi iekārtotas un aprīkotas grupiņas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Aicinājums uz Kalnezeru skolas Lendžos atvadu pasākumu
2016. gada 11. jūnijā aicinām visus skolas absolventus, skolotājus un tehniskos darbiniekus uz salidojumu un atmiņu pasākumu. Reģistrācija un „ceļojums” pa skolu no pulksten 17.00, savukārt plkst. 19.00 paredzēts atmiņu pasākums Lendžu kultūras namā. Turpinājumā tikšanās pie līdzpaņemtajiem „groziņiem” un atmiņu kamolu ritināšana līdz rīta gaismai skolas telpās. No 22.00 balli Lendžu estrādē spēlēs Aigars Kaupužs
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Nautrēnu mazpulcēni čakli piedalās dažādos projektos un aktivitātēs
2016. gadā Nautrēnu mazpulka mazpulcēni ir pieteikuši izstrādei 20 individuālos projektus. Šajā gadā ir ļoti daudz prioritāro projektu tēmu, kurās mazpulcēni izstrādā savu projektu un pēc tam ar šo darbu piedalās republikas konkursā.
 Lasīt vairāk