Publicēts 14.02.2014
Jau trešo reizi noskaidroti Rēzeknes novada „Vara talanti”
7.februārī Bērzgales kultūras namā tikās jaunie dziedātāji, dejotāji un citu jomu mākslinieki, lai plašākai publikai un žūrijai parādītu savus talantus un dotības. Konkurss „Vara talants” notika jau trešo gadu, taču jāatzīmē, ka arī iepriekš Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir organizējusi līdzīgus talantu konkursus – iepriekš šis festivāls bija pazīstams, kā „Zvaigznīšu parāde”, kas norisinājās deviņus gadus. Dziesmu un deju un dažādu prasmju šovs „Vara Talants 2014” pulcināja bērnus un jauniešus no vairākām novada izglītības iestādēm un jauniešu centriem. Dalībnieki uz skatuves atklāja savas spējas un prasmes – tos talantus, kas viņiem vislabāk padodas dziesmā, dejā vai kādā citā mākslā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2014
Ozolmuižas pagastā pulcējas “roņi”
Īstenā maģija ir dzīvesveids , kas saistīts ar dabu un tās noslēpumainajiem spēkiem, prasmi sadarboties un būt harmonijā ar to. Ir vairākas dienas gadā ,kad ūdenim, kurš smelts upē, avotā, akā, no pazemes urbumiem vai pat ņemts no ūdensvada piemīt maksimāla aktivitāte un spēks. Viena no tādām dienām bija 19.janvāris (daudzi to dēvē Kreščenskij sočeļņik). Šajā dienā viss ūdens ir svēts, jo tas labvēlīgi iedarbojas uz cilvēka dvēseli un miesu. Pagājušajā gadā aizsāktā tradīcija Ozolmuižas pagastā atkal pulcēja gan drosmīgos, kuri izbaudīja āliņģi, gan arī skatītājus. Lielais sals un vējš nebija šķērlis smelties spēkus un enerģiju visam gadam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2014
Noskaidroti Rēzeknes novada aktīvākie pagasti jauniešu jomā 2013.gadā
Lai veicinātu jauniešu līdzdalību savu interešu un ideju realizēšanā, kā arī popularizētu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un neformālo izglītību, 2013.gada nogalē Rēzeknes novada Izglītības pārvalde organizēja konkursu, kurā noskaidroja jauniešu jomā aktīvāko pagastu. Konkursā tika saņemti septiņi pieteikumi. Izvērtējot jauniešu organizētos pasākumus pagastos, kā arī to, cik aktīvi jaunieši piedalījušies novada rīkotajos konkursos, par Gada aktīvāko pagastu Izglītības pārvalde atzinusi Maltu. Godpilno 2.vietu saņēma Feimaņu pagasts, savukārt 3.vietā ierindojās Kaunatas pagasts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2013
Nacionālais integrācijas centrs uzsāks latviešu valodas apmācības Latgalē LV
(English) Nepietiekamas latviešu valodas prasmes ir viens no iemesliem, kas rada risku trešo valstu pilsoņu integrācijai sabiedrībā. Sabiedrības integrācijas fonds, īstenojot projektu „Nacionālais integrācijas centrs” (NIC), uzsāk latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem. Apmācības 2014.gadā risināsies visā Latgalē. Projekta ietvaros paredzēts sniegt iespēju trešo valstu pilsoņiem bez maksas apgūt latviešu valodu, iekļaujot apmācībās kultūras tradīciju un vēsturiskos aspektus. EN
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2013
Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema jauniešu biedrība „Aktīvisti” realizē projektu
(English) Pagājušā gada rudenī, jauniešu biedrība „Aktīvisti” izstrādātāja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu Nr.12-01-LL23-L413201-000024 „Sporta un atpūtas aktivitāšu dažādošana Strūžānu ciemā” pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infrastruktūras tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu)”. Projekta publiskais finansējums – 4470.30 LVL. Gaigalavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 497.00 LVL. Projekta vadītāja – Inese Vabale, projekta koordinators – Edgars Žogots. EN
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2013
Dzejnieka O.Vācieša piemiņas pasākums Tiskādu vidusskolā LV
(English) Godinot Ojāru Vācieti un viņa ieguldījumu latviešu literatūrā, Tiskādu vidusskolā notika dzejnieka atcerei veltīts pasākums 5. – 8. klašu skolēniem. Skolēni tika aicināti iepazīties ar dzejnieka dzīves ceļu, īpaši uzsverot autora bērnību, kā arī tika nolasīti fragmenti no dzejnieka mātes Bertas atmiņām par dēlu. Mīļas izjūtas raisīja multfilmas „Kabata” noskatīšanās, kurā skan I. Kalniņa komponētās dziesmas ar O. Vācieša bērnu dzeju. Tajā uzburtie tēli darīja dzejas rindās tēloto pasauli krāšņu un sirsnīgu. Skolēni lasīja O. Vācieša dzejoļus, attēloja dzejas rindas zīmējumos, minēja anagrammas par dzejas tēliem, kā arī mēģināja tulkot dzejoļus. Pasākuma izskaņā tika demonstrēta prezentācija par O. Vācieti, skanēja dziesmas ar O.Vācieša vārdiem. Cerams, ka pasākumā gūtie iespaidi mudinās skolēnus vēl un vēl atšķirt O. Vācieša dzejoļu krājumu lappuses, izjust dzejas tēlu neparasto pasauli, pastāstīja Tiskādu vidusskolas latviešu valodas skolotāja Iveta Bondare. EN
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2013
Bērnu grāmatu nedēļa Tiskādu vidusskolā
(English) 30. novembrī bērnu rakstniekam Viktoram Dragunskim tika atzīmēta 100 gadu jubileja, tādēļ Tiskādu vidusskolas bibliotekāre Ļuda Ščemeļova sākumskolas skolēniem rīkoja vairākus pasākumus, veltītus rakstnieka jubilejai. Pasākumiem bija neparasts nosaukums – „ Šī normālā, normālā pasaule”. Skolēniem tika rīkotas bibliotekārās stundas, bērni zīmēja ilustrācijas, kā arī skatījās filmas, kuras ir uzņemtas pēc šī autora darbiem. EN
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2013
Sveicam Rēzeknes Augstskolu ar vēsturiskās ēkas atklāšanu Atbrīvošanas alejā 115 LV
(English) EN Šodien, 13. decembrī Rēzeknē tiks atklāta Rēzeknes Augstskolas (RA) rekonstruētā ēka Atbrīvošanas alejā 115. Pasākumā piedalīsies ministriju, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, kā arī RA sadarbības partneri, tostarp, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārstāvji. Rēzekne izsenis ir bijusi izglītības un kultūras centrs. Kopš 1925. gada, kad pilsētā darbu uzsāka Rēzeknes Valsts Skolotāju institūts, izglītības tradīcijas pilnveidojušās un laika gaitā arī pārveidojušās. Rēzekniešiem, pilsētas viesiem un potenciālajiem studentiem būs iespēja sekot vēsturiskajam notikumam un kļūt par lieciniekiem, piedzīvojot ilgi gaidītos RA vēsturiskās ēkas Atbrīvošanas alejā 115 atvēršanas svētkus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2013
20.decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā notiks Ziemassvētku tirdziņš LV
(English) Tūlīt klāt būs Ziemassvētki – skaistais, mīļu sajūtu un smaržīgo piparkūku laiks, kad prāts grib nolikt malā visas rūpes, raizes un ikdienas steigu, lai ļautos svētku priekam, kas staro mīļo un tuvo cilvēku acīs un sirdīs. Protams, tas ir arī Ziemassvētku dāvanu un garšīgu mielastu laiks. Tāpēc, lai sarūpētu visu nepieciešamo, aicinām uz Ziemassvētku tirdziņu, kas notiks 20.decembrī plkst. 10:00 Rēzeknes novada pašvaldības telpās (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē). Tirdziņā tiek pulcināti Rēzeknes novada pārtikas mājražotāji, amatnieki, nevalstiskās organizācijas, kā arī ciemiņi no citiem novadiem, kas piedāvās savus izstrādājumus gan apskatei, gan iegādei. Tirdziņa apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar vietējiem mājražotājiem un viņu piedāvājumu, izvēlēties sev vēlamāko pirkumu, veidot sadarbību un varbūt pat smelties iedvesmu savas saimnieciskās darbības uzsākšanai. EN
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2013
Maltā aizritējusi trešā Rēzeknes novada Jauniešu diena
Pulcējot kopā vairākus simtus jauniešu, 7.jūnijā Maltā aizritēja Rēzeknes novada Jauniešu diena. Svētki jauniešiem tiek organizēti jau trešo gadu, un, kā pastāstīja Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims, tad tieši šogad manāmi palielinājusies aktivitāte no kaimiņu novadiem, jo Jauniešu dienā piedalījās arī Kārsavas, Dagdas un citu novadu jaunatne.
 Lasīt vairāk