Publicēts 09.10.2015
Skolu direktoru vietnieki gūst pieredzi Brocēnos un Liepājā
Šoruden Rēzeknes novada skolu direktoru vietnieki mācību darbā, struktūrvienību vadītāji un izglītības pārvaldes speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Brocēnu vidusskolu un Liepājas Raiņa 6. vidusskolu. Galvenais vizītes mērķis: iepazīt pieredzi par to, kā izmantot pedagoģiskos resursus dažādos projektos un kā organizēt jēgpilnu IKT izmantošanu starpdisciplinārā mācību procesā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.10.2015
Skolotāju diena Audriņu pamatskolā
Skolotāju diena – viens no siltākajiem, aizkustinošākajiem rudens svētkiem. Tāpēc pirmdien, 5. oktobrī, Audriņu pamatskolā pulcējās visi, kas ciena pedagoga darbu – skolēni, vecāki, vecvecāki, skolas absolventi. Visi, kas vēlējās apsveikt, izteikt pateicības vārdus tiem, kuri no dienas dienā dāvina ikvienam daļiņu no sevis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.10.2015
Skolotāju dienas „Surprize” Kaunatas vidusskolā
2. oktobrī Kaunatas vidusskolas kolektīvs, kā arī skolotāji pensionāri svinēja Skolotāju dienu. Svinīgajā pasākumā skanēja skolotāju horoskopi, apsveikumi, klavierspēle, dziesma, ģitāristu uzstāšanās, skolotāji tika uzlūgti dejot lēno valsi, kas pēkšņi pārgāja straujā rokenrolā. Bija daudz jautrības, daudz ziedu, daudz pateicības vārdu, bija labs noskaņojums un prieks par skolēnu radošumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2015
Aicina veidot dāvanu Latvijai 97. dzimšanas dienā!
Mēs esam Latvijas tauta. Mēs esam Latvijai vajadzīgi ar gatavību par viņu gādāt, viņu mīlēt un cienīt. Ar mūsu valsts sasniegumiem mēs varam lepoties, problēmas – risināt. Katrs visniecīgākais, bet godprātīgi paveikts darbs savas dzimtās puses labā, katrs pasākums, kas vairo līdzcilvēku prieku, vairo arī mūsu valsts stiprumu, skaistumu un labo vārdu. Sagaidot Latvijas Valsts Proklamēšanas 97. gadadienu, aicinu turpināt iesākto tradīciju „Dāvana Manai Latvijai”!
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2015
Sēņu balle Sakstagalā
Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garumā. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā Miķeļdienā īpaša loma tika atvēlēta sēnēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2015
Līdz 1. novembrim darba grupa sagatavos statistisko informāciju par izglītības iestāžu tīkla optimizēšanu
1. oktobra Rēzeknes novada domes sēdē tika apstiprināta darba grupa izglītības iestāžu tīkla optimizēšanai. Šāda darba grupa tiek veidota, jo Izglītības un zinātnes ministrija ieplānojusi no 2016./17. mācību gada ieviest jaunu pedagogu darba samaksas modeli. Saskaņā ar šo modeli princips “nauda seko skolēnam” paliks nemainīgs, taču būtiski mainīsies finansējuma avots pedagogu darba samaksai, tas ir, lielāks finansiālais slogs tiks uzlikts tieši pašvaldībām, līdz ar to šobrīd nepieciešams izvērtēt situāciju un optimizēt izglītības iestādes Rēzeknes novada teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2015
Rosīgais septembris Kaunatas vidusskolā
Septembrī Kaunatas vidusskolā notika divi nozīmīgi pasākumi -- septembra sākumā, tāpat kā visā Latvijā, arī skolā risinājās Dzejas dienas, bet mēneša nogalē skolēni piedalījās Drošības nedēļā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.09.2015
Latvijas skolās popularizē putras ēšanu
Šī gada 7. oktobrī no plkst.14.00 līdz plkst.15.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Info centrā notiks Putras dienas ieskandināšana kopā ar mazajiem bērniem. Aicinām skolotājus apmeklēt šo pasākumu, jo tā būs iespēja smelties idejas Putras stundu un pasākumu organizēšanai skolās un pašvaldībās. 10. oktobris ir Starptautiskā putras diena. Tai par godu jau trešo gadu Latvijā notiek Vislatvijas putras programma skolās. Pērn tajā piedalījās ap 70 000 1. – 8. klašu skolēni. Vairāk informācijas www.putrasprogramma.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.09.2015
Aicina skolas piedalīties Pasaules lielākajā mācību stundā
Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaicīgi norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai, kopīgi izglītojoties un iepazīstot globālos izaicinājumus, sniegtu padomus un piedalītos Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kurus ANO valstis apstiprinās 25.-27. septembrī. Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā atbalsta un koordinē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK). Globālā izglītības akcija – Pasaules lielākā mācību stunda – notiks no 2015. gada 28. septembra līdz 4. oktobrim, šķērsojot dažādas laika joslas un valstu robežas. Pasaules lielākās mācību stunda ir arī tematiski plaša, aptverot 17 globālos Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas akcijas ietvaros iedalīti 7 virzienos:
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.09.2015
Rudens svētki Nautrēnu vidusskolā
Svinot rudens svētkus, Nautrēnu vidusskolā notika tradicionālais tirdziņš. Aktīvākie tirgotāji bija sākumskolas skolēni. 1. klases skolēniem tas bija jauns piedzīvojums, jo nācās iejusties tirgotāju lomā. Gan skolēnu vecāki, gan paši bērni bija parūpējušies par daudzveidīgu piedāvājumu.
 Lasīt vairāk