Publicēts 27.09.2016
Rēzeknes novada biedrībai ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” aizvadīta projektiem bagāta vasara
Laika posms no 2016. gada 1. maija līdz 15. septembrim Rēzeknes novada biedrībai ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” bija ļoti aktīva darba periods- pavasarī iestādītas 220 ātraudzīgās eglītes, 80 bērzi un 60 priedes. Nepilnu piecu mēnešu garumā novada jauniešiem piedāvātas visdaudzveidīgākās brīvā laika pavadīšanas un zināšanas papildinošas aktivitātes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2016
Nautrēnu vidusskolas jaunieši veiksmīgi startē Vislatvijas erudīcijas konkursā “Eiropas pieccīņa”
Šogad pirmo reizi norisinājās Vislatvijas erudīcijas konkurss “Eiropas pieccīņa”, kurā piedalījās komanda''Eiroprieks'' piecu cilvēku sastāvā no Nautrēnu vidusskolas. Sacensību laikā vēlējāmies noskaidrot, vai mūsu zināšanas par Eiropu ir konkurētspējīgas Latvijas mēroga sacensībās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.09.2016
Gaigalavā īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts „Esi Reāls!”
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības, Gaigalavas kultūras nama un biedrības „Lubāna vilnis” atbalstam, Gaigalavas jauniešu centrā „Enjoy” tika īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts. Lai nosvinētu šo priecīgo notikumu, izmēģinātu jauno tūrisma un komandu sporta spēļu inventāru, astoņi Gaigalavas jaunatnes pārstāvji 17. septembra pēcpusdienā rīkoja savu „BeActive” jeb Eiropas sporta nedēļas pasākumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2016
D.K.S. (Daba, Kultūra un Sports) — jauniešu nometne Vērēmos
Jau ceturto gadu aktīvākajiem Vērēmu pagasta jauniešiem tika rīkota nometne, kuras mērķis bija iepazīt kultūru, izbaudīt dabu un izmēģināt jaunus sporta veidus, kā arī iepazīties ar citu pagastu jauniešiem. Trīs dienas jaunieši varēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku Rāznas atpūtas bāzē “Selena”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2016
Netradicionālās sporta spēles Vērēmos
Vasaras nogalē, 13. augustā Vērēmu pagasta brīvdabas estrādē norisinājās netradicionālās sporta spēles, kurās vajadzēja pielietot spēku, veiklību un atjautību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2016
Audriņu pagastā notiks Rēzeknes novada jauniešu futbola turnīrs
17. septembrī Audriņu pagasta pamatskolas stadionā notiks futbola turnīrs Rēzeknes novada jauniešiem vecumā no 15 līdz 26 gadu vecumam, kur komandas sastāvā jābūt vismaz vienai meitenei. Futbola turnīrs tiek organizēts Eiropas sporta nedēļas un projekta “Futbola sporta diena Audriņos” ietvaros, pateicoties kuram tika iegādāts futbola inventārs - futbola bumba, tīkls vārtiem un cimdi vārtsargam. Audriņu pamatskolas stadions būs gatavs uzņemt pirmās 8 komandas, kas būs pieteikušies visātrāk.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2016
Jaunieši aicināti pieteikties projektam “PROTI un DARI”
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īstenos Eiropas Sociālā fonda projektu «Proti un dari!». Tas norisināsies programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos «Jauniešu garantija» ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.09.2016
Atvadas vasarai Ozolmuižā
31. augustā notika jautrs pasākums bērniem “Atvadas vasarai”, kurā tie varēja iepazīt gan jaunus draugus, gan kopīgi spēlēt dažādas spēles, kuras lika uz brīdi aizmirst, ka būs jāatsāk skolas gaitas. Ne tikai mazākie, bet arī pieaugušie iesaistījās kādās no rotaļām, kas lika visiem kopā atgriezties bērnībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.09.2016
Maltas jauniešu netradicionālās sporta spēles japāņu stilā
23. augustā Maltas Bērnu un jauniešu centrā tika realizēts jaunatnes iniciatīvu projekts ar aizraujošu un netradicionālu nosaukumu „Sporta spēles Japāņu stilā „EvSinDanVitUnJan2”. Projekta idejas un nosaukuma autori – paši jaunieši, kas aktīvi darbojas Maltas BJC.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.08.2016
Jaunieši apgūst radošo uzņēmējdarbību
No 15. līdz 19. augustam ūdens tūrisma centrā „Bāka” Dricānu jauniešu biedrība „LOBS” organizēja neformālās apmācības „Radošā uzņēmējdarbība”. Apmācībās piedalījās 13 jaunieši no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem: Dricānu, Rikavas, Bērzgales, Lendžu, Vērēmu, Ozolmuižas un Ilzeskalna.
 Lasīt vairāk