Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar ģimenes ārsti Ainu Tjarvi
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts “, Viļānu iela 30, c.Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 007 0087 005 , lietošanas mērķis – ģimenes ārstes Ainas Tjarves, reģ. Nr.90720010668, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Štikānu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Štikānu feldšeru vecmāšu punkts “, Preiļu iela 9, c.Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 012 0267 003 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Silmalas feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Silmalas feldšeru vecmāšu punkts “, Skolas iela 2, c. Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 014 0062 007 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts “, Viļānu iela 30, c. Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 007 0087 005 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Ružinas doktorāts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Ružinas doktorāts “, Ezera iela 30, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0023 001 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas iela 2, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0221 001, lietošanas mērķis – mednieku biedrības “Latgales Vilki”, reģ. Nr. 40008015771, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2018
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde paziņo, ka Lūznavas pagastā plānots veikt 9 (deviņu) koku izciršanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.08.2018
Par VAS “Latvijas Pasts” nekustamo īpašumu izsolēm
Paziņojums par VAS "Latvijas Pasts" nekustamo īpašumu izsolēm Rēzeknes novada Ozolaines, Feimaņu, Rikavas un Stoļerovas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2018
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē automašīnu VW SHARAN
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnu VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FP9679.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2018
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē pasažieru autobusu
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pasažieru autobusu MAN SUE 292, valsts reģistrācijas Nr. HF1524.
 Lasīt vairāk