Publicēts 22.08.2016
Draudzīgā “Pavāru cīņa” Mākoņkalna pagastā!
Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” tika īstenots iniciatīvu projekts ''Pavāru cīņa''. Projekta pamatideja bija draudzīgu saišu veidošana starp Mākoņkalna, Kaunatas un Maltas pagasta jauniešiem. Saliekot kopā spēkus, zināšanas un piedāvātos produktus, jaunieši varēja izmēģināt sevi pavāru lomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Bērnu dienas nometne “Neba maize pati nāca” Dricānos
Laika posmā no 8. līdz 12. augustam 28 bērni iesaistījās vasaras nometnes ”Neba maize pati nāca“ aktivitātēs. Mazturīgo ģimeņu bērniem nometni finansēja fonds “ABLV Charitable Foundation”, pārējiem - uzturēšanos nometnē apmaksāja vecāki. Nometni organizēja Dricānu kultūras biedrība “Auseklis” un tās mērķis bija sekmēt dalībnieku vispusīgu attīstību un pilnveidošanos, parādot darba nozīmi katra cilvēka dzīvē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Tiskādu bērnu namā – ciemiņi no Alūksnes
11. augustā Tiskādu bērnu namā bija atbraukuši viesi no Alūksnes bērnu un jauniešu centra. Šī viesošanās notika Alūksnes pašvaldības īstenotā valsts jaunatnes programmas projekta "Autobuss" ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2016
Bērzgalē bērni un pusaudži mācījās angļu valodu
No 8. augusta līdz 12. augustam Bērzgalē notika jauniešu dienas angļu valodas apgūšanai bērniem un pusaudžiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2016
Lauku mājā „Jāņi” notika bērnu vasaras nometne „Mūzikas planēta”
Jau otro gadu biedrība “Lauku sāta” sadarbībā ar fondu ABLV Charitable Foundation un Rēzeknes novada Sociālo dienestu rīko radošo vasaras nometni “Mūzikas planēta” Rēzeknes novada maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Nometnes norises vieta – Feimaņu pagasta Lauku māja “Jāņi”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2016
Piedāvā iespēju interesanti pavadīt vasaras brīvdienas
Augustā biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” organizē radošās atpūtas nodarbību ciklu, kura ietvaros plānots apmeklēt bioloģiskās saimniecības, ceļot pa Latvijas ievērojamām vietām. Ciemosimies un aktīvi darbosimies pie mākslinieces Maijas Gailumas un, protams, sportosim, dziedāsim un dejosim! Dalībai aicināti pieteikties Rēzeknes novada skolēni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.07.2016
Realizēts jaunatnes neformālo apmācību projekts “Vesels jaunietis- aktīvs jaunietis”
Lai popularizētu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā tika rīkotas neformālās apmācības jauniešiem. Piecu dienu garumā tika organizēti gan semināri, gan praktiska darbošanās, spēles un aktīvi sportiska laika pavadīšana ar tēmu "Veselīgs dzīvesveids".
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.07.2016
Stoļerovas jaunieši piedalās projektā „Es – formāli neformāls jaunietis!”
Sākoties vasarīgajam laikam, Rēzeknes novada Stoļerovā aktīvi rosās jaunieši. Pateicoties Rēzeknes novada jauniešu neformālo apmācību projekta sniegtajam finansējumam, gados jaunie stoļerovieši izmanto iespēju piedalīties, īstenot un gūt pieredzi biedrības „Tauriņi” realizētajā projektā „Es – formāli neformāls jaunietis!” (biedrības vadītāja Dzintra Gribuste).
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2016
Jauniešus rosina apgūt radošo uzņēmējdarbību
Rēzeknes novada jaunieši vecumā no 15 līdz 22 gadiem tiek aicināti piedalīties neformālajās apmācībās „Radošā uzņēmējdarbība”, kas norisināsies Ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka” no šī gada 15. augusta līdz 19. augustam. Apmācību ietvaros jauniešiem tiks organizētas ekskursijas pie jaunajiem uzņēmējiem, kuri savu vaļasprieku ir pārvērtuši par biznesa ideju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.07.2016
Ilzeskalnā piekopj veselīgu dzīvesveidu
No 4. līdz 8. jūlijam Ilzeskalnā tika realizēts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstītais neformālo apmācību projekts “Mūsdienu jaunieši – bez mūsdienu tehnoloģijām”. Neformālajās apmācībās veicināja Rēzeknes novadā dzīvojošo dažādu tautību jauniešus pavadīt lietderīgi brīvo laiku bez mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas.
 Lasīt vairāk