Publicēts 19.02.2020
Piedāvā darbu jauniešiem
Biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” ar aktīvu darbu iegājusi savas darbības desmitgadē un sadarbībā ar Valsts Nodarbinātības aģentūru izveidojusi sešas darbavietas jauniešiem-bezdarbniekiem vecumā no 18-29 gadiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2020
Zināmi Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas 2019 nominanti
Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2019. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludināja pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva". Konkursa rezultātā tika pieteikts 51 nominants deviņās nominācijās. Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas svinīgā ceremonija notiks 28. februārī, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, plkst. 16:00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2020
Jaunieši Valentīndienā apmeklē Čornajas bērnudārzu
Šogad Valentīna diena Čornajā bija īpaša. Tieši 14. februārī Čornajas pagasta jauniešu centra “HORIZONTS” jaunieši devās ciemos pie Čornajas pagasta PII “Brīnumzeme” bērnudārza bērniem, lai iepriecinātu mazos, viņu sauktajā “Sirsniņu dienā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.02.2020
Rosīgs gada sākums Kaunatas Jauniešu centrā “Buras”
Nereti šķiet, ka gada sākums ir kluss un apcerīgs laiks, taču ne Kaunatas Jauniešu centrā „Buras”! Gada sākums jauniešu centrā bija rosīgs un labo darbu pilns.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2020
Sveču liešanas darbnīca Čornajā
Čornajas tautas nams 7. februārī gaidīja darboties gribētājus uz sveču liešanas jeb veidošanas darbnīcu. Jaunieši iepazina sveču liešanas tehniku, krāsu veidošanu svecēm, kā arī paši veica dekorēšanas darbus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2020
Jauniešus aicina pieteikties šovam “Vara talants”
Līdz 28.februārim jaunie talanti tiek aicināti pieteikties uz dziesmu, deju un citu prasmju šovu jauniešiem „Vara Talants”, kurā tiekas jaunie dziedātāji, dejotāji un citu jomu mākslinieki, lai izrādītu savu talantu plašākai publikai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2020
Masku bums Mākoņkalna pagastā
29. un 30. janvārī burvīgas, pasakainas, košas maskas viesojās Mākoņkalna pagasta centrā “Strops”. Bērniem un vecākiem divu nedēļu laika bija uzdevums izdomāt maskas, sagatavot oriģinālu tērpu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2020
Biedrība “LOBS” noslēdz ES fonda jaunatnes iniciatīvas projektu
Biedrība “LOBS” noslēdz otro Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros īstenoto jaunatnes iniciatīvas projektu “Tehniskās video nodarbības organizēšana Rēzeknes novada jauniešiem”. Tā mērķis ir organizēt video nodarbības Rēzeknes novada jauniešiem, iesaistot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos neformālajā izglītībā, tādejādi motivējot turpināt izglītību un veicinot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2020
Izsludināts konkurss “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2019″
Lai izceltu un godinātu tos Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2019. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva”. Pieteikumi Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas nominācijām jāiesniedz līdz 7. februārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2020
Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.
 Lasīt vairāk