Publicēts 07.12.2016
Rēzeknes novada jaunieši aicināti piedalīties projektā “Proti un dari”
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "PROTI un DARI!", programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.11.2016
Maltas Bērnu un jauniešu centrā iepazīst nesprāgušās munīcijas neitralizētāju darbu
Patriotisma nedēļa – no Lāčplēša dienas līdz 18. Novembrim – Maltas Bērnu un jauniešu centrā tika iesākta 10. novembrī ar starptautisko miera uzturēšanas misiju dalībnieku pieredzes un ikdienas iepazīšanu, proti – uz tikšanos ar jauniešiem bija ieradušies Latvijas Republikas Zemessardzes 2. brigādes 54. Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas 3. vada pārstāvji: vada komandieris, atvaļinātais virsleitnants Ilmārs Apeins, štāba virsseržants Uldis Adijāns un seržants Andrejs Ulass.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2016
Cepurīšu ballīte Vērēmos
26. oktobrī Vērēmu pagasta bibliotēka sadarbībā ar Jauniešu centru rīkoja pasākumu bērniem “Hat Party” jeb “Cepurīšu ballīte”. Katram pasākuma dalībniekam bija mājas uzdevums sagatavot oriģinālu, atbilstošu savam tērpam cepurīti, kas visa vakara gaitā tika vērtēta. Pasākuma noslēgumā tika izvēlēta “SUPER CEPURE 2016”, kā arī bērniem pasniegtas citas nominācijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2016
Rēzeknes novada pašvaldība – starptautiskā jauniešu līdzdalības tīkla DYPALL Network biedrs
Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistam Jānim Šaudiņam piedaloties starptautiskajā konferencē par vietējā mēroga līdzdalības veicināšanu demokrātiskā Eiropā (Reinforcing Local Participation for a Democratic Europe) 2015. gada 25. - 27.novembrī, Portugāles pilsētā Portimau, kas tika organizēta ar ES programmas “EIROPA PILSOŅIEM” un biedrības “ECOS” atbalstu, tika uzsākta Rēzeknes novada iekļaušana starptautiskajā DYPALL Network tīkla projektā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2016
Noslēdzies videokonkurss “Rēzeknis nūvods – jaunīšim draudzīga vide”
28. oktobrī ir noslēdzies Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes izsludinātais videokonkurss jauniešiem "Rēzeknis nūvods - jaunīšim draudzīga vide". Kopā videokonkursam tika iesniegti seši jauniešu veidotie videoklipi, kuri tika izvērtēti pēc četriem kritērijiem: video veidojuši paši jaunieši, video idejas oriģinalitāte, video mākslinieciskā kvalitāte un izpildījums, video sasaiste ar konkursa tematiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2016
Noslēdzies Dricānu jauniešu iniciatīvas projekts
Dricānu jaunieši kopā ar biedrību „LOBS” un jauiešu centru „Kukuži” īstenoja Rēzeknes novada pašvaldības finansēto iniciatīvas projektu „Pozitīvs”, kura ietvaros tika uzņemts video par jauniešu dzīvi un iespējām Rēzeknes novada Dricānu pagastā. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt jauniešu interesi un zināšanas video filmēšanas procesā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2016
Kaunatas pagasta jauniešu centrā īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts „Jautri ēdis”
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības un Kaunatas pagasta pārvaldes atbalstam, Kaunatas pagasta jauniešu centrā „Buras” tika īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts. Projekta mērķis bija veicināt un dažādot Kaunatas pagasta jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2016
Sakstagala jaunieši īstenojuši projektu „Atpazīsti Sakstagala pagastu”
Sakstagala pagastā tika īstenots Radošo darbu projekts „Atpazīsti Sakstagala pagastu”. Projekta mērķis bija veicināt Sakstagala pagasta atpazīstamību un veicināt jaunrades procesu iedzīvotāju vidū, stiprinot nacionālo identitāti un Sakstagala pagasta sabiedrības saliedētību. Projekta uzdevums bija, izmantojot Rēzeknes novada pašvaldības finansējumu, izveidot koka suvenīrus Sakstagala pagasta atpazīstamībai, piesaistot Sakstagala iedzīvotāju radošās idejas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2016
Jaunie Rīgas sargi tiekas Bērzgalē
21. oktobrī Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pussaliņā norisinājās jauniešu patriotiskā spēle „Jaunie Rīgas sargi”, kurā 18 komandu jaunieši no Jēkabpils, Aglonas, Krustpils, Lubānas, Gulbenes, Lielvārdes un Rēzeknes novada pierādīja savu izturību, zināšanas un komandas saliedētību, izdzīvojot sajūtas un notikumus, kas risinājās pirms nepilniem 100 gadiem – laikā, kad tika izcīnīta Latvijas neatkarība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2016
Rikavā īstenots trešais jauniešu iniciatīvu projekts
Projekts “Esi aktīvs arī ziemā!” īstenots, pateicoties Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes finansējumam jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas paredz inventāra un aprīkojuma iegādi jauniešu aktivitātēm. 2016. gada pavasarī izsludinātajā Izglītības pārvaldes projektu konkursā tika iesniegti 43 projekti, no kuriem tika atbalstīti 27 projekti, tostarp arī Rikavas jauniešu iesniegtais projekts.
 Lasīt vairāk