Publicēts 11.10.2016
Skolu jauniešu spēle “Jaunie Rīgas sargi” atgriežas Rēzeknes novada Bērzgales pagastā!
„Arī TU vari būt jaunais Rīgas sargs un izdzīvot Latvijas vēsturiskos notikumus un Brīvības cīņu dalībnieku varoņdarbus reālos lauka apstākļos! Uzaicini 5 draugus, izveido komandu, piedalies piedzīvojumā un pārstāvi savu skolu, pilsētu, rajonu Latvijas mēroga izaicinājuma sacensībās skolu jauniešiem „Jaunie Rīgas sargi”!” aicina Jaunsardzes un informācijas centrs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2016
Izsludināts jauno uzņēmēju projektu konkurss
Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novada teritorijā un atbalstītu jauniešu biznesa ideju īstenošanu, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jauno uzņēmēju projektiem 2016. gadā. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas vecumā līdz 30 gadiem, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību Rēzeknes novada pagastu teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.10.2016
Izsludināts video konkurss “Rēzeknis nūvods – jaunīšim draudzeiga vide!”
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina video konkursu „Rēzeknis nūvods - jaunīšim draudzeiga vide!” („Rēzeknes novads - jauniešiem draudzīga vide”), aicinot tajā piedalīties Rēzeknes novada jauniešus vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Dalībniekiem līdz 21. oktobrim jāiesniedz ne vairāk kā piecas minūtes gari video materiāli, kur apspēlēts temats par to, kādu tad redz Rēzeknes novadu jaunieši savām acīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.09.2016
Rēzeknes novada biedrībai ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” aizvadīta projektiem bagāta vasara
Laika posms no 2016. gada 1. maija līdz 15. septembrim Rēzeknes novada biedrībai ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” bija ļoti aktīva darba periods- pavasarī iestādītas 220 ātraudzīgās eglītes, 80 bērzi un 60 priedes. Nepilnu piecu mēnešu garumā novada jauniešiem piedāvātas visdaudzveidīgākās brīvā laika pavadīšanas un zināšanas papildinošas aktivitātes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2016
Nautrēnu vidusskolas jaunieši veiksmīgi startē Vislatvijas erudīcijas konkursā “Eiropas pieccīņa”
Šogad pirmo reizi norisinājās Vislatvijas erudīcijas konkurss “Eiropas pieccīņa”, kurā piedalījās komanda''Eiroprieks'' piecu cilvēku sastāvā no Nautrēnu vidusskolas. Sacensību laikā vēlējāmies noskaidrot, vai mūsu zināšanas par Eiropu ir konkurētspējīgas Latvijas mēroga sacensībās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.09.2016
Gaigalavā īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts „Esi Reāls!”
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības, Gaigalavas kultūras nama un biedrības „Lubāna vilnis” atbalstam, Gaigalavas jauniešu centrā „Enjoy” tika īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts. Lai nosvinētu šo priecīgo notikumu, izmēģinātu jauno tūrisma un komandu sporta spēļu inventāru, astoņi Gaigalavas jaunatnes pārstāvji 17. septembra pēcpusdienā rīkoja savu „BeActive” jeb Eiropas sporta nedēļas pasākumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2016
D.K.S. (Daba, Kultūra un Sports) — jauniešu nometne Vērēmos
Jau ceturto gadu aktīvākajiem Vērēmu pagasta jauniešiem tika rīkota nometne, kuras mērķis bija iepazīt kultūru, izbaudīt dabu un izmēģināt jaunus sporta veidus, kā arī iepazīties ar citu pagastu jauniešiem. Trīs dienas jaunieši varēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku Rāznas atpūtas bāzē “Selena”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2016
Netradicionālās sporta spēles Vērēmos
Vasaras nogalē, 13. augustā Vērēmu pagasta brīvdabas estrādē norisinājās netradicionālās sporta spēles, kurās vajadzēja pielietot spēku, veiklību un atjautību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2016
Audriņu pagastā notiks Rēzeknes novada jauniešu futbola turnīrs
17. septembrī Audriņu pagasta pamatskolas stadionā notiks futbola turnīrs Rēzeknes novada jauniešiem vecumā no 15 līdz 26 gadu vecumam, kur komandas sastāvā jābūt vismaz vienai meitenei. Futbola turnīrs tiek organizēts Eiropas sporta nedēļas un projekta “Futbola sporta diena Audriņos” ietvaros, pateicoties kuram tika iegādāts futbola inventārs - futbola bumba, tīkls vārtiem un cimdi vārtsargam. Audriņu pamatskolas stadions būs gatavs uzņemt pirmās 8 komandas, kas būs pieteikušies visātrāk.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2016
Jaunieši aicināti pieteikties projektam “PROTI un DARI”
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īstenos Eiropas Sociālā fonda projektu «Proti un dari!». Tas norisināsies programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos «Jauniešu garantija» ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» ietvaros.
 Lasīt vairāk