Publicēts 13.12.2016
Darbs ar jaunatni – viņu dzīvesveids
Piektdien, 9. decembrī, svinīgā ceremonijā Jelgavas Tehnikumā konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2016“ vairākās nominācijās atzinības saņēma pašvaldības, darbā ar jaunatni iesaistītie, jaunatnes organizācijas un biedrības, kas, veicot darbu ar jaunatni, sniedz nozīmīgu ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Starp nominētajiem bija arī vairāki aktīvi Rēzeknes novada jaunatnes darbinieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.12.2016
Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām
Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no 59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2016
Rēzeknes novada Maltas pagasta jauniešus atbalsta vietējie uzņēmēji
Pateicoties četru Rēzeknes novada Maltas pagastā darbojošos uzņēmumu atbalstam, Maltas pagasta aktīvie jaunieši turpmāk dažādās sporta sacensībās varēs piedalīties ar jauniem formas tērpiem, pārstāvot Maltas pagasta jauniešu komandas futbolā, florbolā, volejbolā un citos sporta veidos. Ar vietējo uzņēmēju atbalstu tika iegādātas 12 sporta formas (T-kreklu,šortu un getru komplekti) ar Maltas pagasta un uzņēmējus pārstāvošo simboliku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2016
Rēzeknes novada jaunieši aicināti piedalīties projektā “Proti un dari”
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "PROTI un DARI!", programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.11.2016
Maltas Bērnu un jauniešu centrā iepazīst nesprāgušās munīcijas neitralizētāju darbu
Patriotisma nedēļa – no Lāčplēša dienas līdz 18. Novembrim – Maltas Bērnu un jauniešu centrā tika iesākta 10. novembrī ar starptautisko miera uzturēšanas misiju dalībnieku pieredzes un ikdienas iepazīšanu, proti – uz tikšanos ar jauniešiem bija ieradušies Latvijas Republikas Zemessardzes 2. brigādes 54. Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas 3. vada pārstāvji: vada komandieris, atvaļinātais virsleitnants Ilmārs Apeins, štāba virsseržants Uldis Adijāns un seržants Andrejs Ulass.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2016
Cepurīšu ballīte Vērēmos
26. oktobrī Vērēmu pagasta bibliotēka sadarbībā ar Jauniešu centru rīkoja pasākumu bērniem “Hat Party” jeb “Cepurīšu ballīte”. Katram pasākuma dalībniekam bija mājas uzdevums sagatavot oriģinālu, atbilstošu savam tērpam cepurīti, kas visa vakara gaitā tika vērtēta. Pasākuma noslēgumā tika izvēlēta “SUPER CEPURE 2016”, kā arī bērniem pasniegtas citas nominācijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2016
Rēzeknes novada pašvaldība – starptautiskā jauniešu līdzdalības tīkla DYPALL Network biedrs
Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistam Jānim Šaudiņam piedaloties starptautiskajā konferencē par vietējā mēroga līdzdalības veicināšanu demokrātiskā Eiropā (Reinforcing Local Participation for a Democratic Europe) 2015. gada 25. - 27.novembrī, Portugāles pilsētā Portimau, kas tika organizēta ar ES programmas “EIROPA PILSOŅIEM” un biedrības “ECOS” atbalstu, tika uzsākta Rēzeknes novada iekļaušana starptautiskajā DYPALL Network tīkla projektā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2016
Noslēdzies videokonkurss “Rēzeknis nūvods – jaunīšim draudzīga vide”
28. oktobrī ir noslēdzies Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes izsludinātais videokonkurss jauniešiem "Rēzeknis nūvods - jaunīšim draudzīga vide". Kopā videokonkursam tika iesniegti seši jauniešu veidotie videoklipi, kuri tika izvērtēti pēc četriem kritērijiem: video veidojuši paši jaunieši, video idejas oriģinalitāte, video mākslinieciskā kvalitāte un izpildījums, video sasaiste ar konkursa tematiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2016
Noslēdzies Dricānu jauniešu iniciatīvas projekts
Dricānu jaunieši kopā ar biedrību „LOBS” un jauiešu centru „Kukuži” īstenoja Rēzeknes novada pašvaldības finansēto iniciatīvas projektu „Pozitīvs”, kura ietvaros tika uzņemts video par jauniešu dzīvi un iespējām Rēzeknes novada Dricānu pagastā. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt jauniešu interesi un zināšanas video filmēšanas procesā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2016
Kaunatas pagasta jauniešu centrā īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts „Jautri ēdis”
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības un Kaunatas pagasta pārvaldes atbalstam, Kaunatas pagasta jauniešu centrā „Buras” tika īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts. Projekta mērķis bija veicināt un dažādot Kaunatas pagasta jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 Lasīt vairāk