Publicēts 16.02.2016
Iedvesmojošs stāsts topošajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem
Iedvesmojošs stāsts topošajiem studentiem par Rēzeknes Augstskolas (RA) absolventi Diānu Bravacku, kura 2015. gadā saņēma RA Goda absolventa titulu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.02.2016
Rēzeknes novada jauniešu un deputātu neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”
18. februārī Lūznavas muižā, neformālā gaisotnē pie kafijas, tējas un uzkodām tiks organizēta neformālā diskusija "Kafija ar politiķiem", kurā piedalīsies Rēzeknes novada jaunieši, jaunatnes darbinieki un Rēzeknes novada domes deputāti. Diskusijas mērķis būs veicināt Rēzeknes novada jauniešu un Rēzeknes novada domes deputātu, pašvaldības darbinieku savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2016
Var saņemt atbalstu jauniešu centru darbībai
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu". Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz plkst.17.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2016
Izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss
Rēzeknes novada izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2016. gada 1. aprīļa līdz 1. novembrim. Konkursa mērķis ir atbalstīt aktivitātes jaunatnes sekmīgākai integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2016
OzO jaunieši svin savu otro dzimšanas dienu
5. februārī Ozolaines pagasts pulcēja jauniešus no vairākiem Rēzeknes novada pagastiem, lai kopā nosvinētu OzO 2 gadu dzimšanas dienu. Lai svinēšana būtu interesantāka, jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas “Mūzikas Erudītā”. Komandām no Maltas, Ozolmuižas, Vērēmu, Sakstagala, Audriņu, Griškānu un Ozolaines pagastiem bija jāuzmin atskaņotās dziesmas, jāatsauc atmiņā dziesmās iztrūkstošos vārdus, jāuzmin melodiju, dzirdot vien dažas notis, jādzied karaoke, jāatpazīst vecās grupas vai dziedātājus, klausoties fragmentus no mūzikas platēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2016
Latgales reģiona vidusskolēnus aicina uz diskusiju ciklu “Es izvēlos būt slavens”
2016. gada 11. februārī plkst. 11.00 Rēzeknes novada pašvaldības telpās notiks pirmais HELSUS diskusiju cikla “Es izvēlos būt slavens” seminārs - nodarbība. Sadarbojoties ar vairāk Latvijas pašvaldībām, HELSUS vēlās mudināt jauniešus pievērsties pašizglītībai – neatkāpjoties no studijām, augstākās, profesionālās vai vidējās izglītības iegūšanas. Caur diskusiju ciklā iesaistīto lektoru personīgajiem stāstiem HELSUS vēlās aicināt jauniešus kritiski un apzināti izvērtēt savu iespējamo profesionālo izvēli, kā arī atgādināt – katrs no mums ir savas laimes kalējs. Ar jauniešiem padomos dalīsies mūziķe Māra Upmane-Holšteine, mediju nozares pārstāvis Ilgvars Rukers, komunikācijas speciāliste Linda Jākobsone un citi sabiedrībā atpazīstami nozaru profesionāļi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2016
Piedalies konkursā par ūdenstūrisma attīstības centra “Bāka” logo!
Šogad ūdenstūrisma attīstības centram (ŪTAC) "Bāka" ir zīmīgs gads, jo maijā apritēs pieci gadi, kopš šis centrs ir atvērts interesentiem. Tāpēc tiek rīkots konkurss, kurā Rēzeknes novada vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolēni vecumā no 13 - 19 gadiem tiek aicināti izveidot ŪTAC "Bāka" logo.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2016
Rēzeknes novada vidusskolu pašpārvalžu sadraudzības vakars “DrauguBols”
22. janvāra vakarā Rēzeknes novada vidusskolēni tika aicināti uz jaunatklāto Maltas daudzfunkcionālo zāli, kurā norisinājās skolu sadraudzības vakars ar nosaukumu „Draugubols”, kura pamatā bija volejbola sacensības starp skolu komandām. Pasākuma mērķis bija jauniešu iepazīšanās un sadraudzēšanās savā starpā, sporta popularizēšana jaunatnes vidū, kā arī interesanta un lietderīga jauniešu brīvā laika pavadīšana. Pasākumu organizēja Maltas vidusskolas skolēnu pašpārvalde kopā ar Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistu Jāni Šaudiņu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2016
Jauniešu sadraudzības vakars Sakstagalā
30. janvārī Sakstagala Sabiedrisko aktivitāšu centrā notika Jauniešu pasākums „New here is Here”, kurā piedalījās jaunieši no sešiem Rēzeknes novada pagastiem – Kaunatas, Bērzgales, Nautrēniem, Mākoņkalna, Ozolmuižas, kā arī Sakstagala jaunieši, kuri bija šī pasākuma iniciatori.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2016
Ilzeskalnā jauniešiem savs centrs
23. janvārī Ilzeskalna tautas nama telpās tika atklāts jauniešu centrs "Ilžukolna jaunatne". Jauniešu centrs aktīvi darbojas jau vairākus gadus, vienīgi telpas bija nedaudz par šaurām. Tā kā Ilzeskalns ir sportisks pagasts, arī jauniešu prioritāte ir veselīgs un aktīvs dzīvesveids. Laika gaitā, aktīvi piedaloties pasākumos, panākumi nodrošina atpazīstamību. Tagad jauniešu centrs iekārtots divās skaistās telpās, kur pietiek vietas gan apspriedēm, gan galda spēlēm, lai interesanti aizpildītu brīvos brīžus.
 Lasīt vairāk