Publicēts 24.08.2016
Jauniešu garantija – starts ģimenes uzņēmējdarbībai Latgalē
Līdz augusta beigām notiek uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, kurās bez maksas viena vai pusotra gada laikā iespējams apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) aptauja rāda, ka aptuveni divas trešdaļas no Jauniešu garantijas Latgales mācību iestāžu absolventiem mēnesi pēc profesijas iegūšanas strādā, turklāt gandrīz 42% no tiem - iegūtajā profesijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.08.2016
Jaunieši no dažādām valstīm piedalās Sakstagala sporta spēlēs
20.augustā Sakstagala pagastā tika organizētas jau par labu tradīciju kļuvušās Sporta spēles, taču šogad tās aizritēja starptautiskā gaisotnē. Sporta spēles palīdzēja organizēt jaunieši no piecām Eiropas valstīm – Francijas, Spānijas, Itālijas Portugāles un Ungārijas, Eiropas Asociācijas „World-Our Home” projekta „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance Latgalē” ietvaros. Pasākums tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” atbalstu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2016
Pilngadības svētki Silmalas kultūras namā
Augusta vidū Silmalas kultūras namā deviņi jaunieši tika sumināti Pilngadības svētkos. Novēlējumi un sirsnīgi apsveikumi šogad tika teikti Veltai Garianovai, Laurai Nizinai, Vitai Tarasikai, Jekaterinai Gruznovai, Sabīnei-Liānei Dzenei, Vladislavam Jahnovecam, Ērikam Ostrovskim, Sergejam Saveļjevam un Normundam Keidānam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2016
Draudzīgā “Pavāru cīņa” Mākoņkalna pagastā!
Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” tika īstenots iniciatīvu projekts ''Pavāru cīņa''. Projekta pamatideja bija draudzīgu saišu veidošana starp Mākoņkalna, Kaunatas un Maltas pagasta jauniešiem. Saliekot kopā spēkus, zināšanas un piedāvātos produktus, jaunieši varēja izmēģināt sevi pavāru lomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Bērnu dienas nometne “Neba maize pati nāca” Dricānos
Laika posmā no 8. līdz 12. augustam 28 bērni iesaistījās vasaras nometnes ”Neba maize pati nāca“ aktivitātēs. Mazturīgo ģimeņu bērniem nometni finansēja fonds “ABLV Charitable Foundation”, pārējiem - uzturēšanos nometnē apmaksāja vecāki. Nometni organizēja Dricānu kultūras biedrība “Auseklis” un tās mērķis bija sekmēt dalībnieku vispusīgu attīstību un pilnveidošanos, parādot darba nozīmi katra cilvēka dzīvē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Tiskādu bērnu namā – ciemiņi no Alūksnes
11. augustā Tiskādu bērnu namā bija atbraukuši viesi no Alūksnes bērnu un jauniešu centra. Šī viesošanās notika Alūksnes pašvaldības īstenotā valsts jaunatnes programmas projekta "Autobuss" ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2016
Bērzgalē bērni un pusaudži mācījās angļu valodu
No 8. augusta līdz 12. augustam Bērzgalē notika jauniešu dienas angļu valodas apgūšanai bērniem un pusaudžiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2016
Lauku mājā „Jāņi” notika bērnu vasaras nometne „Mūzikas planēta”
Jau otro gadu biedrība “Lauku sāta” sadarbībā ar fondu ABLV Charitable Foundation un Rēzeknes novada Sociālo dienestu rīko radošo vasaras nometni “Mūzikas planēta” Rēzeknes novada maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Nometnes norises vieta – Feimaņu pagasta Lauku māja “Jāņi”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2016
Piedāvā iespēju interesanti pavadīt vasaras brīvdienas
Augustā biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” organizē radošās atpūtas nodarbību ciklu, kura ietvaros plānots apmeklēt bioloģiskās saimniecības, ceļot pa Latvijas ievērojamām vietām. Ciemosimies un aktīvi darbosimies pie mākslinieces Maijas Gailumas un, protams, sportosim, dziedāsim un dejosim! Dalībai aicināti pieteikties Rēzeknes novada skolēni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.07.2016
Realizēts jaunatnes neformālo apmācību projekts “Vesels jaunietis- aktīvs jaunietis”
Lai popularizētu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā tika rīkotas neformālās apmācības jauniešiem. Piecu dienu garumā tika organizēti gan semināri, gan praktiska darbošanās, spēles un aktīvi sportiska laika pavadīšana ar tēmu "Veselīgs dzīvesveids".
 Lasīt vairāk