Publicēts 12.10.2015
Konkurss jauno uzņēmēju projektiem
Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novada teritorijā un atbalstītu jauniešu biznesa ideju īstenošanu, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jauno uzņēmēju projektiem 2015. gadā. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas vecumā līdz 30 gadiem, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību Rēzeknes novada pagastu teritorijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2015
Audriņu pagastā īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts
Audriņu pagastā īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts “Inventāra un aprīkojuma iegāde Audriņu pagasta Jauniešu neformālai interešu grupai”. Projekta ietvaros tika iegādāts šāds inventārs: 10 galvas lukturi, 10 atstarojošās vestes, 2 četrvietīgās teltis, lielā dārza nojume, printeris, fotoaparāts un atmiņas karte.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2015
Gaigalavā īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts „Sk-skr-skrituļo!” !
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, Gaigalavas pagasta pārvaldes un biedrības „Lubāna vilnis” atbalstam, Gaigalavas jauniešu centrā „Enjoy” tika īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts. Projekta ietvaros tika iegādāti 8 skrituļslidu pāri un 8 skrituļslidošanas ekipējuma (ķivere, ceļsargi, elkoņsargi, plaukstsargi) komplekti, kā arī papildus bonuss - 2 lecamauklas, kuras veicina labu ķermeņa muskulatūras sagatavi skrituļslidošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2015
Izsludina video konkursu jauniešiem
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina video konkursu „As – Lobuokais Rēzeknis nūvoda uzņiemiejs 2025” („Es – Labākais Rēzeknes novada uzņēmējs 2025”), aicinot tajā piedalīties Rēzeknes novada jauniešus vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Dalībniekiem līdz 22. oktobrim jāiesniedz ne vairāk kā piecas minūtes gari video materiāli, kur apspēlēts temats par to, kā katrs sevi redz kā labāko Rēzeknes novada uzņēmēju 2025. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2015
Kaunatas pagasta jauniešu centrā īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts „ Nāc un piedalies ”
Projekta mērķis bija veicināt un dažādot Kaunatas ciema jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Jauniešu centrā iepriekš iegādātais inventārs ir vairāk paredzēts āra aktivitātēm. Telpām paredzēts un jauniešu centrā ir galda futbols, galda hokejs, novuss un citas galda spēles. Lai piesaistītu jauniešu uzmanību un veicinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu ir nepieciešams kaut kas jauns, kas jauniešus interesētu.Veicot aptauju jauniešu vidū, noskaidroju, ka viņi labprat vēlētos, ka jauniešu centrā būtu gaisa hokejs un biljards. Tāpēc projekta ietvaros tika iegādāts Gaisa hokeja galds Astrodisc Airhockey un Biljarda galds Buffalo Hustler Rookie Pool.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2015
Sakstagala pagastā īstenots jauniešu inventāra iegādes projekts “Sit pa bumbu!”!
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības un Sakstagala pagasta pārvaldes atbalstam, Sakstagala pagastā tika īstenots jauniešu inventāra iegādes projekts. Projekta ietvaros tika tika iegādāts florbola inventārs: 2 florbola ķiveres, 2 florbola vārti, 10 florbola bumbiņas, 5 florbola nūjas, 12 florbola treniņvestes, 2 florbola vārtsarga cimdi,kā arī lecamauklas. No Sakstagala pagasta līdzfinansējuma naudas tika iegādāti: 2 hronometri, basketbola tīkliņi, svilpes un dažāda izmēra 20 vingrošanas riņķi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2015
Nu jau piektais “Modes un talantu festivāls” Rogovkā
Šogad jau piekto gadu pēc kārtas Nautrēnu pagasta Rogovkā notiks “Modes un talantu festivāls”. Sākotnēji festivāls tika rīkots kā sporta halles – KN jubilejas pasākums, tomēr ar laiku ir sācis dzīvot savu dzīvi un izkarojis vietu Rogovkas tradīciju plejādē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
Aicina piedalīties konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2015. gadā. Konkursa mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību tehniskās jaunrades jomā.Konkursā pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti 4-5 projekti. Pieprasītā summa nedrīkst būt lielāka kā 600,00 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
Aicina jauniešus piedalīties starptautiskā projektā
European Association "World-Our Home" piedāvā iespēju jauniešiem no 18-30 gadu vecumam piedalīties projektā Itālijā, Pelermo "Respect it and live it", lai kopā ar jauniešiem no Gruzijas, Ukrainas un Itālijas dalītos idejās par vides aizsardzību, respektēšanu un ekoloģiju. Projekts apmaksā 100% dzīvošanas un ēšanas izdevumus, kā arī pēc projekta beigām atmaksā ceļa izdevumus līdz 270 Eur. Vajadzīgi 4 dalībnieki un viens grupas līderis no Latvijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2015
Maltas Bērnu un jauniešu centrā (BJC) noslēdzies neformālo apmācību cikls jauniešiem vides izglītībā „Zaļais sienāzis”
Augusta nogalē Maltas Bērnu un jauniešu centrs (BJC) organizēja jauniešiem neformālo apmācību ciklu vides izglītībā „Zaļais sienāzis”, lai rosinātu rīkoties videi draudzīgi, saudzējot Latgales novada dabas resursus un apkārtējo vidi. Tā bija piedzīvojumiem, emocijām un informatīvi bagāta nedēļa. Apmācībās iesaistījās Maltas un Silmalas pagasta jaunieši, kā arī viens jaunietis no Rīgas, kopumā piedalījās 16 aktīvi jaunieši.
 Lasīt vairāk