Publicēts 06.09.2016
Jaunieši aicināti pieteikties projektam “PROTI un DARI”
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īstenos Eiropas Sociālā fonda projektu «Proti un dari!». Tas norisināsies programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos «Jauniešu garantija» ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.09.2016
Atvadas vasarai Ozolmuižā
31. augustā notika jautrs pasākums bērniem “Atvadas vasarai”, kurā tie varēja iepazīt gan jaunus draugus, gan kopīgi spēlēt dažādas spēles, kuras lika uz brīdi aizmirst, ka būs jāatsāk skolas gaitas. Ne tikai mazākie, bet arī pieaugušie iesaistījās kādās no rotaļām, kas lika visiem kopā atgriezties bērnībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.09.2016
Maltas jauniešu netradicionālās sporta spēles japāņu stilā
23. augustā Maltas Bērnu un jauniešu centrā tika realizēts jaunatnes iniciatīvu projekts ar aizraujošu un netradicionālu nosaukumu „Sporta spēles Japāņu stilā „EvSinDanVitUnJan2”. Projekta idejas un nosaukuma autori – paši jaunieši, kas aktīvi darbojas Maltas BJC.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.08.2016
Jaunieši apgūst radošo uzņēmējdarbību
No 15. līdz 19. augustam ūdens tūrisma centrā „Bāka” Dricānu jauniešu biedrība „LOBS” organizēja neformālās apmācības „Radošā uzņēmējdarbība”. Apmācībās piedalījās 13 jaunieši no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem: Dricānu, Rikavas, Bērzgales, Lendžu, Vērēmu, Ozolmuižas un Ilzeskalna.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2016
Jauniešu garantija – starts ģimenes uzņēmējdarbībai Latgalē
Līdz augusta beigām notiek uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, kurās bez maksas viena vai pusotra gada laikā iespējams apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) aptauja rāda, ka aptuveni divas trešdaļas no Jauniešu garantijas Latgales mācību iestāžu absolventiem mēnesi pēc profesijas iegūšanas strādā, turklāt gandrīz 42% no tiem - iegūtajā profesijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.08.2016
Jaunieši no dažādām valstīm piedalās Sakstagala sporta spēlēs
20.augustā Sakstagala pagastā tika organizētas jau par labu tradīciju kļuvušās Sporta spēles, taču šogad tās aizritēja starptautiskā gaisotnē. Sporta spēles palīdzēja organizēt jaunieši no piecām Eiropas valstīm – Francijas, Spānijas, Itālijas Portugāles un Ungārijas, Eiropas Asociācijas „World-Our Home” projekta „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance Latgalē” ietvaros. Pasākums tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” atbalstu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2016
Pilngadības svētki Silmalas kultūras namā
Augusta vidū Silmalas kultūras namā deviņi jaunieši tika sumināti Pilngadības svētkos. Novēlējumi un sirsnīgi apsveikumi šogad tika teikti Veltai Garianovai, Laurai Nizinai, Vitai Tarasikai, Jekaterinai Gruznovai, Sabīnei-Liānei Dzenei, Vladislavam Jahnovecam, Ērikam Ostrovskim, Sergejam Saveļjevam un Normundam Keidānam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2016
Draudzīgā “Pavāru cīņa” Mākoņkalna pagastā!
Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” tika īstenots iniciatīvu projekts ''Pavāru cīņa''. Projekta pamatideja bija draudzīgu saišu veidošana starp Mākoņkalna, Kaunatas un Maltas pagasta jauniešiem. Saliekot kopā spēkus, zināšanas un piedāvātos produktus, jaunieši varēja izmēģināt sevi pavāru lomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Bērnu dienas nometne “Neba maize pati nāca” Dricānos
Laika posmā no 8. līdz 12. augustam 28 bērni iesaistījās vasaras nometnes ”Neba maize pati nāca“ aktivitātēs. Mazturīgo ģimeņu bērniem nometni finansēja fonds “ABLV Charitable Foundation”, pārējiem - uzturēšanos nometnē apmaksāja vecāki. Nometni organizēja Dricānu kultūras biedrība “Auseklis” un tās mērķis bija sekmēt dalībnieku vispusīgu attīstību un pilnveidošanos, parādot darba nozīmi katra cilvēka dzīvē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Tiskādu bērnu namā – ciemiņi no Alūksnes
11. augustā Tiskādu bērnu namā bija atbraukuši viesi no Alūksnes bērnu un jauniešu centra. Šī viesošanās notika Alūksnes pašvaldības īstenotā valsts jaunatnes programmas projekta "Autobuss" ietvaros.
 Lasīt vairāk